Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ
Αλλες ειδήσεις

Δείτε επίσης

Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου κέντρου δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Οικονομικων

Γενικη Γραμματεια Πληροφοριακων Συστηματων

Μοσχάτο, 14 Νοεμβρίου 2011


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου κέντρου δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, με στρατηγικό στόχο την ενίσχυση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ξεκίνησε τις εργασίες υλοποίησης του νέου κέντρου δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά από διαδικασίες που κράτησαν εννέα έτη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου.

Η νέα υπολογιστική υποδομή θα αναβαθμίσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα των υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου, όπως το TAXISnet, το ICISnet και το ΕLENXIS ενώ από το τέλος του 2012 θα αποτελέσει τη βάση λειτουργίας του νέου TAXIS. Παράλληλα προγραμματίζεται να φιλοξενήσει επερχόμενα προηγμένα πληροφοριακά συστήματα που ενοποιούν πληροφοριακές δομές για θεματικές ενότητες όπως τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, τον έλεγχο του «πόθεν έσχες», τις διαδραστικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών, και το ολοκληρωμένο περιουσιολόγιο.

Αναλυτικότερα η εξοπλιστική υποδομή του έργου περιλαμβάνει την δημιουργία τόσο παραγωγικού όσο και εφεδρικού υπολογιστικού συστήματος που θα αποτελείται από μια συστοιχία 300 λογικών εξυπηρετητών (v-servers) που θα ενοποιούνται από 50 φυσικές μηχανές. Oι επεξεργαστές των μηχανών αυτών θα είναι κλάσης Xeon, με 6 υπολογιστικούς πυρήνες ανά επεξεργαστή. Οι φυσικές μηχανές θα είναι σειράς Sun Blade 6000 (Gen2 midplane) και συγκεκριμένα Sun Blade X6275M2 και θα φέρουν τουλάχιστον 96GB μνήμης RAM. Η υπολογιστική αυτή ισχύς θα πολυπλέκεται μέσα από ένα σύγχρονο λειτουργικό σύστημα ενοποίησης φυσικών μηχανών το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία τύπου Oracle Linux/VM. Με την εξοπλιστική αυτή υποδομή γίνεται πια δυνατή η παροχή υπηρεσιών υπολογιστικής υποδομής (Infrastructure as a Service - IaaS), υπηρεσιών πλατφόρμας (Platform as a Service - PaaS), υποστηρίζοντας τη δομή ενός ενοποιημένου υπολογιστικού νέφους (cloud computing) για όλο το Υπουργείο Οικονομικών καθώς και για άλλους φορείς.

Με τη χρήση ιδεατών μηχανών αυξάνεται στο έπακρο η χρηστικότητα της φυσικής υπολογιστικής υποδομής εξαλείφοντας την ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών φυσικών κέντρων δεδομένων για κάθε νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που εισάγεται στο Υπουργείο για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Προσφέροντας μια ενοποιημένη υπολογιστική υποδομή (virtualized infrastructure), το νέο κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣ θα επιτρέπει τη μετοίκηση πληροφοριακών συστημάτων ή υπο-εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο μεταξύ λογικών εξυπηρετητών. Παράλληλα θα επιτρέπει, μέσω των σχετικών εφαρμογών, κεντρικό έλεγχο της διαχείρισης όλων των συστημάτων.

Η δυνατότητα αυτή αποτελεί μια ριζική εξέλιξη στον τρόπο υποστήριξης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με το τρέχον δαπανηρό καθεστώς συντήρησης εφαρμογών εγκατεστημένων σε φυσικούς εξυπηρετητές και της επαναλαμβανομένης υλοποίησης υποδομών σε απομακρυσμένους φορείς του Υπουργείου, όπως τις Δ.ΟΥ. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων από την ύπαρξη ενός μόνο κέντρου δεδομένων, καθώς και σε κόστος συντήρησης και διαχείρισης αφού η αυτοματοποίηση στο σύστημα ενοποίησης υπολογιστικών πόρων, δημιουργεί σημαντικές οικονομίες κλίμακας.

Η υπό-σχεδιασμό εφεδρική υποδομή θα είναι πλήρως ανεξάρτητη και θα προσφέρει δυνατότητα ανάκαμψης από μη προβλέψιμα καταστροφικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο. Για το συγχρονισμό των βάσεων δεδομένων κύριου και εφεδρικού συστήματος θα χρησιμοποιείται ο μηχανισμός αναπαραγωγής Oracle Data Guard. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει την αναπαραγωγή των κινήσεων της κύριας (παραγωγικής) βάσης, επάνω στην εφεδρική τόσο σε επίπεδο δέσμης αλλαγών (block-set redo apply) όσο και πραγματικό χρόνο (real-time query). Με την αρχιτεκτονική αυτή η ΓΓΠΣ εξασφαλίζει για τον πολίτη και το κράτος, την απρόσκοπτη λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων που είναι κρίσιμα τόσο για τον παραγωγικό ιστό όσο και τη δημοσιονομική ευταξία της χώρας.

Η υπολογιστική συστοιχία θα είναι επιπλέον εξοπλισμένη με 14 φυσικές μηχανές (bare metal) βάσεων δεδομένων τελευταίας γενιάς SUN E7-4820. Κάθε φυσική μηχανή θα φέρει 128GB μνήμης RAM και 4 επεξεργαστές κλάσης Xeon 5600 με 8 πυρήνες (cores) σε κάθε επεξεργαστή. Στο πεδίο των συστημάτων διαχείρισης/επεξεργασίας αποθηκευτικών χώρων (storage systems) το κέντρο δεδομένων της ΓΓΠΣ, εξοπλίζεται με τη νέα γενιά συστημάτων αποθήκευσης EMC VNX7500 (48GB Cache) για την κύρια και VNX5700 (36GB Cache) για την εφεδρική υποδομή. Το σύστημα θα προσφέρει αρχικά συνολική χωρητικότητα της τάξης των 100 ΤΒ με υποστήριξη για 2.970 ΤΒ (κύριο κέντρο) και 1.485 ΤΒ (εφεδρικό κέντρο). Το λογισμικό συστοιχίας βάσης-αποθήκευσης (Oracle RAC) θα επιτρέπει χρόνους προσπέλασης μέχρι και 30 φόρες μικρότερους από τις υπάρχουσες υπολογιστικές υποδομές χάρη στην χρήση μέσων αποθήκευσης στερεάς κατάστασης (SSD) και τη διασύνδεση οπτικών ινών.

Οι αποθηκευτικές υποδομές θα διασυνδέονται με συστοιχίες οπτικών ινών (Front-End 8Gbps FC, Back-End SAS 6Gbps) στο νέο σύστημα δικτυακού πεδίου αποθήκευσης (SAN) με δυνατότητες ενοποιημένης πολυπλεξίας στην παροχή αποθηκευτικών χώρων (EMC Clarion Virtual Provisioning). Τα δυο αυτά συστήματα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης 8000 και 4000 φυσικών εξυπηρετητών αντίστοιχα. Σε επίπεδο λογικών εξυπηρετητών το παραπάνω εύρος αυξάνεται σε 40.000 και 20.000 αντίστοιχα. Η διάταξη αυτή θα μπορεί να εξυπηρετήσει πολλαπλάσιο αριθμό κινήσεων βάσης σε σχέση με το σημερινό σύστημα, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό ενοποίησης και ολοκλήρωσης για υπάρχοντα η επερχόμενα πληροφοριακά συστήματα, επιπέδου Decision Support (DSS) ή Μanagement Information System (MIS).

Το έργο περιλαμβάνει επίσης σημαντική ενίσχυση των δικτυακών εγκαταστάσεων με δρομολογητές κλάσης Cisco Catalyst 6500 και δυο νέο δομo-στοιχεία τύπου Cisco Firewall Service Modules (WS-SVC-FWM-1-K9), με ένα για κάθε κεντρικό μεταγωγό. Παράλληλα δύο εξυπηρετητές κατανομής υπολογιστικού φορτίου ή φορτίου κινήσεων (Load Balancers) τύπου Cisco ACE20 θα φροντίζουν για την ισοκατανομή των δικτυακών αιτημάτων εξυπηρέτησης των πολιτών μέσω διαδικτύου. Οι εξυπηρετητές αυτοί έχουν επιπλέον τη δυνατότητα προστατευμένων δικτυακών οδεύσεων (firewall) με ταχύτητες εσωτερικής διακίνησης πακέτων (throughput) ανά μονάδα firewall της τάξης των 5,5 Gbps, καθώς και διάθεση ζωνών DMZ σε ταχύτητες της τάξης του 1 Gbps. Οι ταχύτητες εσωτερικής διακίνησης πακέτων φτάνουν τα 8 Gbps.

Τα παραπάνω συνδυασμένα με τις ζεύξεις οπτικών ινών μέσα από την τηλεπικοινωνιακή υποδομή Σύζευξης ΙΙ θα έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης 1.000.000 ταυτόχρονων συνδέσεων μέσα από το διαδίκτυο, με ρυθμό αποκατάστασης/λύσης συνδέσεων 100.000 CPS. Αυτό θα εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα συστημάτων, εφαρμογών και χρηστών υπό συνθήκες υψηλού φόρτου εργασίας χωρίς φαινόμενα απώλειας της παρεχόμενης υπηρεσίας όπως καθυστερήσεις ή αδυναμία παροχής υπηρεσίας. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί σημαντικά ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο σε επίπεδο χρόνου και προσβασιμότητας όσο και σε επίπεδο ενοποιημένης παροχής πληροφορίας από και προς τους πολίτες (system interconnects through WAN accelerators).

Σημαντικά ενισχυμένα θα είναι επίσης και τα συστήματα ασφάλειας δεδομένων και δικτυακών επικοινωνιών που θα επιτρέπουν την καταγραφή, αναφορά και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για οποιαδήποτε πρόσβαση δεδομένων (π.χ. stateful inspection, DNS guarding, TCP intercepts, anti-flooding protection, mail guard), με τη βοήθεια συστήματος διαχείρισης επικινδυνότητας προσβάσεων. Παράλληλα οποιαδήποτε διαδικτυακή συναλλαγή θα προστατεύεται από εξυπηρετητές κρυπτογραφημένης δικτυακής πρόσβασης τελευταίας γενιάς. Κρυπτογράφηση θα εφαρμόζεται και μέσα από το σχετικό λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Οracle Secure Backup). Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται η ασφάλεια προσωπικών δεδομένων του πολίτη.

Το Έργο «TAXISNET: Εξοπλισμός - Κέντρο Δεδομένων Γ.Γ.Π.Σ» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ (3,4 εκατ. + Φ.Π.Α.) και υλοποιείται μέσω της υπ’ αριθμ. 1008/02-11-2011 σύμβασης μεταξύ της «ΚτΠ Α.Ε.» και της ένωσης εταιρειών «UNISYSTEMS A.E.- INTRACOM IT SERVICES» με προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πέντε μηνών.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description vedro | Νοεμβρίου 15, 2011 5:27 μ.μ. | Reply
τι είπε ο άνθρωπας ρε.....
image description ALONE^^ | Νοεμβρίου 15, 2011 10:37 μ.μ. | Reply
xaxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa!!!!!
image description Trip_Accountant | Νοεμβρίου 16, 2011 9:48 π.μ. | Reply
UNISYSTEMS A.E.- INTRACOM IT SERVICES
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο