Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Θέσεις και προτάσεις της Ε.Σ.Ε.Ε. για το ασφαλιστικό και τα εργασιακά θέματα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42 – 105 63 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Θέσεις και Προτάσεις της ΕΣΕΕ για το Ασφαλιστικό και τα Εργασιακά Θέματα»

Στα πλαίσια της διαρκούς και γόνιμης συνεργασίας της ΕΣΕΕ με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης και μετά από την τελευταία συνάντηση του Προεδρείου της ΕΣΕΕ με τον Υπουργό κ. Γιώργο Κουτρουμάνη για τα θέματα αρμοδιότητάς του, η Συνομοσπονδία απέστειλε προς τον κ. Υπουργό το κάτωθι εφ’ όλης της ύλης υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις του εμπορικού κόσμου για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα καθώς και σχετικούς πίνακες.

Οφειλές προς τον ΟΑΕΕ

•  Οι επιχειρηματίες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ έχουν φτάσει τις 345.000, εκ των οποίων οι 146.000 έχουν οριστικά διακόψει την ασφάλισή τους. Από τους 700.000 εναπομείναντες ενεργούς ασφαλισμένους μόνο οι 540.000 καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές.

Η αύξηση των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ σημαίνει ότι, οι οφειλέτες εισέρχονται σταδιακά, λόγω συσσώρευσης χρεών προς τον ΟΑΕΕ (ανεξόφλητων ασφαλιστικών εισφορών και προστίμων), σε ένα φαύλο κύκλο, που τους θέτει σε αδυναμία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, και λήψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Παράλληλα δημιουργεί τεράστιο οικονομικό πρόβλημα στον ΟΑΕΕ, θέτοντας σε κίνδυνο στο μέλλον τη δυνατότητα παροχής συντάξεων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ακόμη και για τους συνεπείς ασφαλισμένους.  

•  Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:

α. Μείωση των ασφαλιστικών για όσους το επιθυμούν με ισχύ για μία τριετία, με παράλληλη μετάταξη σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία.  Να δοθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη για την συγκεκριμένη τριετία, να μπορεί να επιλέξει μέχρι και δύο (2) ασφαλιστικά κλιμάκια χαμηλότερα από αυτό που βρίσκεται σήμερα.  Μετά το πέρας της τριετίας, θα επανέρχεται στο προβλεπόμενο ασφαλιστικό κλιμάκιο και θα διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στο ύψος της σύνταξής του, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές.

β. Εναλλακτικά, να ισχύσει νέα διαδικασία περαίωσης – ρύθμισης των κεφαλαιοποιημένων οφειλών του ΟΑΕΕ, ως εξής:

1. Αποπληρωμή οφειλών σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών και προστίμων.

2. Για ποσό οφειλής έως 25.000 € (χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις) η αποπληρωμή να γίνεται σε περισσότερες ισόποσες διμηνιαίες δόσεις (όπως περιγράφεται παρακάτω) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και προστίμων.

3. Για ποσό οφειλής άνω των 25.000 € να παραμείνει σε ισχύ η πάγια ρύθμιση του Ν. 3863/2010.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε ειδικότερα τα εξής:

α) Προκειμένου η ρύθμιση να παραμείνει βιώσιμη, η αποπληρωμή να πραγματοποιείται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το 20% της τρέχουσας εισφοράς.

β) Να μην υπάρχει ο χρονικός περιορισμός ισχύος της διαδικασίας ρύθμισης μέχρι 31/12/2012 βάσει του ν. 3943/2011, που ισχύει σήμερα, καθιστώντας την αποτρεπτική και σχεδόν ανενεργή.  Η ρύθμιση να είναι ευέλικτη και να εξασφαλίζει ανοιχτό και διαρκές πεδίο για τους οφειλέτες, ώστε να μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της, όποτε καταστεί αυτό δυνατό.  

γ) Να επανασχεδιαστεί η επικοινωνία των ρυθμίσεων προς τους οφειλέτες, η οποία παρουσιάζει δομικά προβλήματα.  Πολλοί συνάδελφοί μας παραπονούνται ότι θα ήθελαν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις αλλά είτε δεν γνωρίζουν γι’ αυτές, είτε δεν επικοινωνούνται σωστά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.  Η ΕΣΕΕ είναι στην διάθεσή σας για τον σχεδιασμό, την δημιουργία και την λειτουργία πληροφοριακού κέντρου (call center) το οποίο θα αναλάβει να πληροφορεί αξιόπιστα τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.

•  Μία εκ των πραγμάτων διακριτή κατηγορία οφειλετών είναι οι επαγγελματίες, που είτε έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, είτε βρίσκονται σε «αδράνεια» χωρίς να έχουν κάνει διακοπή.

Για τους οφειλέτες που έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους, προτείνεται η εφαρμογή της προτεινόμενης περαίωσης α) με έκπτωση 100% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε τρεις διμηνιαίες δόσεις ή β) με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών στην περίπτωση εξόφλησης σε περισσότερες διμηνιαίες δόσεις, που θα αντιστοιχούν στο 20% της τελευταίας τρέχουσας εισφοράς τους ή γ) με παρακράτηση ποσοστού από τη σύνταξή τους για αυτούς που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για τους επαγγελματίες που βρίσκονται σε «αδράνεια» είναι επιβεβλημένη η αποσαφήνιση του σχετικού μητρώου του Οργανισμού και η ένταξή τους σε διακριτή κατηγορία οφειλετών. Ακολούθως προτείνεται η υπαγωγή τους με αντίστοιχους όρους στο καθεστώς της προτεινόμενης «ασφαλιστικής περαίωσης» για τις παλαιές οφειλές, με την προϋπόθεση της παύσης αποστολής ταχυπληρωμών για τις τρέχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, καθώς αξιώνονται οφειλές από ανενεργούς επαγγελματίες.

Τέλος, υπάρχει μία συγκεκριμένη κατηγορία εμπόρων, οι οποίοι έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και δεν μπορούν να βγάλουν ούτε βιβλιάριο απορίας, επειδή οι Δήμοι τους ζητούν να προσκομίσουν είτε βεβαιώσεις μη ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, είτε διακοπή άσκησης επιτηδεύματος από την εφορία.  Επειδή το ζήτημα αυτό είναι καθαρά ανθρωπιστικό, ζητούμε να αίρονται οι υποχρεώσεις αυτές για αυτούς που έχουν επείγουσα ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και –λόγω υποχρεώσεων- μπορούν να καλυφθούν μόνο με βιβλιάριο απορίας, την στιγμή μάλιστα που έτσι καλύπτονται όλοι οι αλλοδαποί, ενώ, λόγω γραφειοκρατίας, δεν μπορούν να καλυφθούν πολλοί από τους αναξιοπαθούντες Έλληνες συμπολίτες μας.

•  Προτείνουμε επίσης εναλλακτικό καθεστώς για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους με οικονομικές δυσχέρειες. Προκειμένου να λάβουν την σύνταξη που τους αναλογεί, να καταβάλλουν ποσοστό 10% επί των εισφορών που οφείλουν και το υπόλοιπο ποσό να ρυθμίζεται με μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα μπορούν να καλύπτονται και με παρακράτηση ποσοστού επί της σύνταξης σε ένα λογικό επίπεδο.

• Τέλος, μία κατηγορία οφειλετών είναι οι συνταξιούχοι άλλων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι άσκησαν επιχειρηματική δραστηριότητα για μερικά χρόνια, δεν έχουν όμως κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον ΟΑΕΕ και του οφείλουν εισφορές. Λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους αντιμετωπίζουν και μεγάλη αδυναμία πληρωμής. Προτείνουμε να πρέπει να υπάρξει ακόμη ευνοϊκότερος διακανονισμός της οφειλής, με αφαίρεση των πρόσθετων επιβαρύνσεων και έκπτωση και στο κεφάλαιο.

• Ανάλογες ρυθμίσεις με τις παραπάνω προτεινόμενες να ισχύσουν και για τις οφειλές των επιχειρηματιών ΙΚΑ.

Αναστολή Κατασταλτικών Μέτρων

• H ένταση των εισπρακτικών «επιδρομών» προς τους μικρούς και μεσαίους εμπόρους, οι οποίοι, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ δεν προσφέρει τίποτα και δυσχεραίνει την κατάστασή τους.  Ζητούμε την γενίκευση της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης κατά των επιχειρήσεων, που προβλέπει το άρθρο 48 ν. 3943/2011, είτε αυτές υπαχθούν στις ρυθμίσεις, είτε όχι, τουλάχιστον έως 31-12-2012.

• Για τον ΟΑΕΕ ισχύει η παγκόσμια πρωτοτυπία, όταν ο οφειλέτης οφείλει προσωπικές εισφορές, εκτός του ότι χάνει την ασφάλιση, διώκεται και ποινικά και μπαίνει φυλακή.

Είναι πια ώριμος ο χρόνος για την αντικατάσταση αυτού του άδικου και αναχρονιστικού μέτρου από τα αστικά μέσα δικαστικής συνδρομής κατά του οφειλέτη.  Εναλλακτικά, ζητούμε την αναστολή κάθε ποινικής δίωξης από τα αρμόδια τμήματα του ΟΑΕΕ, τουλάχιστον έως 31-12-2012.

Ενίσχυση Εργασίας, μέσω Ασφαλιστικών Εισφορών

Είναι γνωστή η πάγια θέση της ΕΣΕΕ για την επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας.  Στο πλαίσιο αυτό έχει συνεισφορά και ο ασφαλιστικός χώρος με ενδεδειγμένα μέτρα:

•  Την άμεση και πλήρη εφαρμογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας, η έναρξη της οποίας «σέρνει» ήδη από τα τέλη του 2010. Παράλληλα, η εφαρμογή αυτή να μην ισχύσει μόνο για ορισμένες ειδικές κατηγορίες αλλά να γενικευθεί.  Τέλος, το ποσοστό της έκπτωσης της ασφαλιστικής εισφοράς να κλιμακώνεται ανάλογα με τη χρήση και να μην περιορίζεται στο 10% που προβλέπει το άρθρο 26 ν. 3996/2011 για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.

• Την αύξηση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις που υπεισέρχονται στο σύστημα της αυτόματης ηλεκτρονικής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, με τη μορφή της επιπλέον έκπτωσης στις εργοδοτικές εισφορές.

• Την επιβράβευση της αυτόματης τάσης του εμπορίου να συνεισφέρει άμεσα στην μείωση της υπαρκτής ανεργίας, με την εξέταση μείωσης των φορολογικών συντελεστών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών εισφορών για τους νεοπροσλαμβανόμενους στο εμπόριο.

• Πέραν αυτών, θεωρούμε ότι είναι πλέον καιρός να εξεταστεί γενικά το θέμα του υψηλού μη μισθολογικού ασφαλιστικού κόστους για τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την συνέπειά του ή την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων καταβολής.  Είναι ώριμες οι συνθήκες για μία γενική μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, η οποία θα μειώσει το εργατικό κόστος και θα καταπολεμήσει την ανεργία αποτελεσματικά (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας 1). Η μείωση του μη μισθολογικού κόστους κατά 10% μπορεί αντίστοιχα να μειώσει θεαματικά το γενικότερο μισθολογικό κόστος, χωρίς να χρειαστεί να μειωθούν περαιτέρω οι αποδοχές ή να καταργηθούν ο 13ος και 14ος μισθός (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας 2). Η σχετική μείωση λειτουργεί σε συνάρτηση με την πρόσφατη πρότασή μας για πάγωμα μισθών επί μία τριετία και με την αποτελεσματικότητα του άρθρου 37 ν. 4024/2011. Αν και επί της αρχής, το περιεχόμενο του άρθρου 37 δεν απηχεί τις απόψεις μας, εντούτοις φαίνεται ότι ωθεί στην γενίκευση της κατάρτισης επιχειρησιακών συμβάσεων (κάτω της κλαδικής σύμβασης και μέχρι την εθνική γενική σύμβαση) γεγονός που θα αποστοχοποιήσει τα εργασιακά ως προς την Τρόικα, ενώ φαίνεται ότι θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της διάσωσης του πλαισίου συλλογικών διαπραγματεύσεων.  

Η πρόταση της ΕΣΕΕ για πάγωμα των μισθών επί μία τριετία στον ιδιωτικό τομέα θα είναι και η βασική θέση της στις διαπραγματεύσεις για την νέα Εθνική Κλαδική Σύμβαση των Εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, η οποία λήγει στις 31/12/2011.

Θέματα ΟΑΕΕ

Ειδικότερα για την συνολική επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων του ΟΑΕΕ, προτείνουμε τα εξής:

• Χάραξη ενιαίας και οργανωμένης στρατηγικής για την διατήρηση και βιωσιμότητα του δημόσιου και αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.  Η πορεία αυτή προϋποθέτει προ πάντων την διαρκή, επαρκή και συνεπή χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ από τον προϋπολογισμό και απόδοση των οφειλομένων προς αυτόν. Η χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με 1,35 δις από τον προϋπολογισμό σαφώς δεν επαρκεί. Εκτός της αναγκαίας αύξησης της κρατικής συμμετοχής, είναι πάντως καιρός να εξεταστούν και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε να αναλυθεί και να συζητηθεί στα πλαίσια σχετικής διημερίδας που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Ιανουαρίου.

• Ειδικός σχεδιασμός για την διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων (παρ. 2 άρθρου 44 ν. 3986/2011). Υφίσταται ανησυχία στον εμπορικό κόσμο για το που πραγματικά θα κατευθυνθούν τα χρήματα που οι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουμε πλέον από το υστέρημά μας για την ενίσχυση των ατυχησάντων συναδέλφων που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους.  Προτείνουμε την έναρξη διαλόγου ανάμεσα στο Υπουργείο, την ΕΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα κεφάλαια του ειδικού λογαριασμού πράγματι θα καταβάλλονται σε αυτούς που διέκοψαν την δραστηριότητά τους και δεν θα ξοδεύονται για άλλους σκοπούς.  

• Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ και σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, με σύστημα κοινωνικά δίκαιο και θέσπιση επιπλέον ουσιαστικών και αντικειμενικών κριτηρίων όπως π.χ. το ύψος του ετήσιου τζίρου αντί του καθαρού εισοδήματος.

• Εξισορρόπηση των υφισταμένων ανισοτήτων στην απονομή σύνταξης των τέως ταμείων του ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ – ΤΑΕ – ΤΣΑ), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν και υπό το νέο ασφαλιστικό πλαίσιο.  Να υπάρξει επιτέλους πλήρης εξορθολογισμός του άδικου και στρεβλού καθεστώτος της διαδοχικής ασφάλισης, το οποίο, με την πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, βελτιώθηκε μόνο οριακά.

• Εκσυγχρονισμό και ορθολογική διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΕ: Δημιουργία κέντρου μηχανογραφικού συστήματος με πλήρη διασύνδεση των περιφερειακών υπηρεσιών και προφανή σκοπό την άρση της ελλειμματικής ενημέρωσης, της γραφειοκρατίας, των καθυστερήσεων και την ταχύτερη απονομή σύνταξης.

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού.

• Μείωση του χρόνου παραγραφής των απαιτήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από ασφαλιστικές εισφορές στην 5ετία. Σήμερα ισχύει το απαράδεκτο καθεστώς, οι μεν απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά των ασφαλισμένων τους, για μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές να παραγράφονται μετά 20 χρόνια, ενώ οι απαιτήσεις των ασφαλισμένων για καταβληθείσες και μη οφειλόμενες εισφορές προς τον ΦΚΑ παραγράφονται μετά 10 χρόνια όπως στο ΙΚΑ.  

• Επέκταση των επιδομάτων τοκετού και λοχείας στις ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ.

• Επανεξέταση της ρύθμισης για την αυτασφάλιση των ασφαλισμένων άνω των 55 ετών, ώστε να μην υπάρχει καμία υποχρέωση του εργοδότη μετά την καταγγελία της σύμβασης.

• Άμεση αντιμετώπιση του σημαντικού ελλείμματος ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και γενικότερη βελτίωση των ανεπαρκών παροχών υγείας του ΟΑΕΕ.

• Διεύρυνση της εκπροσώπησης της ΕΣΕΕ στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΕ, από 2 που είναι σήμερα σε 3 εκπροσώπους.  Περαιτέρω θεσμοθέτηση θέσεων 2 Αντιπροέδρων στο ΔΣ του ΟΑΕΕ, οι οποίοι θα προτείνονται από την ΕΣΕΕ και από την ΓΣΕΒΕΕ. Επίσης, ανάλογη διεύρυνση της εκπροσώπησης των συνταξιούχων ασφαλισμένων στο ΔΣ του ΟΑΕΕ από 1 σε 2. Ένας θα προέρχεται από τον εμπορικό κλάδο και ένας από τον επαγγελματοβιοτεχνικό. 

Παράλληλα, να προβλεφθεί η συμμετοχή στην επιτροπή επιλογής του Διοικητή του ΟΑΕΕ και του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΕΕ (τώρα προβλέπεται μόνο η συμμετοχή του Προέδρου).

• Έναρξη διαλόγου μεταξύ ΕΣΕΕ - ΓΣΕΒΕΕ και ΟΑΕΕ για την ουσιαστική ισχυροποίηση των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Οργανισμού, οι οποίες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, αποτελώντας εναλλακτικές και φθηνές λύσεις για τον ασφαλισμένο, ενώ έχουν μειώσει σημαντικά τον όγκο των διοικητικών προσφυγών που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο