Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι 151 Φορείς του Δημοσίου που μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία.

Οι 151 Φορείς του Δημοσίου που μπαίνουν σε εργασιακή εφεδρεία.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβίας 8
Πληροφορίες: Ε.Παπαδάκη, Μ.Γεωργίου
Μ.Πρίγκουρη
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Τηλ: 210-3375818, 33757816
Fax: 210-3375814 Αθήνα 12 Σεπτεμβρίου 2011
Email: [email protected] Αρ. Πρωτ. ΕΓΔΕΚΟ 1597
ΠΡΟΣ: Γραφεία Διευθυνόντων Συμβούλων ΔΕΚΟ
Γραφεία Οικονομικών Διευθυντών
(Ως πίνακας διανομής 1 )
Κοιν.: Γραφεία Υπουργών (Ως πίνακας διανομής)
ΘΕΜΑ: Πλεονάζον προσωπικό και εργασιακή εφεδρεία.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οι δημοσιονομικές εξελίξεις απαιτούν την άμεση ενεργοποίηση και εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986 περί εργασιακής εφεδρείας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείτε ταχύτατα σε μια κατ' αρχήν εκτίμηση πλεονάζοντος προσωπικού του φορέα σας που θα μπορούσε να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.
H αναζήτηση του πλεονάζοντος προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατ' αρχήν μεταξύ όσων έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, έχουν φθάσει σε συντάξιμη ηλικία και έχουν χαμηλά τυπικά προσόντα (κατηγορίες ΥΕ και ΔΕ). Πέραν αυτών τυχόν πλεονάζον προσωπικό μπορεί να αναζητηθεί κατά προτεραιότητα μεταξύ εργαζομένων γενικών διοικητικών καθηκόντων, εργαζομένων σε τμήματα διοικητικής μέριμνας, γραμματειακής υποστήριξης κοκ. Έως 26/9/2011 θα πρέπει να υποβληθούν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών οι κατά τα ανωτέρω προτάσεις σας, οι οποίες κατά κανόνα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 10% του συνόλου των εργαζομένων του φορέα
σας..
Σε δεύτερη φάση, εάν ο φορέας σας απασχολεί περισσότερους των 100 εργαζομένων, το σύνολο των υπολοίπων εργαζομένων τίθεται σε διαδικασία αξιολόγησης με την υποστήριξη εξωτερικών συμβούλων που θα προσληφθούν με ευθύνη του φορέα και θα τελούν υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψη των εξωτερικών συμβούλων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της παρούσης και το πόρισμα των εργασιών τους να έχει ολοκληρωθεί εντός 2 μηνών το πολύ. 


Η αξιολόγηση διερευνά την ύπαρξη πλεονάζοντος προσωπικού με βάση τα διεθνώς ισχύοντα και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του φορέα. Η αξιολόγηση οδηγεί στην διαπίστωση τυχόν πλεονάζοντος προσωπικού που θα ενταχθεί συμπληρωματικά προς τα προηγούμενα στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας.1.

HELEXPO A.E.

Εγνατίας 154, 54636, Θεσσαλονίκη

2.

Invest in Greece (πρώην ΕΛΚΕ) Α.Ε.

Μητροπόλεως 3, 10557 ΑΘΗΝΑ

3.

ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Αμερικής 9 10672 Αθήνα

4.

«Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις
Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και
της Γνώσης (πρώην ΚΕΤΕΠ)

Γ. Μπάκου 17 115 Αθήνα

5.

Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ
- ΜΠΕ) Α.Ε.

Τσόχα 36, 11521 ΑΘΗΝΑ

6.

Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ

Διοικητήριο Θεσσαλονίκης ΤΚ 54123

7.

Α.Ε. Διώρυγας Κορίνθου

Ιπποκράτους 88, 11475, Αθήνα

8.

ΑΕΜΥ Α.Ε. - Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

Ολυμπιακό Χωριό

Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 136 77, Αχαρναί

9.

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 191-193, 11525 ΑΘΗΝΑ

10.

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Λιοσίων 301, ΤΚ. 10445 Αθήνα

11.

Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών
Μονάδων Α.Ε.

Τσόχα 5, 115 21 Αθήνα

12.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εγνατίας 154, 546 36 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

13.

Εγνατία Οδός ΑΕ

χλμ. Θεσ/νίκης - Θέρμης Τ.Θ. 60030, Τ.Κ.
57001, ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14.

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος

Νίκης 39, Αθήνα 105 57

15.

Εθνική Λυρική Σκηνή

ΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑ Ακαδημίας 59-61,
Αθήνα 10679

16.

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.

Λ. Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα

17.

Εθνικό Θέατρο

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 104.37 Αθήνα

18.

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας

Αιγιαλείας 19 και Χωραφά 15125 Μαρούσι

19.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βασ. Κωνσταντίνου48 116 35

20.

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου

Αθανασίου Διάκου 4, 11742 Αθήνα

21.

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

6ο χλμ. Θεσ/νίκης - Θέρμης Τ.Θ. 60361
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

22.

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Βασ. Γεωργίου Β 17 - 19 Ρηγίλλης, Αθήνα,

 

 

10675

23.

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε.

Θησέως 7, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 76

24.

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΤΕΑΝ)

Λεωφ. Αμαλίας 26, 10557 Αθήνα

25.

Ειδικό Ταμείο Οργάνωσης Συναυλιών Κρατικής
Ορχήστρας Αθηνών

Δημητρίου Σούτσου 14, 115 21 Αθήνα

26.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ"
ΚΑΒΑΛΑΣ

Περιγιάλι Καβάλας, 652 01 Καβάλα

27.

Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 1, 172 36 Υμηττός

28.

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.

Βουλής 7, 10564, Αθήνα

29.

Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Ασκληπιού 1, 10679, Αθήνα

30.

Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 11527,
Αθήνα

31.

Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων Α.Β.Ε.

Βιομηχανική Ζώνη Σίνδος, 57022 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

32.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Κόνωνος 16, Παγκράτι 116 34

33.

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Δικαιωμάτων
Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ελληνικού
Δημοσίου Α.Ε.

Λυκαβηττού 5, Αθήνα, 10671

34.

Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.

Μεσογείων 432, 15342, Αγ. Παρασκευή

35.

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Βασ. Σοφίας 127, 115 26 Αθήνα

36.

Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε.

Γ. Λύρα 55 145 64 Ν. Κηφισιά

37.

Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοϊας Α.Ε.

Βύρωνος 7, 172 39 Δάφνη

38.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ &
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ "ΤΟ
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ"

Υδρας 25, 152 32 Χαλάνδρι

39.

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Α.Ε.

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 11742 ΑΘΗΝΑ

40.

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

Νοταρά 58, 106 83 Αθήνα

41.

Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

Χατζηχρήστου 23 & Μακρυγιάννη, 11742,
Αθήνα

42.

Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος

Βιλαρά 2, 104 37 Αθήνα

43.

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.
(ΟΠΕ Α.Ε.)

Μαρίνου Αντύπα 86, 163 46 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

44.

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε.

Ξενίας 16, 11528, Αθήνα

45.

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε.

Αχαρνών 313, 11145, Αθήνα

46.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΗΤΙΚΩΣ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ Α.Ν.Υ.
ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ «ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ Ε.Γ.Ν.Υ.Α.»

Θεμιστοκλή Σοφούλη Τέρμα - Τ.Θ. 143
Τ.Κ: 190 10 - Λαγονήσι Καλυβίων Αττικής

47.

Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.

Γ.Λύρα 140 & Λεωφ. Τατοίου 125, 14564
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

48.

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Σταδίου, Πλατάνι 265 04 Πάτρα

49.

ΕΡΓΑ ΟΣΕ (θυγατρική ΟΣΕ) Α.Ε.

Καρόλου 27, 104 37 Αθήνα

50.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"

Α' Εκπαιδευτική Μονάδα «ΠΑΝΑΓΙΑ
ΕΛΕΟΥΣΑ»(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

51.

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλ.
Φλέμιγκ

Αλ.Φλέμιγκ 14-16, 16672, Βάρη

52.

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής
Υγιεινής

Αργυροκάστρου και Ιωνίας, 15669
Παπάγου

53.

Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Α.Ε.

Σμύρνης 13-15, 165 62 Γλυφάδα

54.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ

Όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου Τ.Θ.
257, Τ.Κ. 55110 Θεσσαλονίκη

55.

Εταιρεία Ανάπτυξης Αλιείας Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.)

Αριστοτέλους 8, Καλλιθέα 176 71 Αθήνα

56.

Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Μετάλλων Α.Ε. (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)

Μ. Μερκούρη 76, Αγ. Δημήτριος - 173 42
ΑΘΗΝΑ

57.

ΕΔΕΚΤ- ΑΕΠΕΥ Α.Ε. - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Σταδίου 15, Τ.Κ. 10561 Αθήνα

58.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Μελετίου Πηγά 22, Μετς 116 36

59.

Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών &
Πυρίμαχων Α.Ε.

72ο χλμ. Ε.Ο Αθ-Λαμίας ΤΘ 146, 34100,
Χαλκίδα

60.

Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Ινών Α.Ε.

Ελ. Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα

61.

Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Βιομηχανικών Τροφίμων Α.Ε.

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη,
Τ.Κ.
172 37

62.

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Φρυνίχου 9, 105 58 Αθήνα

63.

Ηλεκτρομηχανική Κύμης (θυγατρική ΕΑΣ)

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 1 Υμηττός 172 36

64.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)

Λεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40,
11745 ΑΘΗΝΑ

65.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Ακαδημίας 50, Αθήνα 106 79

66.

ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 96, 115 27 ΑΘΗΝΑ

67.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ"

Αλσος Γηροκομείου Πάτρα Τ.Κ. 262 26

68.

ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Αραβαντινού 8 , Κολωνάκι 106 74

69.

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ "ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

Νέα Μάκρη Τ.Κ. 190 05

70.

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ "ΑΣΠΡΕΣ
ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ"

Ν. Ιωνία Βόλου - Θέση Ζάχαρη - Βόλου Τ.Κ.
380 01

71.

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

Σορανού του Εφεσίου 4, 115 27 Παπάγου

72.

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλούτωνος & Ηροδότου 1 Μεταμόρφωση
Αττικής Τ.Κ.
144 51

73.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΩΦΩΝ &
ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μαβίλη 8, Δροσιά 145 72

74.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ"

Θεοτόκου 2, 131 22 Ιλιον

75.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΦΛΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ "Ο
ΗΛΙΟΣ"
- ΣΧΟΛΗ ΤΥΦΛΩΝ

Βασ. Ολγα 32, Φάληρο 54641
Θεσσαλονίκη

76.

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Τ.Θ. 1527, 711 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

77.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

Σπύρου Λούη Ολυμπιακό Χωριό Αχαρναί
136 77

78.

Ινστιτούτο Υγείας και Παιδιού (Νοσοκ. Αγία Σοφία)

Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» (Κτίριο
Σπ. Δοξιάδη),
115 27 Αθήνα

79.

Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
Α.Ε.

18ο χλμ Λεωφ. Μαραθώνος 153 51
Παλλήνη

80.

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Νέα Μενεμένη, 546 28 Θεσσαλονίκη

81.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΣΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ "Η ΔΑΜΑΡΙΣ"

Χρυσανθέμων 27, Ανοιξη 145 65

82.

Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο
Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ)

6ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης - Θέρμης -
Τ.Θ.
60330 - 570 01 Θέρμη

83.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Κολοτούρου 14 Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.
551 32

84.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΧΑΡΑ"

Λεωφ. Μαραθώνος 90, 153 51 Παλλήνη

85.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ"

Κρούσσωνος Μαλεβιζίου Τ.Κ. 711 00

86.

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Αγίου Ανδρέου 2, 105 56 Αθήνα,

87.

Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε.

10 χλμ Δησπηλιού - Καστοριάς Τ.Θ 27, 52 1
00
Καστοριά

88.

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

Χαριλάου Τρικούπη 51 και Βαλτετσίου 106
81
Αθήνα

89.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"

Σ.Νικολακοπούλου 13,Ν.Ψυχικό
15451

90.

Κέντρο Προγραμματισμού & Οικονομικών Ερευνών

Αμερικής 11, 10671 Αθήνα

91.

Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού Α.Ε. (ΕΛΚΕΔΕ)

12o χλμ Εθν. Οδού Αθηνών Λαμίας 144 52
Μεταμόρφωση

92.

ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 29 263 31
Πάτρα

93.

Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.

Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 ΑΘΗΝΑ

94.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Βασιλικό Θέατρο, Πλ. Λευκού Πύργου,
Θεσσαλονίκη

95.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών,
Σταυρούπολη
564 30

96.

Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε.

Λεωφ. Αλεξάνδρας 158Α, 11471, Αθήνα

97.

Κτηματολόγιο Α.Ε.

Λεωφ. Μεσογείων 288, 15562 ΑΘΗΝΑ

98.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Εγνατίας 154, 546 21

99.

Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου Α.Ε.

Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιωαννίνων 440
06 Ιωάννινα

100.

Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων Α.Ε.

Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 11524 ΑΘΗΝΑ

101.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ

19002 Παιανία Πάροδος Διαδόχου
Κωνσταντίνου 4

102.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ

Καλησπέρη 12, Αθήνα 117 42

103.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ

Λεβίδου 13, Κηφισιά 135 62

104.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αποθήκη Α' Λιμάνι Θεσσαλονίκης
540 15 Θεσσαλονίκη

105.

ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ακτή Θεμιστοκλέους, 185 356 Πειραιάς

106.

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΟΣΥ Α.Ε.)

Παρνασσού 6, Αγ. Ιωάννης, ΤΚ 182 33

107.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Αγ. Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, 54636
Θεσσαλονίκη

108.

ΟΠΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εθνικής Αμύνης 2, 546 21 Θεσσαλονίκη

109.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Μακρυγιάννη 2-4, 117 42 Αθήνα

110.

Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Α.Ε.

Μετσόβου 15, 10682, Αθήνα

111.

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Παντανάσσης 5, 151 25, Παράδεισος
Αμαρουσίου, Αθήνα

112.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.

Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

113.

Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος
Α.Ε.

Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Ιππόδρομος

114.

Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Μεσογείων 45, 115 10 Αθήνα

115.

Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Α.Ε.

Κέννεντυ 1 & Πύργου Αγ. Ι. Ρέντη

116.

Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης ΑΕ

Μακράς Γέφυρας 2, 68100,
Αλεξανδρούπολη

117.

Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΑΕ

Κεντρική Προβλήτα 38221, Βόλος

118.

Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας ΑΕ

Κανελλοπούλου 6, 19200, Ελευσίνα

119.

Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ

Κεντρικός Επιβ. Σταθμός Νέος Λιμ.
Ηγουμεν.
46100, Ηγουμενίτσα

120.

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ΑΕ

Λιμ. Ηρακλείου ΤΘ 1068,71110 Ηράκλειο

121.

Οργανισμός Λιμένος Καβάλας ΑΕ

Αβέρωφ 1 , Καβάλα

122.

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ

Ελ. Βενιζέλου 20, Κέρκυρα- Νέος Επιβ.
Σταθμός
/ Ν. Λιμ. Κέρκυρας

123.

Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου ΑΕ

Ακτή Α. Παπανδρέου 19500, Λαύριο

124.

Οργανισμός Λιμένος Πατρών ΑΕ

Κτ. Υπηρεσ. Λιμένα, ΤΘ 3167 , 26110 Πάτρα

125.

Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ΑΕ

Ακτή Α. Παπανδρέου 19009, Ραφήνα

126.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Βασ. Σοφίας 89, 115 21

127.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25ης Μαρτίου και Παραλία Τ.Κ. 546 45

128.

Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ)

Δομοκού 5 , 104 45 Αθήνα

129.

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε.

Καρόλου1, 10437, Αθήνα

130.

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.)

Φαβιέρου 30, 10438, Αθήνα

131.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ

Κάνιγγος 12, Αθήνα 106 77

132.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ

Λ. Πεντέλης 92, 15234
Χαλάνδρι

133.

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική -
Πληροφορική Α.Ε.

Κ.Παλαμά 6-8, 11141 ΑΘΗΝΑ

134.

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Πεντέλης 58, Μαρούσι 15 126

135.

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ (ΣΕΦ)

Λεωφόρος Εθνάρχου Μακαρίου, 185 47
Νέο Φάληρο

136.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)

Αθηνάς 67, 105 52 Αθήνα

137.

ΣΤΕΓΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Φειδίου 18 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 106 78

 

ΑΓΩΓΗΣ

 

138.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ "Ο ΚΑΛΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ" -ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΕΩΣ 40, 114 71
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

139.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
"SOS"

Λ. Μαραθώνος 227 Τ.Κ. 190 05

140.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ - & ΦΙΛΩΝ
ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ,ΠΑΙΔΙΩΝ
& ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
<<ΑΓΑΠ Η
>>

Συνοικία Τιμίου Σταυρού Εκκλησιαστικό
Κέντρο Νεότητας
74100 Ρέθυμνο

141.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΦΙΛΟΘΕΗ"
-
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Ναυαρίνου 2, Ν. Πεντέλη 152 36

142.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ
ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ"
-
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγ. Αναργύρων 1
Κάντζα Παλλήνης
- 153 51
Αθήνα

143.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Β. Μελά 1, Χολαργός Αττικής 15562

144.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΕΡΜΗΣ"

Λεωφ. Βουλιαγμένης, πρώην Αμερικάνικη
Βάση,
167 77 Κτήριο 269 Ελληνικό

145.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Μ. Ε. Α. "Η
ΑΡΓΩ"

Κ. Μαυρομιχάλη 23, Αγία Σοφία Πειραιά
154

146.

ΤΕΟ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Α.Ε.

Βυτίνης 14-18, 14342 Αθήνα

147.

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγ. Δημητρίου 159Α
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

148.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ

Καρόλου 1, 10437 Αθήνα

149.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πλατεία Αριστοτέλους 10
546 23 Θεσσαλονίκη

150.

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα 10561

151.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΞΑΝΘΗΣ

671 00 Χρύσα ΞΑΝΘΗΣ

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο