Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων
Αλλες ειδήσεις

Επιστολή για το φορολογικό σκέλος του πολυνομοσχεδίου από τον Σύλλογο Λογιστών Ν. Χανίων

Σύλλογος  Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών  Ν. Χανίων
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)
ΔΝΣΗ: Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 – ΧΑΝΙΑ * Τηλ. 28210-71581, fax 28210-36470
e-mail: [email protected]
Αρ. Πρωτοκ. Α001-20111014
Ημερομηνία  14/10/2011
 
Προς:
- Βουλευτές Ν. Χανίων
- Πανελλ.  Ομοσπ. Φοροτεχνικών  Ελευθέρων Επαγγελμ. (ΠΟΦΕΕ)  
- Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος
- Ομοσπ. Επαγγελματιών Βιοτ. & Εμπόρ Ν.Χανίων (ΟΕΒΕΝΧ)
 
Κοινοποίηση:
-    Προϊστάμενοι Α’ , Β’ Δ.Ο.Υ. Χανίων και   Δ.Ο.Υ. Κισσάμου.
 
Κύριοι,
         
Ως φοροτέχνες – λογιστές, δηλαδή επαγγελματίες με γνώση επί του φορολογικού αντικειμένου και με δεδομένο το πλεονέκτημα της άμεσης επαφή με τους φορολογούμενους πολίτες, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τις παρατηρήσεις μας για το υπό ψήφιση  5ο Κεφάλαιο με τίτλο « Φορολογικές Ρυθμίσεις» του  Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία, και άλλες διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015»:  
         
         
Περίπτωση α’:  Περί αλλαγής της κλίμακας Φορολογίας Εισοδήματος (Παρ. 1 Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):
         
Η φορολόγηση των εισοδημάτων κάτω των 12.000 ευρώ -  όπως επιδιώκεται με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. -  δεν πρόκειται να προσφέρει κανένα όφελος προς το Δημόσιο. Αντίθετα θα οδηγήσει σε εξαθλίωση των καταπονημένων μικρομεσαίων στρωμάτων. Η προτεινόμενη κλίμακα φορολογίας σημαίνει ότι υποχρεούται σε φόρο πολίτης ακόμα με μηνιαίο εισόδημα 428, 57 !!! . Όπως επίσης ότι εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 857,14 εισόδημα δύναται να πληρώσει φόρο 700,00 ευρώ !!

Η ζημιές που θα δημιουργηθούν (με οποιαδήποτε μορφή ) προερχόμενη από την προαναφερόμενη κοινωνική αδικία  υπερισχύει των τυχών εισπρακτικών ωφελημάτων.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η εξαθλίωση στην οποία οδηγούνται οι ομάδες χαμηλών εισοδημάτων από το σύνολο το φορολογικών νομοθετημάτων θα δημιουργήσουν καθολικά φαινόμενα φοροδιαφυγής ΚΑΙ εισφοροδιαφυγής. Εκτιμούμε αυτές τις συνθήκες από τις ενδείξεις στις συμπεριφορές τους. Οι εύπορες ομάδες δεν προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής ή εισφοροδιαφυγής για αμελητέα ποσά. Αντίθετα, για τους πολίτες των χαμηλών εισοδημάτων τα ίδια ποσά αντί να θεωρηθούν αμελητέα, χαρακτηρίζονται ως ποσά επιβίωσης και για αυτά θα ρισκάρουν να φοροδιαφύγουν ή εισφοροδιαφύγουν. Αν αυτό γίνει μαζικά, τότε  τα αποτελέσματα θα είναι άκρως αρνητικά.

Ενδιαφέρον αποτελούν οι κινήσεις εργαζομένων  οι οποίοι πιέζουν (ενίοτε και απαιτούν) από τους εργοδότες τους να δηλώσουν λιγότερες ώρες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποφύγουν τον φόρο που δημιουργείτε με την κατάργηση του αφορολογήτου αφού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσουν.
 
Για τους παραπάνω λόγους, (έστω κι αν θεωρούμε ότι το προγενέστερο αφορολόγητο όριο είναι πολύ χαμηλό), πιστεύουμε ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η φορολόγηση από τα 5.000 ευρώ γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.          
 
Περίπτωση β’:  Περί αλλαγής αφορολογήτου ορίου των πολυτέκνων (Παρ. 2 Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η φορολόγηση των εισοδημάτων των τρίτεκνων -  όπως επιδιώκεται με την αντικατάσταση της δεύτερης  παραγράφου του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. -  δημιουργεί πρόβλημα από το γεγονός ότι επιφέρει τεράστια αλλαγή στο ύψος του φόρου (έως 3.450 ευρώ !!) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό είναι απόλυτα δυσανάλογο με άλλες ομάδες πολιτών. Περεταίρω,  το μέτρο αυτό είναι κοινωνικά μη αποδεκτό  διότι π.χ. μισθωτός τρίτεκνος με μηνιαίο εισόδημα 928,57 ευρώ εισόδημα καλείται να πληρώσει φόρο !!! Δεν πιστεύουμε ότι με τέτοιο μισθό μπορεί να καλύψει ανάγκες 3 ανήλικων τέκνων.

Για τους ίδιους λόγους με την περίπτωση α’ της παρούσας επιστολής  προτείνουμε (ακόμα κι αν διαφωνούμε με φορολογικές κλίμακες  με χαμηλά αφορολόγητα) ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η ανωτέρω φορολόγηση των πολυτέκνων γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
 
Περίπτωση γ’:  Περί αλλαγής στις εκπτώσεις δαπανών ασφαλιστικών εισφορών  (Παρ. ιε  Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η κατάργηση έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλει ο επιτηδευματίας σε ταμεία ασφάλισης όπως προτείνεται από το Πολυνομοσχέδιο  επιφέρει πρόσθετο βάρος που μπορεί εύκολα να ξεπεράσει για έναν μικρομεσαίο επιτηδευματία, τις 3.000 ευρώ. Το βασικότερο όμως πρόβλημα -  στο οποίο και σας εφιστούμε την προσοχή -  είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων αφαιρούνται στο σύνολό τους από το εισόδημά τους ώστε να προσδιοριστεί η φορολογητέα βάση. Αντίθετα στους επιτηδευματίες – με την προτεινόμενη διάταξη - αφαιρείται μόνο το 10% του κόστους αυτού από το φόρο. Συνεπώς έχουμε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης για την ίδια κατηγορία δαπάνης !!!

Επιπλέον οι παραπάνω συνθήκες δημιουργούν αντικίνητρο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς η έκπτωση που προτείνεται με το νομοσχέδιο είναι πολύ μικρή με αμελητέο κέρδος.

Συνιστούμε τον επαναπροσδιορισμό της έκπτωσης της  συγκεκριμένης δαπάνης είτε:     
α) με τον μέχρι τώρα τρόπο απαλλαγής ή
β)  με το να δοθεί το δικαίωμα καταχώρησης (και έκπτωσης) του κόστους αυτού στα βιβλία του επιτηδευματία .
 
Περίπτωση δ’:  Περί αλλαγής στις εκπτώσεις δαπανών των καταβαλλόμενων μισθωμάτων κύριας κατοικίας (Παρ. β  Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Όπως είναι σε όλους γνωστό η φοροδιαφυγή από τα αδήλωτα εισοδήματα εισπραχθέντων μισθωμάτων είναι υψηλή. Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου προτείνεται την μείωση του οφέλους που θα προκύψει από την δήλωση τέτοιων δαπανών από τους μισθωτές κατά 50%.  Σας εφιστούμε την προσοχή και σε αυτό το σημείο όπου αντί να δοθούν κίνητρα για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατηγορία φοροδιαφυγής αντιθέτως αυτά μειώνονται.

Προτείνουμε να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό τα κίνητρα της φορολογικής έκπτωσης από τις δαπάνες μισθωμάτων που θα δηλώνουν οι μισθωτές. Τα ποσά των ενοικίων να εκπίπτουν κατά 100% από το εισόδημα ώστε να υπάρχει κίνητρο για τον ενοικιαστή να δηλώνει το σύνολο του ενοικίου που καταβάλλει.
 
Κύριοι,
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι επιλεγμένες από το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου  με γνώμονα το αντικείμενο της ειδικότητας μας (σ.σ. το φορολογικό) και για αυτόν τον λόγο δεν έγινε αναφορά στα υπόλοιπα τμήματα του Πολυνομοσχεδίου τα οποία είναι και αυτά εξίσου σοβαρά. Γνώμονας των παρατηρήσεων μας η- κατά την γνώμη μας - μεγάλη πιθανότητας πρόκλησης σοβαρής ζημιάς τόσο στα δημόσια οικονομικά του Κράτους μας αλλά και στην συνοχή του κοινωνικού ιστού του οποίου και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέλη.
 
Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες και επιθυμούμε όπως λάβουμε μιαν απάντηση με αναφορά στην έκβαση της προσπάθεια μας αυτής.
 
 
Με τιμή,

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Ν. Χανιών
 
 Ο Πρόεδρος                                       
Σταυρουλάκης Αρτ. Κων/νος              

Ο  Γραμματεύς
Μπατάκης Ιωαν. Διομήδης
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο