Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Επιστροφή καταθετών στα γκισέ.

Σταδιακή θα είναι η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις από τις τράπεζες.

Επιστροφή καταθετών στα γκισέ.

Σταδιακή θα είναι η αποκλιμάκωση των αποδόσεων στις προθεσμιακές καταθέσεις από τις τράπεζες.

 Αποκατάσταση της ηρεµίας στα γκισέ αναµένουν οι τραπεζίτες µετά τη συµφωνία της ΕΕ για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δηµόσιου χρέους, η οποία διασφαλίζει τη ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων. Από τις τράπεζες σηµειώνουν ότι η εµπιστοσύνη των αποταµιευτών στο τραπεζικό σύστηµα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οµαλή του λειτουργία. Οι ίδιοι κύκλοι εκτιµούν ότι ο πανικός που επικράτησε αρκετές φορές τους προηγούµενους µήνες από καταθέτες που έσπευδαν να «σηκώσουν» τα χρήµατά τους υπό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας δεν αναµένεται να επαναληφθεί. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη σταδιακή αποκλιµάκωση των αποδόσεων των προθεσµιακών καταθέσεων, οι οποίες «φούσκωσαν» ξανά το τελευταίο δίµηνο, πλησιάζοντας τα ιστορικά υψηλά τους στην εποχή του ευρώ.

Τραπεζικά στελέχη υπογραµµίζουν ότι εφόσον διαφανεί ότι υπάρχει προοπτική για µια βήµα προς βήµα επανασύνδεση των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων µε τις αγορές, θα υπάρξει το περιθώριο για προσαρµογή των επιτοκίων σε φυσιολογικά επίπεδα.

«Σε πρώτη φάση θα πρέπει να εφαρµοστούν οι αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου Κορυφής και να αποκρυσταλλωθούν οι ζηµιές για τις τράπεζες. Από εκεί και πέρα ανοίγει ο δρόµος για την επαναφορά των αποδόσεων σε περισσότερο λογικά πλαίσια» τονίζει έµπειρος τραπεζίτης. Ο ίδιος βέβαια εξηγεί ότι η υποχώρηση των επιτοκίων στους προθεσµιακούς λογαριασµούς δεν θα γίνει από τη µια µέρα στην άλλη, αλλά θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των τραπεζών για άντληση ρευστότητας από εναλλακτικές πηγές, πέραν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Ως εκ τούτου, οι καταθέτες θα έχουν την ευκαιρία τους επόµενους µήνες να «κλειδώσουν» ένα υψηλό επιτόκιο για τις αποταµιεύσεις τους χωρίς να διακινδυνεύσουν το κεφάλαιό τους. Ταυτοχρόνως, εκτιµάται ότι από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα υπάρξει ένα κύµα δηµιουργίας νέων επενδυτικών/ αποταµιευτικών προϊόντων, τα οποία θα µπορούν υπό προϋποθέσεις να προσφέρουν ακόµη πιο µεγάλη ανταµοιβή, µε ή χωρίς ρίσκο. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ξένη τράπεζα που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα θα «βγει δυνατά» στην αγορά µε νέα προγράµµατα που θα παρέχουν πρόσβαση στις αγορές σε όλο τον κόσµο, καθώς και επαγγελµατική διαχείριση ακόµη και για µικροποσά της τάξεως των 5.000 ευρώ.
Προθεσμιακές καταθέσεις

Τα προβλήµατα ρευστότητας των τραπεζών τις στρέφουν στη «δεξαµενή» των καταθετών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να απολαµβάνουν υψηλές αποδόσεις για αρκετούς µήνες ακόµη.

Οι προσφορές δεν περιορίζονται µόνο στο ύψος της απόδοσης αλλά επεκτείνονται και σε άλλες παραµέτρους, όπως η συχνότητα καταβολής των τόκων, η δυνατότητα προείσπραξής τους και το δικαίωµα πρόωρης ανάληψης χωρίς καµία ποινή ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

Οι τράπεζες έχουν προχωρήσειτο τελευταίο διάστηµα σε σηµαντικό εµπλουτισµό των καταθετικών λογαριασµών τους, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να κάνουν αποταµίευση να εξασφαλίσουν µια υψηλή απόδοση. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες έχουν δηµιουργήσει λογαριασµούς όπου για να ισχύει το υψηλό επιτόκιο θα πρέπει να υπάρχει αδιάλειπτη τροφοδότησή του κάθε µήνα µε ένα ποσό, ενώ δεν θα πρέπει να γίνει καµία ανάληψη. Το ποσό της αποταµίευσης µπορεί να αλλάζει κάθε µήνα, ενώ οι τόκοι καταβάλλονται κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου ο καταθέτης έχει το πλεονέκτηµα ότι µπορεί να κάνει ανάληψη των κεφαλαίων του χωρίς καµία ποινή έπειτα από αυτό το διάστηµα.

Ανάλογης λογικής είναι και οι λογαριασµοί υπό προειδοποίηση, οι οποίοι ωστόσο έχουν ως πλεονέκτηµα ότι µπορεί να γίνει ανάληψη των κεφαλαίων χωρίς ποινή στο επιτόκιο, αρκεί να ειδοποιηθεί η τράπεζα κάποιες ηµέρες νωρίτερα. Οι αποδόσεις στα συγκεκριµένα προϊόντα είναι χαµηλότερες. Ωστόσο σε σχέση µε τα αποταµιευτικά προγράµµατα που περιγράφηκαν παραπάνω έχουν το πλεονέκτηµα ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί ως προς το ύψος των καταθέσεων.Επιτόκια online

Με στόχο να δοθούν κίνητρα για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι τράπεζες έχουν δηµιουργήσει λογαριασµούς που ανοίγονται και γίνεται η διαχείρισή τους µόνον online. Μπορεί να είναι είτε τρεχούµενοι που επιτρέπουν την πραγµατοποίηση όλων των συναλλαγών µέσω του ∆ιαδικτύου είτε προθεσµιακές καταθέσεις. Και στις δύο περιπτώσεις τα επιτόκια είναι σηµαντικά υψηλότερα σε σχέση µε αυτά που προσφέρονται στα κλασικά προγράµµατα της κάθε κατηγορίας. Οπως τονίζει ο κ. Γ. Παναγιωτάκης, διευθυντής εναλλακτικών δικτύων της Μarfin Egnatia Bank, «σήµερα οι τράπεζες επενδύουν όλο και περισσότερο στα ηλεκτρονικά δίκτυα».Χωρίς τον κίνδυνο της απώλειας


Η λύση του εγγυημένου κεφαλαίου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προϊόντα εγγυηµένου κεφαλαίου, τα οποία προσφέρουν πρόσβαση στις αγορές χωρίς τον κίνδυνο απωλειών για τα χρήµατα που επενδύονται. Με τον τρόπο αυτόν ακόµη και µικρά πορτοφόλια µπορούν να εξασφαλίζουν επαγγελµατική διαχείριση για τα χρήµατά τους, προσδοκώντας σε αποδόσεις που σε βάθος πενταετίαςµπορεί να ξεπεράσουν ακόµη και το 40%.

Αναφερόµενος στις ευκαιρίεςαυτής της περιόδου, ο κ. Απ. Παπαναγιώτου, διευθυντής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Προϊόντων της HSBC Ελλάδος, υπογραµµίζει ότι «σε ένα περιβάλλον διαρκούς µεταβολής, η Ευρώπη, µια οικονοµική δύναµη µεγέθους καθοριστικού για την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, αντιµετωπίζει τις νέες συνθήκες που καθηµερινά διαµορφώνονται τόσο εσωτερικά όσο και στο διεθνές περιβάλλον».

Τον περασµένο Απρίλιο η HSBC πραγµατοποίησε ανάλυση µε τίτλο «Europe Super Ten - Portfolio Change» αναγνωρίζοντας τις πιο ενδιαφέρουσες εταιρείες στην Ευρώπη, την πορεία των οποίων αξιολογεί θετικά. Με βάση τα αποτελέσµατα αυτά δηµιούργησε µια νέα κατάθεση εγγυηµένου κεφαλαίου. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα προϊόντος που δίνει τη δυνατότητα ακόµηκαι σε µικροεπενδυτές να διαµορφώσουν ένα χαρτοφυλάκιο που έχει σχεδιαστεί από επαγγελµατίες, προσδοκώντας σε υψηλές αποδόσεις χωρίς κίνδυνο για το αρχικό τους κεφάλαιο.

Η δυνατότητα δηµιουργίας ενός χαρτοφυλακίου που να ταιριάζει στο επενδυτικό προφίλ του καθενός δίνεται και µε τακαλάθια επενδύσεων, τα οποία αποτελούνται από µια υψηλότοκη προθεσµιακή κατάθεση και απόένα ή περισσότερα αµοιβαία κεφάλαια.

Με αυτόν τον τρόπο οι αποδόσεις για ένα ποσοστό της συνολικής επένδυσηςείναι ιδιαίτερα ελκυστικές, φθάνοντας ως και το 20%,αλλά ταυτοχρόνως ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας µέρους του αρχικού κεφαλαίου λόγω της επένδυσης και σε αµοιβαία κεφάλαια.

πηγή Ημερησία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο