Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΠΟΦΕΕ - Αίτημα για αλλαγή του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών Λογιστών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46   ΑΘΗΝΑ  Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: [email protected] Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94ΑΘΗΝΑ 16-12-2011
Αρ.Πρωτ. Εξερχομένου 052
Προς τον
Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών Κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κοινοποίηση:
•    Υπουργό Οικονομικών Κο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
•    Αναπληρωτή Υπουργό  Οικονομικών Κο ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
•    Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Κο ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΑΧΙΝΙΔΗ
•    Υφυπουργό Οικονομικών Κο ΙΩΑΝΝΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ
•    Γενικό Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κο ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΠΕΛΕΡΗ
•    Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο ΗΛΙΑ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ
•    Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής Κο ΗΛΙΑ ΠΕΝΤΑΖΟ
•    Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. Κο ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΩΤΗ
•    Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων κο ΧΑΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ
•    Γενικό Διευθυντή Φορολογίας κο ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: Αίτημα για επαναφορά της προϊσχύουσας διατύπωσης του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. αναφορικά με τον «χρόνο κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος»

Αξιότιμε κε Αναπληρωτή Υπουργέ,
    Απευθύνουμε και γραπτά το εύλογο αίτημά μας  να θεωρείται ως καθοριστικός χρόνος απόκτησης του εισοδήματος – ειδικά για τα , κάθε νομικής μορφής, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε την αμοιβή του.
    Το αίτημά μας αυτό στηρίζεται όχι μόνον στην ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 9/12/11 που εξέφρασε τα, επί σειρά μηνών, αιτήματα όλων των Ενώσεων – Μελών μας αλλά κυρίως στα εξής βάσιμα, εύλογα και δίκαια επιχειρήματα:
    1.- το οικονομικό περιβάλλον από την σύνταξη και την ψήφιση του Ν.3842/2010 (άρ.6 παρ.9) έχει αλλάξει δραματικά και παρά τις αυξημένες ανάγκες του Δημοσίου δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι:
    η ύφεση αφαίρεσε την δυνατότητα των επιχειρήσεων να καλύπτουν τα λειτουργικά τους κόστη και μεταξύ αυτών είναι και η αμοιβή του Λογιστικού Γραφείου, που πιθανότατα να μην εισπραχθούν ποτέ καθώς οι επιχειρήσεις «κλείνουν» ή αλλάζουν Λογιστή (για να μην πληρώσουν τις οφειλές τους) με αυξανόμενο ρυθμό καθώς δεν υπάρχει ούτε νόμιμη υποχρέωση για καταβολή των αμοιβών μας ούτε έχει νοθετηθεί ο τόσο αναγκαίος Κώδικας Δεοντολογίας που θα ολοκλήρωσει της Πιστοποίηση.
2.- To προβλεπόμενο από τον νομοθέτη και ισχύον σήμερα: «Κατ' εξαίρεση, για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκτούν εισόδημα από παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, χρόνος κτήσης του εισοδήματος τους θεωρείται ο χρόνος είσπραξης του." αποδεικνύει ότι το Δημόσιο δεν επιθυμεί να επιβαρύνει υπέρμετρα τους ασκούντες Ελευθέριο Επάγγελμα, εφόσον αυτοί είναι άγνωστο πότε θα εισπράξουν τις αμοιβές για τις υπηρεσίες που παρείχαν. Ζητούμε επομένως την επέκταση αυτού του δίκαιου μέτρου σε ΚΑΘΕ περίπτωση ανείσπρακτης αμοιβής μας.
3.- Για τον Κλάδο μας δεν ισχύει ο λόγος που θεσπίσθηκε το μέτρο (δηλαδή της μείωσης της φοροδιαφυγής σε συγκεκριμμένους Κλάδους) καθώς ο Λογιστής – Φοροτεχνικός έχει την εξής - γνωστή σε όλους – ιδιαιτερότητα αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει:
(α) αυτές είναι συνεχόμενες και επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες όχι απλά επί μήνες αλλά επί έτη
(β) η ύπαρξη παροχής υπηρεσίας διαπιστώνεται από τον οποιοδήποτε έλεγχο πολύ εύκολα καθώς η συνεργασία επιχείρησης και Λογιστή – Φοροτεχνικού (σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή) αποτυπώνεται σε δεκάδες έγγραφα και επομένως ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ από τα ΝΟΜΙΜΑ λειτουργούντα Λογιστικά – Γραφεία και
(γ) η ύπαρξη ή όχι παροχής υπηρεσιών ελέγχεται ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ είτε αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα.

Ο Κλάδος μας πλέον αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Φ.Π.Α. και καθώς πολλοί συνάδελφοι το έπραξαν μέσα στην χρήση του 2011, εφαρμόζοντας τον νόμο, αναγκάσθηκαν να «αφήσουν» οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία αλλά και στην καταβολή του Φ.Π.Α. και η αλήθεια όσων αναγράφουμε είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. και το Ι.Κ.Α.
Επιπλέον η αύξηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο για τις ανάγκες της διασταύρωσης δεν μας επιτρέπει στην μείωση του προσωπικού μας καθώς «δουλειά υπάρχει» αλλά αμοιβές δεν εισπράττονται.
Αυτοί οι λίγοι και ξεκάθαροι λόγοι οδηγούν τους Συναδέλφους σε «παύση συνεργασίας» που συνεπάγεται μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. αρχικά και φυσικά δηλώσεων εισοδήματος για το Ο.Ε. 2012 και φυσικά την αύξηση της ανεργίας σε ειδικευμένο προσωπικό.
Δεν είναι ένα μέτρο πίεσης αλλά η εύλογη αυτοάμυνα στο να οδηγηθούμε σε «κλείσιμο» των γραφείων μας καθώς η Πιστοποίηση θα δοθεί μόνον σε Λογιστικά Γραφεία που διαθέτουν (εύλογα) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Αν και θέλουμε να μην σταματάμε, συχνά πολυετείς, συνεργασίες όλοι μας θα αντιμετωπίσουμε αυτό το δίλημα στις 31/12 όταν θα πρέπει ή να παρανομήσουμε ή να αφήσουμε χωρίς Λογιστική – Φοροτεχνική υποστήριξη δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Το Υπουργείο και το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να εξετάσει με την δέουσα σοβαρότητα την σημερινή μας επισήμανση και να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν.
Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη θα ψάξει να βρει την τυχόν υπάρχουσα λύση [που θα κατοχυρώνει τα Μέλη της απέναντι σε μια διάταξη που ίσως πριν χρόνια να λειτουργούσε και υπέρ μας αλλά σήμερα δεν εξυπηρετεί ούτε το Δημόσιο συμφέρον λόγω της ανάγκης συνέχισης των «άμμισθων» υπηρεσιών του Κλάδου μας που αριθμεί περίπου 14.700 Λογιστικά Γραφεία πιστοποιημένα στην Γ.Γ.Π.Σ.] στην προγραμματισμένη για την 21η Δεκεμβρίου Ολομέλεια των Προέδρων των Ενώσεων Μελών και Μη Μελών μας που θα γίνει στην Αθήνα.

Ο Κλάδος ζητά επίσης να γίνει ξεκάθαρη και αναλυτική αναφορά στο θέμα της «ολοκλήρωσης των υπηρεσιών» ειδικά για υπηρεσίες που, δεν τελειώνουν ποτέ ή πιθανόν, ολοκληρώνονται με την υποβολή των δηλώσεων κάθε χρήσης αλλιώς κινδυνεύουμε από «προσωπικές ερμηνίες» κατά  τους επιτόπιους ελέγχους καθώς μπορεί να θεωρηθεί ολοκλήρωση ακόμη και η ΔΩΡΕΑΝ υποβολή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για επιχειρήσεις «φαντάσματα» προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα οι επιχειρηματίες με τους περισσότερους των οποίων αναπτύσουμε ιδιαίτερη σχέση.
Δεν  είναι δυνατόν να αποδεχθούμε να αντιμετωπιζόμαστε ως «αποδιοπομπαίος τράγος» στον βωμό της ανάγκης δημιουργίας «εντυπώσεων» για μη έκδοση Α.Π.Υ. ή Τ.Π.Υ. για αμοιβές μηνών ή ετών που δεν εισπράχθηκαν.
Δεν επικροτούμε την φοροδιαφυγή αλλά ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ να χρηματοδοτούμε πλέον το Δημόσιο ή τους πελάτες μας (καθώς αυτοί συμψηφίζουν τον Φ.Π.Α. που δεν μας πλήρωσαν) υπακούωντας σε συναισθηματικούς δεσμούς που φυσιολογικά αναπτύχθηκαν από πολυετείς συνεργασίες.

Ζητούμε να συζητήσουμε από κοινού το υπάρχον πρόβλημα που καθημερινά οξύνεται ώστε να εξευρεθεί μια βιώσιμη λύση συγκεκριμμένης ή αόριστης διάρκειας.
Η πιο δίκαιη λύση είναι ΟΛΑ τα Λογιστικά Γραφεία να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία όταν εισπράττουν (καθ΄οιονδήποτε τρόπο) τις αμοιβές τους αλλά και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.


Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.
          Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας
           
                Πανίδης  Αβραάμ                                                         Πατέλης Γ. Νικόλαος    
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description manolis70 | Δεκεμβρίου 19, 2011 12:52 μ.μ. | Reply
ΔΩΣΤΕ ΕΝΑ ΤΕΡΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΦΠΑ... ΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΣ....
image description Auditor | Δεκεμβρίου 19, 2011 12:33 μ.μ. | Reply
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΑΥΤΟ.

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ.
image description internet | Δεκεμβρίου 19, 2011 2:25 μ.μ. | Reply
Επιτελους ξυπνησαμε . Το ΦΠΑ μου το 4ο τριμηνο 1000 ευρω και εισπραξη 500. Δεν δεινουν και δανεια οι τραπεζες!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο