Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών μπλοκάρει τις μεταβιβάσεις των ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου

Στοπ στις μεταβιβάσεις ακινήτων από οφειλέτες του Δημοσίου βάζει το υπουργείο Οικονομικών, καλώντας τους συμβολαιογράφους, που συντάσσουν τις σχετικές πράξεις να αποδίδουν τα οφειλόμενα ποσά στις εφορίες εφόσον επισυνάπτονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης βεβαιώσεις οφειλής αντί αποδεικτικού ενημερότητας.
Το κείμενο της σχετικής απόφασης.


ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου (αρθρ. 28 ν. 3943/2011 ΦΕΚ 66 Α)
ΣΧΕΤ : ΑΥΟ  ΠΟΛ.1124/27.5.2011
Κατόπιν ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης οφειλής νια μεταβίβαση ακινήτου επισημαίνονται τα κάτωθι:
Όταν χορηγείται βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) από το προϊόν του τιμήματος εξοφλούνται πλήρως οι βεβαιωμένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές

β) δε συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές.
Ειδικότερα, όταν δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας, παρά μόνο οι ανωτέρω βεβαιωμένες οφειλές τότε:

Α) Όταν ο οφειλέτης έχει βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο σε ΔΟΥ (μία ή περισσότερες) τότε εκδίδεται μία βεβαίωση οφειλής για το σύνολο των βεβαιωμένων του οφειλών.

Β) Όταν ο οφειλέτης έχει βεβαιωμένες οφειλές (ληξιπρόθεσμες ή μη) σε ΔΟΥ και, ταυτόχρονα, υφίσταται δέσμευση αποδεικτικού ενημερότητάς του από ένα ή περισσότερα Τελωνεία (λόγω βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών ο' αυτά), τότε η ΔΟΥ γνωστοποιεί αυθημερόν το αίτημα χορήγησης (ενιαίας) βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου στο αρμόδιο Τελωνείο, το οποίο την αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση με επισημείωση ότι «Η παρούσα επισυνάπτεται σε βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ. και ισχύει μόνο ως προσάρτημα αυτής.». Η εν λόγω βεβαίωση του Τελωνείου επισυνάπτεται στην βεβαίωση οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου που χορηγεί με ίδια ημερομηνία η ΔΟΥ και στην οποία έχει προστεθεί η ακόλουθη σημείωση:
«η παρούσα ισχύει σε συνδυασμό με την αρ     συνημμένη βεβαίωση
οφειλής του Τελωνείου     εφόσον από το προϊόν του τιμήματος καλύπτεται
το σύνολο των αναγραφομένων οφειλών και στις δύο (2) βεβαιώσεις.».

Γ) Όταν ο οφειλέτης δεν έχει βεβαιωμένες οφειλές σε ΔΟΥ, αλλά υφίσταται δέσμευση του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από ένα ή περισσότερα Τελωνεία, λόγω βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών σε αυτά, τότε η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του φορολογούμενου, στην οποία υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου (κατατίθεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.), αποστέλλει αυθημερόν το αίτημα χορήγησης (ενιαίας) βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου στο αρμόδιο Τελωνείο. Το Τελωνείο εν συνεχεία αποστέλλει την βεβαίωσή του χωρίς καθυστέρηση. Η βεβαίωση οφειλής του Τελωνείου δίδεται από την ΔΟΥ στον αιτούντα, αφού προηγουμένως βεβαιώσει επί του σώματος αυτής με ίδια ημερομηνία ότι «δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι μη έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας».

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις οφειλής επισυνάπτονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντί του αποδεικτικού ενημερότητας.

Ο συμβολαιογράφος, που συντάσσει τη σχετική πράξη μεταβίβασης οφείλει να αποδώσει τα αναγραφόμενα στις βεβαιώσεις ποσά οφειλής, επιμεριστικά στις εκδούσες την βεβαίωση υπηρεσίες, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την σύνταξη του συμβολαίου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ΑΥΟ 1124 ΠΟΛ.1124/27.5.2011 ,ΦΕΚ 1066
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο