Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Φορολογικό σεμινάριο από την Π.Ε.Φ.Ε.

Αθήνα 12/9/2011

Αγαπητή συναδέλφισσα, αγαπητέ συνάδελφε,φίλε επιχειρηματία,
 
Στις 23 Ιουλίου 2011 η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.) πραγματοποίησε ένα Σεμινάριο στην Νομική Βιβλιοθήκη για την ενημέρωση των συναδελφων Φοροτεχνικών αλλά και των φορολογουμένων για τους ελέγχους των Ειδικών Συνεργείων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η συμμετοχή στο Σεμινάριο ήταν αθρόα. Ηλθαν λογιστές και επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα όπως από Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Γιάννενα, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα, Κοζάνη, Γρεβενά, Λάρισα, Τρίκαλα, Βόλο, Λαμία, Εύβοια, Λήμνο, Ρόδο, Πάρο, Πάτρα, Τρίπολη, Καλαμάτα, Κρανίδι, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Αγ. Νικόλαο, Ιεράπετρα,  Θεσσαλονίκη και πολλές συμμετοχές από την Αθήνα.

Μετά από αυτήν την επιτυχία αποφασίσαμε να επαναλάβομε το Σεμινάριο στην Νομική Βιβλιοθήκη, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα, στις 17 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 09.30 έως 14.30.

Εισηγητές θα είναι καθηγητές Πανεπιστημίου, Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, στελέχη του Υπουργείου και Επιστήμονες μέλη του Δ.Σ. της ΠΕΦΕ.

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Σεμινάριο είναι:

Α. 1) Πώς γίνεται η συγκρότηση των ειδικών συνεργείων ελέγχου του άρθρου 39 του Νόμου 1914/1990
2) Πόσα είναι και πως λειτουργούν και που βρίσκονται τα ειδικά συνεργεία
3) Αντικείμενο ελέγχου των συνεργείων
4) Διατάξεις που εφαρμόζουν άρθρο 28, άρθρο 66, άρθρο 68 κ.λπ.
5) Πόσους θα ελέγξουν κατ' αρχάς (Πανελλαδικά)
6) Πως θα βεβαιωθούν οι φόροι
7) Ποιες κατηγορίες φορολογουμένων ελέγχονται
8) Το δικαίωμα να μην χορηγούν πιστοποιητικά μεταβίβασης ακινήτων;
9) Η μή χορήγηση φορολογικής ενημερότητος πριν αρχίσει ο έλεγχος είναι παράνομη
10) Κατά την έναρξη ελέγχου κοινοποιείται πρόσκληση φορολογικού ελέγχου επί αποδείξει
11) Ενημέρωση του  φορολογούμενου για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που προβλέπονται με τον Νόμο 3610/2007 άρθρο 4§1, επί αποδείξει
12) Κοινοποίηση της εντολής ελέγχου επί αποδείξει
13) ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ (η ΠΕΦΕ θα καταθέσει την εμπειρία της γιατί έχει διεκπεραιώσει-αντιμετωπίσει εκατοντάδες περιπτώσεις)
14) Πως γίνεται η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ (ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ)
15) Το δικαίωμα και η μεθοδολογία της  προσφυγής  στα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
16) Πιθανά αποτελέσματα σε περίπτωση προσφυγής
17) Θα ακολουθήσει και νέο  πρόγραμμα για έλεγχο 1000 μεγάλων επιχειρήσεων;
18) Υπάρχει εκπόνηση σχεδίου πρόσκλησης για 9.173 ακόμη φορολογούμενους;
19) Πως γίνεται για κάλυψη του τεκμηρίου δαπάνης οικοπέδου και ανέγερσης της οικοδομής
20) Φορολογία βάσει: 1)Καταθέσεων 2)Από κινητές αξίες 3)Συμμετοχές σε εταιρείες 4)Ανέγερση οικοδομών 5)Αγορά οικοπέδων και αγροτεμαχίων 6)Αγορά και συντήρηση Ι.Χ. κλπ 7)Πληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών 8)Δωρεές – γονικές παροχές σε χρήμα 9)Δίδακτρα – ασφάλειες ζωής 10)Κάθε δαπάνη διαβίωσης κλπ

Β. Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών με την ΠΟΛ.1072/8.4.2011 (ΦΕΚ 577 Β΄/2011) και την ΠΟΛ.1162/27.7.2011

1) Υπαγόμενες ή εξαιρούμενες υποθέσεις
2) ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ
α) για βιβλία Β΄κατηγορίας
β) για βιβλία Γ΄κατηγορίας
γ) για ελεύθερους επαγγελματίες
3) Έλεγχος σε περίπτωση πλαστών ή εικονικών τιμολογίων
4) Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων
5) Προσδιορισμός καθαρών κερδών
6) Διαδικασία ελέγχου
7) Επίλυση φορολογικών διαφορών
8) Τρόπος βεβαίωσης φόρων
9) Τρόπος πληρωμής φόρων
10) ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ- ΠΡΟΣΦΥΓΗ
α) Νόμος 3986/2011 νέα μέτρα : Μεγάλη αύξηση των της Αντικειμενικής Δαπάνης Διαβίωσης (τεκμήρια κατοικιών, Ι.Χ., σκάψη αναψυχής, πισίνες, αλλαγή φορολογική κλίμακας, εισφορά αλληλεγγύης, φόρος ακίνητης περιουσίας, τέλη κυκλοφορίας κ.ά)
β) Νόμος 3943/2011:.Με τις νέες αλλαγές.
γ) Νόμος 4002/2011: Νέες ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων
 
Γ. Ο έλεγχος των Συναλλαγών των Ελλήνων φορολογουμένων με τα άλλα κράτη

1) Η «Διοικητική Συνδρομή» και συνεργασία μεταξύ των κρατών με σκοπό να παταχθεί η φοροδιαφυγή.
2) Η «Νομική Οντότητα»
3) Τα «Μη Συνεργάσιμα Κράτη»
4) Η μη αναγνώριση των δαπανών που καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μη συνεργάσιμα. Με ποιες προϋποθέσεις αναγνωρίζονται οι δαπάνες
5) Οι δαπάνες που γίνονται μέσω χρηματοπιστωτικού οργανισμού
6) Οι συναλλαγές με «Προνομιακό Φορολογικό Καθεστώς»
 
Δ. Ο Ειδικός Φόρος επί των ακινήτων 15%

1) Ποιοι πληρώνουν τον φόρο 15%
2) Ποιοι εξαιρούνται από την καταβολή του 15%
3) Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν όσοι επιθυμούν να εξαιρεθούν. Υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών
4) Κυρώσεις που επιβάλλονται και σε ποιες περιπτώσεις
5) Οι εταιρείες που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα και έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ε.Λοιπά Θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Οικονομικών
(υπό ψήφιση νομοσχέδιο)
1. Ρυθμίσεις φορολογικών θεμάτων ή φορολογικές αλλαγές
Π.χ. Όλα τα περίεργα που θα συμβούν από 1/9 με την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στην εστίαση
2. Καταβολή ΟΛΩΝ των φόρων τόσο στις εταιρείες όσο και στα φυσικά πρόσωπα σε ΜΙΑ ΔΟΣΗ (ολόκληρο το ποσό) με την πρώτη δόση!!!
3. Παράταση της παραγραφής στο ΑΠΕΙΡΟΝ
• Η ΠΕΦΕ Έχει πρόσφατες αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων για πλαστά ή εικονικά τιμολόγια από το Συμβούλιο Επικρατείας ΣτΕ που κρίνουν τα πρόστιμα ΚΒΣ αντισυνταγματικά και τα ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ
• Η Επιστημονική ομάδα της ΠΕΦΕ είναι έτοιμη για να καταθέσει προσφυγές για τις διάφορες έκτακτες εισφορές που θα επιβληθούν από αρχές Σεπτεμβρίου 2011
• Η ποινική αθώωση για λήπτη εικονικού τιμολογίου έχει ως αποτέλεσμα και την ακύρωση των προστίμων Κ.Β.Σ.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 120 ευρώ

Πληροφορίες: Μαρία Κατσού τηλ. 210-6124910, κιν.: 6986805031

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ E-MAIL ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΕΡΓΑΤΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Φ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
 
Επίσης στο σεμινάριο θα αναλυθούν διαφορετικά επίκαιρα θέματα

1. Απόφαση πιστοποίησης λογιστή
2. Τι ισχύει με τις καταστάσεις φορολογικών αναμορφώσεων – αποδοθέντων φορών ποιές οι ευθύνες των λογιστών
3. Τι ισχύει και τι εφαρμόζεται στις Δ.Ο.Υ. με τους συμψηφισμούς αμοιβαίων απαιτήσεων φορολογουμένων – δημοσίου
4. Απόφαση φορολογικού πιστοποιητικού από ορκωτούς ελεγκτές τι σημαίνει αυτό για τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
5. Απόφαση υπεραξίας, τι ισχύει για την έναρξη νέας επιχείρησης
6. Τι ισχύει στις φορολογίες εισοδήματος και κεφαλαίου με το πόθεν έσχες
7. Αλλαγές σε εργατικά ασφαλιστικά θέματα με τον Ν 3996/2011. Τι θέματα ανακύπτουν για επιχειρήσεις – λογιστές
8. Αναγνώριση και μη, των δαπανών από εταιρείες του εξωτερικού
9. Νέα υποβολή έκτακτης εισφοράς επί των ακινήτων
10.  Βεβαιώσεις οφειλής για είσπραξη χρημάτων και μεταβίβαση ακινήτου για φορολογική ενημερώτητα

    
Με τιμή

Ο Πρόεδρος       
Κων/νος Αναστόπουλος         

Ο Αντιπρόεδρος
Μανούσος Ντουκάκης

Ο Γ.Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσσος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο