Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Επιστολή διαμαρτυρίας του Συλλόγου Λογιστών Θήρας για το άρθρο 30 του ν. 3996/2011

Σε μια δύσκολη και αμφιταλαντευόμενη περίοδο ανακοινώνονται αβασάνιστα εν μέσω τουριστικής περιόδου ανέφικτα, αναιτιολόγητα και πρόχειρα νομοθετήματα που οδηγούν τις επιχειρήσεις σε πλήρη αποδιοργάνωση και σε οικονομικό «καιάδα».

Ο λόγος γίνεται για το άρθρο 30 παράγραφος 4 του νόμου 3996/2011 που αναφέρει ... 4. Η παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Αν η επιχείρηση ή εκμετάλλευση αλλάξει νόμιμο εκπρόσωπο ή αν υπάρξει μεταβολή των αποδοχών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, κατά περίπτωση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τις πιο πάνω μεταβολές. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόμενου και σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.»

Ως γνώστες της αγοράς και των γραφειοκρατικών διαδικασιών που δυσχεραίνουν το έργο των επιχειρήσεων καθημερινά, κρίνουμε ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι παντελώς ανεφάρμοστη.

Θεωρούμε δε, ότι οι υπογράφοντες το εν λόγω άρθρο του νόμου δεν αντιλήφθηκαν το γραφειοκρατικό κώλυμα που προκαλείται στις επιχειρήσεις, το οποίο επιδρά αρνητικά στην νόμιμη απασχόληση λόγω της αδυναμίας κατάθεσης αυθημερόν του πίνακα προσωπικού, οδηγώντας τις επιχειρήσεις στην «μαύρη» εργασία μέχρι της τακτοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών προς αποφυγή των προστίμων και το οποίο αποθαρρύνει την κάλυψη νέων θέσεων εργασίας, ειδικά στον τουρισμό, όταν απειλούνται να επιβαρυνθούν με τεράστια και παράλογα πρόστιμα, για τους κατωτέρω εννέα λόγους:

1. Αν μια επιχείρηση προσλάβει εργαζόμενο Σαββάτο ή Κυριακή ή μετά το πέρας της λειτουργίας του λογιστηρίου, τότε είναι αδύνατον να τηρήσει τις νόμιμες προθεσμίες καταθέτοντας αυθημερόν τον πίνακα προσωπικού όπως ορίζεται στο ανωτέρω άρθρο 30 παράγραφος 4 του νόμου 3996/2011, είτε η επιχείρηση τηρεί λογιστήριο εντός των εγκαταστάσεών της, είτε τηρεί το λογιστήριο με εξωτερικό συνεργάτη «Λογιστικό Γραφείο»;.

2. Τι νόημα έχει η υποχρέωση του εργοδότη να υποβάλλει τον πίνακα προσωπικού με τους νεοπροσλαμβανομένους αυθημερόν στο ΣΕΠΕ, όταν ταυτόχρονα υποχρεούται με την ανάληψη των καθηκόντων τους να τους εγγράψει στο Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού (Ε.Β.Κ.Ν.Π.) που έχει θεσπιστεί αυστηρά από το Ι.Κ.Α. και δεδομένου ότι στο Ε.Β.Κ.Ν.Π. διασφαλίζεται η ακριβής ημερομηνία πρόσληψης με την υπογραφή του εργαζομένου;

3. Μπορεί ο εργοδότης να συμπληρώσει και να υποβάλλει αυθημερόν της πρόσληψης του εργαζομένου τον πίνακα προσωπικού, όταν για την συμπλήρωσή του απαιτούνται στοιχεία που προσδιορίζονται από τον Λογιστή; Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του νόμου 2874/2000, υπάρχει υποχρέωση αναγραφής των μεικτών αποδοχών ή των βασικών μισθών με βάση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθώς και της αναγραφής του αριθμού κάρτας Ο.Α.Ε.Δ. ή της ημερομηνίας αναγγελίας στον Ο. Α.Ε.Δ., η οποία με την σειρά της πραγματοποιείται εντός οκτώ (8) ημερών από την πρόσληψη. Επομένως αφού υποχρεούται σύμφωνα με τον νέο νόμο να καταθέσει τον πίνακα προσωπικού χωρίς να είναι γνωστά τα ανωτέρω στοιχεία, πώς θα ενημερώνεται το ΣΕΠΕ; Θα επανέρχεται ο εργοδότης αναζητώντας τον υποβληθέντα πίνακα προκειμένου να συμπληρώσει εκ των υστέρων τα στοιχεία που απαιτούνται; Σε περίοδο περικοπής δημοσίων δαπανών αυτές οι χαμένες εργατοώρες επιβαρύνουν τον Δημόσιο υπάλληλο και τον κρατικό προϋπολογισμό;

4. Με ανύπαρκτη μηγανογράφηση και υποδομή, ελλιπή στελεχωση υπηρεσιών, αναμονή των ερμηνευτικών εγκυκλίων και αποφάσεων προς αποσαφήνιση των περίπλοκων νόμων και διατάξεις που προβλέπεται να εφαρμοστούν μετά από έκδοση σχετικών Υπουργικών αποφάσεων, πώς απαιτείτε την άμεση εφαρμογή του άρθρου 30 του νόμου 3996/2011 και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης την επιβολή κυρώσεων με βάση το άρθρο 24 του ιδίου νόμου; Το παράλογο της υπόθεσης είναι ότι το εν λόγω άρθρο 30, δίνει εναλλακτικά την δυνατότητα υποβολής του πίνακα προσωπικού μέσω ανύπαρκτων e-mails των ΣΕΠΕ και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 18 που αναφέρεται στην «ηλεκτρονική διασύνδεση και μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών».

5. Μπορεί το ΣΕΠΕ Θήρας που στελεχώνεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα με έναν Κοινωνικό Επιθεωρητή, προϊστάμενο και υφιστάμενο του εαυτού του ταυτόχρονα, να παραλαμβάνει, να πρωτοκολλεί, να ελέγχει και να παραδίδει την πληθώρα των πινάκων προσωπικού που πρόκειται να δεχβεί; Αυτός είναι ο ρόλος του Κοινωνικού Επιθεωρητή; Η ενημέρωση του πολίτη, η επίλυση των εργατικών διαφορών και το ελεγκτικό έργο για την εφαρμογή της νομοθεσίας, δηλαδή οι ουσιαστικότερες αρμοδιότητες που θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν το ΣΕΠΕ σαν Δημόσια «υπηρεσία» έχουν δευτερεύοντα ρόλο; Μπορείτε να φανταστείτε τις ατελείωτες ουρές που θα σχηματίζονται από τον μήνα Μάιο όταν οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκινούν την δραστηριότητά τους ταυτόχρονα εκείνη την περίοδο; Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται στις εποχικές επιχειρήσεις απασχολούνται περιστασιακά και εναλλάσσονται συνεχώς δηλαδή υπάρχουν προσλήψεις εργαζομένων καθ' όλη την διάρκεια της τουριστικής περιόδου; Σήμερα η υπηρεσία λειτουργεί οριακά καλύπτοντας τις ανάγκες των 6.792 και πλέον επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Επαρχία Θήρας, σύμφωνα με τα στοιχεία των μητρώων των Επιμελητηρίων.

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρο 4 του νόμου 2874/2000, η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπευθύνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. Ο ανωτέρω πίνακας προσωπικού προσυπογράφεται υποχρεωτικά και από τον Προϊστάμενο Προσωπικού ή Οικονομικού ή Λογιστηρίου ή τον υπεύθυνο λογιστή που συμπράττει στη σύνταξή του, οι οποίοι βεβαιώνουν την ακρίβεια των πάσης φύσεως αποδοχών και έχουν όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). Τυχόν παράλειψη της υπογραφής από τον υπεύθυνο λογιστή αιτιολογείται από τον εργοδότη με δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α'). Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να καλείται ο Λογιστής να συντάξει τον πίνακα προσωπικού υποχρεωτικά αυθημερόν, στοιχεία του οποίου (για παράδειγμα ημερομηνία πρόσληψης στον ΟΑΕΔ) άλλος νόμος του επιτρέπει να τα παρέχει σε μελλοντικό χρόνο από αυτόν της υποχρεωτικής υποβολής του εν λόγω πίνακα (εντός 8 ημερών); Ποιός νόμος υπερισχύει;

7. Και ας εναρμονίσουμε το αστείο ύφος του άρθρου 4 του νόμου 2874/200 με το παρακάτω ερώτημα. Πώς θα αποδείξει ο συνάδελφος Λογιστής ότι απέστειλε εμπρόθεσμα τον πίνακα προσωπικού στο ΣΕΠΕ, μέσω τηλεομοιοτυπίας (διότι δεν γνωρίζουμε κανένα γραφείο ΣΕΠΕ που να διαθέτει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) όταν θα έχει τελειώσει το χαρτί της συσκευής τηλεομοιοτυπίας και δεν θα βρίσκεται εκτός ωραρίου κανείς υπάλληλος του ΣΕΠΕ να το τροφοδοτήσει;

8. Για την εφαρμογή του άρθρου 30, θα πρέπει κάθε επιχείρηση, να απασχολεί έναν εσωτερικό λογιστή επί 24ώρου βάσεως και τα «Λογιστικά γραφεία» (που εξυπηρετούν την πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανά τη χώρα) να είναι σε ετοιμότητα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά μέρες την εβδομάδα; Θα πρέπει τα Λογιστικά γραφεία να 
διανυκτερεύουν και αυτά όπως τα φαρμακεία και να δημοσιεύονται πίνακες με διανυκτερεύοντα Λογιστικά γραφεία;

9. Έχετε αντιληφθεί το οικονομικό και ψυχικό βάρος που οι νόμοι, οι διατάξεις και οι υπουργικές αποφάσεις έχουν επιφέρει στα Λογιστικά Γραφεία και στις επιχειρήσεις εν γένει την τελευταία διετία; Θέλετε τον Λογιστή και τον επιχειρηματία συνεργάτη ή αντίπαλο; Μαζί σας ή απέναντι σας;

Ο Σύλλογος Λογιστών Θήρας ως μία επιστημονική ένωση ελευθέρων επαγγελματιών θεωρεί ότι αυτό το πρόχειρο και ανούσιο άρθρο 30 παράγραφος 4 του νόμου 3996/2011 προκλητικά εμπαίζει τον κλάδο μας και μας υποχρεώνει να μεταφέρουμε και να εξηγήσουμε το ανόητο και ανεφάρμοστο περιεχόμενο του στις επιχειρήσεις πελάτες μας, προκαλώντας σε αυτούς αν όχι το «γέλιο» σίγουρα την αγανάκτηση και σε καμία περίπτωση δεν γεφυρώνει την πολυπροβαλλόμενη «ατάκα-καραμέλα» από πλευράς όλων των κυβερνήσεων «σχέσεις εμπιστοσύνης κράτους - πολίτη».

Για όλους τους ανωτέρω λόγους και εκτιμώντας ότι γνωρίζετε την υποχρέωση που έχετε να απαντήσετε εντός της προθεσμίας του ΦΕΚ τεύχος Α' φύλλο 45/09.03.1999, απαιτούμε την έγγραφη απάντησή σας 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνης Κεφαλληνός

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Νανούρης

Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
Κων/νος Θεοδωρόπουλος

Ο Ταμίας του ΔΣ.
Ιωάννης Μουτσάτσος

Το μέλος του Δ.Σ.
Αντώνιος ΧάλαρηςΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΦΗΡΑ 84700 ΘΗΡΑ
Α.Φ.Μ. 099638611 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ
ΤΗΛ. 22860 33939 FAX 22860 34286
E-MAIL συλλόγου: [email protected]
E-MAIL Διοικητικού Συμβουλίου: [email protected]
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description gdinos | Αυγούστου 29, 2011 2:41 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΝΑΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΦΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΖΕΙ . ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ!!!!!!
image description broster | Αυγούστου 29, 2011 5:53 μ.μ. | Reply
Ευτυ΄χως που υπάρχουν και κάποιοι συνάδελφοι που δραστηροποιούνται , οι ύπολοιποι (εμείς δηλαδή) μπορούμε να συνεχίζουμε τις φιλοσοφικές μας προσεγγίσεις στο θέμα ...... Μπράβο αγαπητοί συνάδελφοι !
image description ΓΡΙΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | Αυγούστου 29, 2011 6:25 μ.μ. | Reply
Κάποιοι έκαναν τις σωστές κινήσεις που δεν έκανε κανείς άλλος...

Μπράβο τους...
image description globals | Αυγούστου 29, 2011 7:30 μ.μ. | Reply
Μπράβο σας συνάδελφοι.
image description LOG | Αυγούστου 29, 2011 8:03 μ.μ. | Reply
Με αυτή τη σωστή διατύπωση, θα πρέπει να γράφονται και οι επιστολές των υπόλοιπων συλλόγων. Μπράβο σας συνάδελφοι.
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΛΜ | Αυγούστου 29, 2011 9:58 μ.μ. | Reply
Συγχαρητήρια και από Καλαμάτα, μπράβο παιδιά.
image description pavloskr72 | Αυγούστου 29, 2011 10:51 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΡΦΟΙ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ. ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΑΠΟΡΩ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ "ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΕ", ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΑΛΛΩΣΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΓΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ. ΚΥΡΙΕ "ΝΟΜΟΘΕΤΑ" ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΜΕ ΠΕΙΣΑΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΛΛΑ ΕΝΣΗΜΑ.
image description efipoly | Αυγούστου 30, 2011 12:42 π.μ. | Reply
Συγχαρητηρια, οχι αλλες επιστολες διαμαρτυριας για να καταγραφονται απλα στα βιογραφικα των συνδικαλιστων που ζητουν ψηφο.Το καλυτερο στο κειμενο οι δυο τελευταιες γραμμες που απαιτουν απαντηση ...οπως προβλεπει επιτελους ο νομος!!!
image description aris1980 | Αυγούστου 30, 2011 8:15 π.μ. | Reply
πολυ σωστη τοποθετηση με σωστα επειχηρηματα! μπραβο παιδια!
image description ThomasTaf | Αυγούστου 30, 2011 9:28 π.μ. | Reply
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

άρθρο 30 παράγραφος 4 του νόμου 3996/2011

ΑΝΟΗΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΛΑΘΟΣ; ΑΣΕ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΡΡΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΕΙ. ΧΑΡΗ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ!
image description NIKOS_b | Αυγούστου 30, 2011 1:59 μ.μ. | Reply
Μπράβο στους συναδέλφους.
Αλλά ας μην ήμαστε αχάριστοι. Κάποιοι άλλοι βρήκαν τον κ.Χάλαρη
http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/8199
image description kosmasl | Αυγούστου 30, 2011 1:25 μ.μ. | Reply
Πραγματικά συγχαρητήρια για την υπομονή που χρειάζεται να αποτυπώσεις αναλυτικά και περιεκτικά τα αυτονόητα με το ανάλογο ύφος. Να κάποιοι από τον κλάδο μας που δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Άραγε το οικονομικό επιμελητήριο π΄ρασε καμιά ακόμα δκλίδα ασφαλείας για να εισπράτει συνδρομές; Θέματα σαν το παραπάνω είναι πταίσματα γι αυτούς
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο