Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι δέκα ανατροπές στη φορολογία.

Στο τραπέζι για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος έχει πέσει η μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις,

Οι αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ,η αναστολή «πόθεν έσχες» για παραγωγικές επενδύσεις, πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους και ο έλεγχος των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό.

Την πλήρη αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με σειρά ανατροπών προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να γίνει πιο δίκαιο, να παταχθεί η φοροδιαφυγή και παράλληλα να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, όλα τα παραπάνω, υπό την αίρεση ότι θα αποφέρουν ισοδύναμο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

Το υπουργείο Οικονομικών έβαλε στο τραπέζι «πακέτο» με επιχειρούμενες αλλαγές, οι οποίες εντοπίζονται στη μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, αναστολή «πόθεν έσχες» για παραγωγικές επενδύσεις, πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους, έλεγχο των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά και των εμβασμάτων πάνω από 100.000 ευρώ, δραστικές αλλαγές στους φόρους των ακινήτων, αλλά και ηλεκτρονική εφορία στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων η οποία προωθεί και ενιαίο μηχανισμό είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έδωσε ο υπουργός έως τις 22 Αυγούστου θα συγκεντρωθούν οι προτάσεις σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση ([email protected]) με στόχο έως τις 15 Σεπτέμβρη να έχει καταρτιστεί το προσχέδιο που θα αποτελέσει τη βάση του διαλόγου.

Το επόμενο βήμα θα είναι η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου την πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη.

Στο τραπέζι
Οι προτάσεις του υπουργείου:

Για το ΦΠΑ, ο υπουργός Οικονομικών τόνισε πως «αν πάμε σε δυο συντελεστές ΦΠΑ 10% και 20%, αυτό θα σημάνει απώλεια εσόδων 1,8 δισ. Επομένως κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση ισοδύναμου αποτελέσματος, καθώς δεν υπάρχει περιθώριο να χάσουμε στο ελάχιστο τους στόχους στους οποίους έχουμε δεσμευτεί». Παράλληλα τόνισε ότι το θέμα ΦΠΑ είναι ανοιχτό, αλλά θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά ουδέτερο.

Φορολογία κεφαλαίου: Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι σήμερα οι φόροι επί του κεφαλαίου έχουν πολύ μικρή απόδοση και ανέφερε «με βάση τα στοιχεία του Ε9 για το 2009, η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών σε όρους αντικειμενικών αξιών είναι 400 δισ. ευρώ ή 170% του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να αποδώσει μια δίκαιη φορολόγηση».

Φορολογία εισοδήματος: «Δεν μπορεί να μιλήσουμε για φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων χωρίς περιουσιολόγιο, χωρίς πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες». Μπορούμε να μιλήσουμε για συντελεστές, κλίμακες και όρια, να γίνουμε πιο δίκαιοι», σημείωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι υπό συζήτηση είναι η φορολογία των επιχειρήσεων.

Στίγμα προθέσεων άλλωστε συνιστά και η τοποθέτηση του κ. Βενιζέλου σύμφωνα με την οποία, σήμερα από τα 100 δισ. ευρώ δηλωθέντος εισοδήματος φυσικών προσώπων, τα 30 δισ. ευρώ που τελικά φορολογούνται - καθώς τα 70 δισ. ευρώ απαλλάσσονται- αποδίδουν φόρους 9 δισ. ευρώ, άρα η μέση επιβάρυνση είναι 30%.

Καταθέσεις εξωτερικού: Θα αποτελέσουν ως φαίνεται ειδικό κεφάλαιο στο διάλογο και ενώ ήδη το υπουργείο Οικονομικών, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Βενιζέλου, προωθεί τον έλεγχο των εμβασμάτων πάνω από 100.000 ευρώ «με σεβασμό στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων» και τον έλεγχο των πιστωτικών καρτών που εκδίδονται από τράπεζες του εξωτερικού.

Ο υπουργός προδιέγραψε παρεμβάσεις για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφορίας στους κόλπους της Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων και καθησύχασε τους οφειλέτες χαμηλών σχετικά χρεών προς το Δημόσιο μετά την ενεργοποίηση από σήμερα του Αυτοφώρου για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ.

Με 15 στόχους οι φορο-έλεγχοι
Σαφάρι ελέγχων ξεκινά το υπουργείο Oικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, προκειμένου να περιορίσουν τη φοροδιαφυγή και παράλληλα να αυξήσουν τα έσοδα του Δημοσίου, που το τελευταίο χρονικό διάστημα παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση.

Mε εγκύκλιο που εξεδόθη χθες προβλέπονται 15 κριτήρια με τα οποία θα επιλέγονται οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες που θα ελεγχθούν. Σύμφωνα με την εγκύκλιο στο στόχαστρο μπαίνουν, μεταξύ άλλων, οι επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόμων, σε όσες έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις, καθώς και όσες αρνήθηκαν να περαιώσουν τις ανέλεγκτες υποθέσεις της περιόδου 2000-2009. Συγκεκριμένα θα διενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής υποθέσεις :

1. Όταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του KBΣ ή δελτία πληροφοριών ή άλλα στοιχεία για φοροδιαφυγή.

2. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠA ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

3. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠA που δεν δικαιολογούνται από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

4. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία ή φορολογικές ταμειακές μηχανές ή φορολογικοί μηχανισμοί.

5. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων.

6. Σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρων επαγγελματιών που δήλωσαν μεγάλα ποσά δαπανών.

7. Όταν τα καθαρά κέρδη δεν προσδιορίστηκαν με βάση τη νομοθεσία ή δεν εφαρμόσθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών, εφόσον προβλέπεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός τους.

8. Όταν υπάρχει αδικαιολόγητη διαφορά μεταξύ στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων ΦΠA.

9. Όταν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα δεν βρίσκονται σε συμφωνία με τα λοιπά οικονομικά μεγέθη.

10. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μεικτού και καθαρού κέρδους.

11.Σε επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναπτυξιακών νόμων.

12. Σε υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία, με βάση τα στοιχεία του περιουσιολογίου έτους 2008, υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.

13. Yποθέσεις για τις οποίες δεν έγινε αποδοχή του Eκκαθαριστικού Σημειώματος της περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων.

14. Σε δηλώσεις με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα εισοδήματα από κάθε κατηγορία.

15. Σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είχαν κάνει αυτοέλεγχο και είχαν επιλεγεί μέσω κλήρωσης για επανέλεγχο.

Οι αλλαγές
1-2. Μείωση των φορολογικών συντελεστών για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

3. Αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ.

4. Αναστολή «πόθεν έσχες» για παραγωγικές επενδύσεις.

5. Πλήρες ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» για όλους.

6-7. Ελεγχος των πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, αλλά και των εμβασμάτων πάνω από 100.000 ευρώ.

8. Δραστικές αλλαγές στους φόρους των ακινήτων.

9. Ηλεκτρονική εφορία στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

10. Ενιαίος μηχανισμό είσπραξης φόρων, τελών και εισφορών με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Πηγή Ημερησία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description pman | Αυγούστου 2, 2011 4:51 μ.μ. | Reply
1. Υπάρχει σήμερα «πόθεν έσχες» για "παραγωγικές επενδύσεις" και δεν το ξέρω;
2."η ακίνητη περιουσία των ιδιωτών σε όρους αντικειμενικών αξιών είναι 400 δισ. ευρώ ή 170% του ΑΕΠ" : Κάτι δεν μου πάει καλά. Ή το Δημόσιο (ή η εκκλησία) έχουν αμύθητη περιουσία ή κάπου υπάρχει τρύπα...
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο