Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ανακοίνωση του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Καβάλας για τις Αμοιβές των Λογιστών

 

Σύλλογος  Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Καβάλας

Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

ΟΜΟΝΟΙΑΣ 161 - Καβάλα * Τηλ.2510-221042,fax 2510-224698 *e-mail: eges[email protected]otenet.gr 

Αριθμός απόφασης Πρωτοδικείου Καβάλας 410/03-12-1999 και αριθμός καταχώρησης 11/21-2-2000

Καβάλα 20/10/2011

Προς τα Μέλη του Συλλόγου,

Τα Μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να κοινοποιήσουν, με λήψη υπογραφής, στους Επιχειρηματίες – Επαγγελματίες με τους οποίους συνεργάζονται την επιστολή αυτή με το κείμενο που περιλαμβάνει  το οποίο αποτελεί την ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των Μελών της 08/10/2011.

 

Αξιότιμοι Κύριοι και Κυρίες,

Ο Κλάδος μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα με εσάς: Φ.Π.Α. – ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ – ΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ σε Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α.

  Επιπλέον όμως έχουμε αυξημένη προσφορά εργασίας προς εσάς – «παγωμένες αμοιβές» – υψηλό κόστος επένδυσης σε εξοπλισμό – υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. και φόρου για δεδουλευμένες αλλά μη εισπραχθείσες δεδουλευμένες αμοιβές (που δεν είναι δυνατόν να ζητήσουμε να μας «επιστραφούν» ) για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς η πλειοψηφία δεν μας θεωρεί Συνεργάτες αλλά «προμηθευτές» και μας τοποθετεί τελευταίους στην λίστα εξόφλησης των λειτουργικών υποχρεώσεών τους. Οι κανόνες άσκησης του Επαγγέλματος μας άλλαξαν.

Και δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι τους επόμενους μήνες οι νέοι νόμοι θα αλλάξουν την ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ , τον Κώδικα Βιβλίων, τις υποχρεώσεις προς Επιθεώρηση Εργασίας – Ι.Κ.Α.-Ο.Α.Ε.Δ. με απρόβλεπτο ΔΙΚΟ ΣΑΣ οικονομικό κόστος που ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να επιβαρυνθούμε ΠΑΛΙ εμείς.Η δική μας ευθύνη είναι μόνον να ενημερωθούμε έγκυρα και σωστά.

Εξ ανάγκης λοιπόν η έκτακτη Γ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1.- να συνταχθεί και να δοθεί στην δημοσιότητα η παρούσα επιστολή στην οποία να ζητούμε από τους πελάτες μας την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εξόφληση ή «κλείσιμο» των οφειλών τους για το διάστημα μέχρι και 30/09/2011 έως και την 30/12/2011  καθώς στις 31/12, ημέρα Σάββατο, είναι η καταληκτική ημερομηνία που μπορεί να δηλωθεί μέσω Taxis η «απόρριψη» της υπάρχουσας εξουσιοδότησης, δηλαδή η επίσημη κατάργηση της μεταξύ σας σχέσης.

Δηλαδή δηλώνουμε αδυναμία να παρέχεται «πίστωση» πάνω από τρίμηνο και αυτό σε περιπτώσεις μικρού πελατολογίου και υψηλών αμοιβών μπορεί να περιορίζεται ακόμη και σε δίμηνο και σίγουρα μέχρι την καταβολή του Φ.Π.Α. επί της αμοιβής μας.

Η όποια επιμήκυνση αυτού του διαστήματος δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης καθώς όποιος Λογιστής – Φοροτεχνικός δεν έχει ασφαλιστική (Ι.Κ.Α. & Ο.Α.Ε.Ε)  και φορολογική ενημερότητα δεν θα μπορεί να είναι Πιστοποιημένος και να ενεργεί συναλλαγές μέσω Taxis (ΠΟΛ.1166/1-8-2011) , συνεπώς να ασκεί το Επάγγελμα.

2.- Για τις Επιχειρήσεις που δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους (ως φυσικό επόμενο της γενικότερης ύφεσης) , που μπορούν να ρυθμιστούν ΜΟΝΟΝ όπως αναφέρεται προηγουμένως, ο Λογιστής – Φοροτεχνικός υποχρεούται να προβαίνει σε καταγγελία της μεταξύ τους συμφωνίας με ηλεκτρονική ενημέρωση του Taxis και της Δ.Ο.Υ. ώστε να μην έχει ευθύνη για τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις προς το Δημόσιο (μη καταβολή Φ.Π.Α., Φόρων, Ι.Κ.Α. κλπ) και φυσικά χωρίς να έχει υποχρέωση σύνταξης δηλώσεων για την χρήση 2011.

3.- Οι Συνάδελφοι που θα κληθούν να «αντικαταστήσουν» τις «παλαιές συνεργασίες» ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να επικοινωνούν με τον προηγούμενο Συνάδελφο ώστε να πληροφορηθούν για τυχόν υφιστάμενες οικονομικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ισχύον Κώδικας Δεοντολογίας για τους Πιστοποιημένους Λογιστές – Φοροτεχνικούς .

 

Οι αποφάσεις μας αυτές ελήφθηκαν μετά από πολύ σκέψη και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα εξής:

Σε μία δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία,τα Μέλη του Συλλόγου μας, έχοντας αποκτήσει γερά θεμέλια εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσω της συνεχούς και εντατικής «διά βίου εκπαίδευσης» που τους παρέχουμε, θα είναι ο καλύτερος σύμμαχος και αρωγός στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για επιβίωση και ευημερία.

Όμως η αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων υποχρεώσεων των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο ανάγκασε τον Κλάδο μας σε συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό για να υποστήριξει τις αυξημένες απαιτήσεις των νέων προγραμμάτων που χρηματοδοτήσαμε μόνοι μας.

Ταυτόχρονα η αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας μας υποχρεώνει στις 31/12/2011 να τιμολογίσουμε το σύνολο των αμοιβών μας ανεξάρτητα από την είσπραξή τους . Αυτό σε συνδυασμό με τις διογκούμενες απαιτήσεις (από αμοιβές που έμειναν σταθερές παρά την αυταπόδεικτη αύξηση του χρόνου της εργασίας μας) από τους πελάτες μας οδηγεί σε υποχρεωτική εκταμίευση (κατ’ ελάχιστο για Φ.Π.Α. και φόρο) του 43% των ανείσπρακτων αμοιβών μας μέχρι την 31η Δεκμβρίου 2011.

Είναι αυτονόητο ότι οι Συνάδελφοι αδυνατούν να χρηματοδοτήσουν τις οφειλές των πελατών τους προς τους ίδιους καθώς αυτό σημαίνει το «κλείσιμο» της επιχείρησής τους από την οποία προσδοκούν ένα ελάχιστο εισόδημα για τις ώρες δουλείας τους, τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους. Δεν είναι αστεϊσμός να πούμε ότι θα είναι προτιμότερο οι Συνάδελφοι να «χαρίσουν» το σύνολο του χρέους, αν αποδεχθούν σε κάποιες περιπτώσεις πραγματική οικονομική αδυναμία, παρά να πληρώσουν  φόρους ύψους 43%.

Δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να αναλύσουμε τις υπάρχουσες – και στον Κλάδο μας - μειώσεις προσωπικού και απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους ή το Δημόσιο καθώς ΟΛΕΣ οι Ελληνικές Επιχειρήσεις γνωρίζουν τις επιπτώσεις των ανείσπρακτων απαιτήσεων, ειδικά όταν πρέπει να καταβληθεί Φ.Π.Α. και φόρος εισοδήματος.

Ταυτόχρονα όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ευθύνες έναντι του Δημοσίου καθώς, βάσει του ν.3842/2010 ως Πιστοποιημένοι Λογιστές - Φοροτεχνικοί, θεωρούμαστε «συνυπεύθυνοι» μαζί με τους πελάτες μας για την μη, τυχόν, πληρωμή των υποχρεώσεών σας προς αυτό και δυστυχώς το Δημόσιο δεν αναγνωρίζει αδυναμία εξυπηρέτησης των οφειλών σας αλλά νομοθετεί θεωρώντας την ως «φοροδιαφυγή».

Ναι στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι αδύνατον οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν μη λειτουργικές δαπάνες (πρόστιμα) και αυτός είναι ο ρόλος του «Συνεργάτη» σας, όμως πρέπει και οι επιχειρηματίες να κατανοήσουν ότι κανείς γραπτός ή άγραφος κανόνας δεν μας υποχρεώνει να θυσιάσουμε την βιωσιμότητα της δικής μας επιχείρησης δουλεύοντας με «ανοιχτή πίστωση» αόριστης διάρκειας. Δεν έχουμε την δυνατότητα καθώς και εμείς αγωνσιζόμαστε για επιβίωση και το λειτουργικό μας κόστος είναι πολύ μεγάλο και δυστυχώς μεγαλώνει καθημερινά με τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που εξαγγέλονται.

Σε μια περίοδο που και οι τράπεζες δηλώνουν αδυναμία πληρωμών εμείς δεν μπρούμε να αποτελούμε την εξαίρεση καθώς δουλεύουμε για να ζούμε, παραβλέποντας το αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε βάσει των υποχρεώσεων που σας επιβαρύνει το Δημόσιο.

Όπως χθες (19/10) απεργήσαμε μαζί σας και σταθήκαμε πλάϊ σας στις πλατείες έτσι και στο μέλλον θα σταθούμε πλάϊ σας ηθικά αλλά δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο κόστος της μακροχρόνιας πίστωσης ή της έμμεσης παροχής «δωρεάν υπηρεσιών» που δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο παραπόνων για μη παροχή σωστών υπηρεσιών, καθώς αναγκαζόμαστε να στρεφόμαστε σε πρόσθετες εργασίες που θα μας εξασφαλίσουν την κάλυψη των οικογενειακών μας υποχρεώσεων.

Η Κοινωνική αλληλεγγύη απαιτεί αμφίδρομη σχέση καθώς και ο Κλάδος μας έχει πλέον τα ίδια οξυμένα προβλήματα με κάθε άλλη επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Αν δεν μπορούμε να εισπράττουμε την αμοιβή των υπηρεσιών μας θα αναγκασθούμε να κλείσουμε τα γραφεία μας λόγω ύπαρξης οφειλών.

Παρέχουμε επιστημονκές γνώσεις, εμπειρία και ανάλωση χρόνου και δικαιούχος όλων αυτών πρέπει να είναι όποιος δέχεται ή μπορεί να καταβάλλει την συμφωνηθείσα από κοινού  δίκαιη αμοιβή.

Οι μειωμένες αμοιβές είναι δεδομένο ότι αντιστοιχούν σε «μειωμένες» υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει όταν ζητείται μείωση αμοιβής σε συνεχώς αυξανόμενη ποσοτικά και ποιοτικά υπηρεσία και με συνυπευθυνότητα ως προς το Δημόσιο.

Αυτός είναι ο κανόνας στην «αγορά» και ο Κλάδος μας δεν μπορεί να αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα.

Η έκπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών μας  δεν μπορεί να συνδυασθεί με το λειτούργημα που ασκούμε.

Επιπλέον οι σαρρωτικές αλλαγές που έρχονται στην υφιστάμενη νομοθεσία μας υποχρεώνει σε επένδυση χρόνου και χρημάτων και το κόστος αυτό πρέπει να μπορούμε να το εισπράτουμε.

Ο νόμος δεν ορίζει «ελάχιστες αμοιβές» ή υποχρεωτική πληρωμή των αμοιβών μας ως εκ τούτου είναι καθήκον των Συναδέλφων να υποστηρίξουν την απόφαση που έλαβε ομόφωνα η Γ.Σ. του Συλλόγου τους.

 

Με εκτίμηση

το Δ.Σ.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                              Ο Γ. Γραμματέας

        Νικόλαος Γ. Πατέλης                      Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description PLAT | Οκτωβρίου 23, 2011 4:13 μ.μ. | Reply
Στην ουσια λετε οτι το προβλημα σας οφειλετε αποκλειστικα στους επαγγελματιες της περιοχη σας,Δεν θελετε να κατανοησετε ποιο ειναι το δικο σας ποσοστο ευθυνης οταν δεχεστε παθητικα καθε τι που υποβαθμιζει και τελικα θα εξαφανισει τον κλαδο των μικρων λογιστικων γραφειων.
Γνωριζετε πολυ καλα οτι τα αντικειμενικα κριτηρια που ερχονται θα επιδεινωσουν το προβλημα σας και χιλιαδες επιχειρησεις θα βαλλουν λουκετο.Απλα τοτε το προβλημα σας θα εχει λυθει απο μονο του.Οι ελαχιστες επιχ.θα ειναι τα υποκαταστηματα των πολυεθνικων.Το προβλημα σας οφεολετε καθαρα στις επιλογες της κυβερνησης κλπ που πρεπει συνολικα οι παντες να αντισταθουμε και να αντρεψουμε.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο