Ειδήσεις Επιχειρήσεων Νέα
Αλλες ειδήσεις

Δείτε επίσης

Σεμινάρια από την PwC Training Services

PwC

Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία: 7 Σεπτεμβρίου 2011

Επικοινωνία: Βίβιαν Τσαμαδού,PwC
Τηλ: 210 6874613
email: [email protected]


Αρχίζουν δύο παραδοσιακά σεμινάρια από την PwC Training Services:  «Ελληνική Φορολογία» (26 Σεπτεμβρίου) και «Λογιστική για Νέους Λογιστές » (3 Οκτωβρίου)

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011 

Η PricewaterhouseCoopers υπενθυμίζει ότι αρχίζουν σε λίγες ημέρες δύο από τα παραδοσιακά της σεμινάρια:

• «Ελληνική Φορολογία» και
• «Λογιστική για Νέους Λογιστές»   

Τα δύο σεμινάρια επιδοτούνται από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,45%), έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Α. Το πρώτο σεμινάριο «Ελληνική Φορολογία» διοργανώνεται για 14η συνεχή χρονιά. Από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει πάνω από 600 άτομα.  

Είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις που ισχύουν με τους Νόμους 3842/2010 και 3943/2011, με τον οποίους επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, στη φορολογία Ακινήτων, στους Φορολογικούς Ελέγχους (Φορολογικό Πιστοποιητικό), κ.λπ..

Παράλληλα εκτός από την αναλυτική παρουσίαση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, φέτος ενισχύονται χρονικά θεματολογίες που ήδη ενδιαφέρουν άμεσα τις ελληνικές επιχειρήσεις όπως:

1. Transfer Pricing (Ενδοομιλικές συναλλαγές),
2. Thin capitalization Rules (Κανόνες υποκεφαλαιοδότησης),
3. Deffered Taxation  (Αναβαλλόμενη Φορολογία),
4. Συνεργαζόμενα Κράτη

Ταυτόχρονα εισάγονται τρεις νέες ενότητες στην ύλη του προγράμματος:

1. International Taxation (Διεθνής Φορολογία): Συγκριτική παρουσίαση των φορολογικών συστημάτων άλλων χωρών και

2. Tax Planning (Φορολογικός Σχεδιασμός): Για την εξοικείωση των συμμετεχόντων στο φορολογικό σχεδιασμό μέσα στο πολύπλοκο περιβάλλον των επιχειρήσεων

3. Φορολογικό Πιστοποιητικό: Ο νέος τρόπος ελέγχου των μεγάλων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία.

Απευθύνεται σε Προϊσταμένους και Στελέχη Λογιστηρίων, Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων, Φορολογικούς Συμβούλους καθώς επίσης και σε Δικηγόρους που ασχολούνται με φορολογικά θέματα.

Στην διδασκόμενη ύλη περιλαμβάνονται:

• Φορολογία Εισοδήματος Νόμος 2238/1994 (Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Ανάλυση κατά κατηγορία εισοδήματος, )
• Δηλώσεις, έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε9 και Δηλώσεις Ο.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε.
• Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
• Φορολογικός Έλεγχος, Ποινολόγιο
• Transfer Pricing (Ενδοομιλικές Συναλλαγές) και Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης
• Φορολογικά Κίνητρα (Νέος Αναπτυξιακός Νόμος) και ο Σχηματισμός Αφορολόγητων Αποθεματικών
• Φορολογικός Σχεδιασμός
• International Taxation
• ΦΑΠ και Φ.Μ.Α.
• Φορολογία Κεφαλαίου, Δωρεών, Γονικών παροχών
• Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) - Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης
• Φ.Π.Α. και Τελωνειακά θέματα – Ηλεκτρονικό Τελωνείο
• Στοιχεία Νομοθεσίας Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
• Αναβαλλόμενη Φορολογία (Deferred Taxation)
• Διοικητική Δικονομία
• Φορολογία Πλοίων
• Φορολογία Χαρτοσήμου  και  Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίων  
• Ειδικές νομοθεσίες για Συγχωνεύσεις και Μετατροπές (Ν.2166/1993, Ν.Δ. 1297/1972)
• Περιβαλλοντικοί Φόροι και επιβαρύνσεις

Β. Το δεύτερο σεμινάριο «Λογιστική για Νέους Λογιστές» διοργανώνεται για 12η συνεχή χρονιά, έχει διάρκεια 270 ωρών και αρχίζει τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται σε 70 ημέρες και κάθε ημέρα αποτελεί και ένα βήμα για την απόκτηση τεχνικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου στα Λογιστικά αντικείμενα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Στελεχών επιχειρήσεων, Οργανισμών, Ελεύθερων Επαγγελματιών) που επιθυμούν να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τα πολύπλοκα και δυσχερή λογιστικά γεγονότα.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την παρουσίαση των Λογιστικών θεμάτων με την πλήρη και ολοκληρωμένη γνώση του Λογιστικού Κυκλώματος, με την πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στο πολύπλοκο μηχανογραφικό περιβάλλον λειτουργίας του λογιστηρίου, καθώς από την πρώτη ημέρα έναρξης του σεμιναρίου εξασκούνται, με την επίβλεψη των έμπειρων εισηγητών, στην κατάρτιση λογιστικών εγγραφών και την καταχώρησή τους σε ειδικό πρόγραμμα (ERP).

Το πρόγραμμα είναι πλήρως επικαιροποιημένο με τις τελευταίες εξελίξεις που ισχύουν με το Νόμο 3842/2010, για τον Λογιστή καθώς σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:

• Καθιερώνεται η υποχρέωση του λογιστή φοροτεχνικού για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία του με το Υπ. Οικονομικών.
• Οι λογιστές είναι υπεύθυνοι, για την ακρίβεια και ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν των αποτελεσμάτων.
• Θεσμοθετείται η υποχρέωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών για υπογραφή, πέραν των δηλώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000, και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων.

Απευθύνεται σε πτυχιούχους Οικονομολογικών σχολών και σε άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και να σταδιοδρομήσουν σε λογιστήρια επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αντικείμενα - Περιεχόμενα του προγράμματος:

• Αναλυτική παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980) και των λογαριασμών που ορίζει
• Εγγραφές Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής
• Λογιστικό Κύκλωμα Αποθεμάτων - Πελατών - Επισφαλών Πελατών και σχηματισμού των σχετικών προβλέψεων
• Λογιστική Εταιρειών (Ομόρρυθμη, Ετερρόρυθμη, ΕΠΕ, Α.Ε)
• Εργασίες Τέλους χρήσης (Αποσβέσεις, Προβλέψεις, Αποτιμήσεις, Μεταβατικοί Λογαριασμοί κλπ)
• Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα, Γενική Εκμετάλλευση κ.λ.π.)
• Νομικές μορφές εταιρειών και η σύστασή τους
• Διατάξεις ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) για τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων. Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων
• Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
• Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος
• Η Λογιστική του ΦΠΑ και οι σχετικές δηλώσεις (Περιοδικές, Εκκαθαριστική, INTRASTAT, LISTING)
• Θέματα μισθοδοσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ΙΚΑ)
• Κατάρτιση Οικονομικών Αναφορών (Reporting)
• Δημοσίευση Οικονομικών καταστάσεων - Έγγραφα προς την αρμόδια Περιφέρεια (Νομαρχία)
• Πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στις εισηγούμενες ενότητες σε συνθήκες και περιβάλλον Λογιστηρίου
• Αγγλική Ορολογία


Πληροφορίες συμμετοχής:  www.pwctraining.gr , τηλ.: 210-6899000


Τα μαθήματα των σεμιναρίων γίνονται απογευματινές ώρες στο εκπαιδευτικό κέντρο της PwC στο Χαλάνδρι επί της Λεωφόρου Κηφισίας 260 – 262 (Είσοδος από οδό Κόδρου).

Σχετικά με την ανακοίνωση

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Α. Πανολαρίδη, τηλ  210 6874559, email: [email protected].Σχετικά με την PwC
Οι εταιρείες του δικτύου της PwC παρέχουν ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των διαφορετικών κλάδων της οικονομίας. Περισσότεροι από 163.000 άνθρωποι στις εταιρείες του δικτύου της PwC σε 151 χώρες, ανταλλάσουν απόψεις, εμπειρίες και λύσεις, για να αναπτύξουν καινούργιες προοπτικές και να δώσουν πρακτικές συμβουλές.  Περισσότερες πληροφορίες: www.pwc.com.

Η PwC στην Ελλάδα είναι κορυφαία στον τομέα παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών. Έχει γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και απασχολεί περί τους 750 εργαζόμενους. Περισσότερες πληροφορίες: www.pwc.gr

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών-μελών της PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Όλες μαζί οι εταιρείες αυτές αποτελούν το δίκτυο της PwC. Κάθε εταιρεία-μέλος είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα και δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος της  PwCIL ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας-μέλους. Η PwCIL δεν είναι υπόλογη ή υπεύθυνη για τις πράξεις ή τις παραλείψεις οποιασδήποτε από τις εταιρείες-μέλη του δικτύου ούτε μπορεί να ελέγξει την άσκηση της επαγγελματικής κρίσης τους ή να τις δεσμεύσει με οποιονδήποτε τρόπο.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο