Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι φορολογικοί συντελεστές σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αρκετός λόγος γίνεται τελευταία για τους άδικους και επαχθείς φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα οι οποίοι λειτουργούν σε βάρος της ανάπτυξης της οικονομίας.

Αν εξετάσουμε τη σχέση ανάμεσα στη φορολογία και την ανάπτυξη με τη χρήση μακροοικονομικών μοντέλων θα δούμε ότι τα δύο αυτά στοιχεία είναι άρρητα συνδεδεμένα, αλλά όχι άμεσα. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών – με την προϋπόθεση ότι οι κρατικές δαπάνες δεν επηρεάζονται αρνητικά, δηλαδή ότι το κράτος διατηρεί τη δυνατότητά του να ξοδεύει – οδηγεί στην αύξηση της κατανάλωση, η οποία με τη σειρά της τονώνει την οικονομία και ενισχύει σχεδόν όλους τους αναπτυξιακούς δείκτες. Στην περίπτωση της Ελλάδας βέβαια, όπου οι κρατικές δαπάνες έχουν μειωθεί δραματικά, τα μοντέλα αυτά δεν έχουν άμεση εφαρμογή.

Πηγαίνοντας 3 χρόνια πίσω, το Ηνωμένο Βασίλειο μείωσε προσωρινά το ΦΠΑ από 17,5% σε 15% για να τονώσει την κατανάλωση στην περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης που ταλάνιζε την Παγκόσμια οικονομία. Βέβαια αυτό έγινε, αφενός γιατί υπήρχε κρατικό απόθεμα για να στηρίξει μία τέτοια προσπάθεια, αφετέρου γιατί ακόμα και αν δεν υπήρχε, η Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας μπορούσε να διαθέσει κεφάλαια για το σκοπό αυτό. Το ΦΠΑ ξαναγύρισε σύντομα στο 17,5% μέσα στο 2009 και από τις αρχές του 2011 αυξήθηκε στο 20% προκειμένου να τονωθούν τα κρατικά έσοδα.

Ακούγοντας τις συζητήσεις που γίνονται από τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς αναφορικά με τους «υψηλούς» φορολογικούς συντελεστές στην Ελλάδα, αξίζει να δούμε ποια είναι πραγματικά η κατάσταση στην Ευρώπη.

Παρακάτω σας παραθέτουμε στοιχεία που έχουμε συλλέξει για τα 3 σημαντικότερα είδη φορολογίας για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Χώρα

Εταιρική Φορολογία

Ανώτερη Κλίμακα Φορολογίας Φ.Π.

ΦΠΑ

Αυστρία

25,00%

50,00%

20,00%

Μολδαβία

24,00%

30,00%

18,00%

Βέλγιο

33.99%

50,00%

21,00%

Βοσνία

10,00%

20,00%

17,00%

Βουλγαρία

10,00%

15,00%

20,00%

Κροατία

20,00%

45,00%

23,00%

Κύπρος

10,00%

30,00%

15,00%

Τσεχία

21,00%

15,00%

20,00%

Δανία

25,00%

51,5%

25,00%

Εσθονία

0,00%

21,00%

20,00%

Φιλανδία

26,00%

53,00%

23,00%

Γαλλία

33,33%

41,00%

19,6%

Γερμανία

30,00%

45,00%

19,00%

Γεωργία

20,00%

12,00%

18,00%

Ελλάδα

20,00%

45,00%

23,00%

Ουγγαρία

10,00%

16,00%

25,00%

Γροιλανδία

18,00%

46,28%

25,50%

Ισλανδία

12.50%

41,00%

21,00%

Ιταλία

31.4%

45,00%

20,00%

Λετονία

15,00%

23,00%

22,00%

Λιθουανία

20,00%

21,00%

21,00%

Λουξεμβούργο

28,59%

38.95%

15,00%

Σκόπια

10,00%

10,00%

18,00%

Μάλτα

35,00%

35,00%

18,00%

Μοντενέγκρο

9,00%

9,00%

17,00%

Ολλανδία

25,00%

52,00%

19,00%

Νορβηγία

28,00%

54.3%

25,00%

Πολωνία

19,00%

32,00%

23,00%

Πορτογαλία

15,00%

42,00%

23,00%

Ρουμανία

16,00%

16,00%

24,00%

Ρωσία

20,00%

13,00%

18,00%

Σερβία

10,00%

14,00%

18,00%

Σλοβακία

19,00%

19,00%

20,00%

Σλοβενία

20,00%

41,00%

20,00%

Ισπανία

30,00%

45,00%

18,00%

Σουηδία

26.3%

56.6%

25,00%

Ελβετία

25,00%

45,5%

8,0%

Τουρκία

20,00%

40,00%

18,00%

Ουκρανία

23,00%

15,00%

20,00%

Αγγλία

27,00%

50,00%

20,00%

Μέσος Όρος

18,68%

31,48%

20,12%

Όπως βλέπουμε σε σύγκριση με το μέσο όρο, η Ελλάδα είναι ελαφρώς υψηλότερα σε όλους τους τύπους φορολογίας. Στην εταιρική φορολογία μάλιστα για την οποία πολλά έχουν ειπωθεί η διαφορά είναι πολύ μικρή, αφού ο μέσος όρος αγγίζει το 19%, ενώ οι Ελληνικές Ανώνυμες και ΕΠΕ φορολογούνται με 20% από το 2011. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα εκσυγχρονίστηκε με την πάγια τακτική των περισσοτέρων χωρών, όπου το εισόδημα από μερίσματα συμψηφίζεται σε επίπεδο φυσικού προσώπου.

Αν δούμε αναλυτικότερα τον πίνακα θα παρατηρήσουμε ότι όλες οι χώρες υστερούν σε κάποια κατηγορία. Για παράδειγμα η Ουγγαρία μπορεί να έχει εταιρικό συντελεστή 10%, αλλά το ΦΠΑ βρίσκεται στο 25%, ενώ η Ισπανία με ΦΠΑ 18% έχει εταιρικό συντελεστή 30%.

Το ζήτημα της ανταποδοτικότητας των φόρων είναι φυσικά πολύ σημαντικό. Όταν μία χώρα με εταιρικό συντελεστή παρόμοιο με της Ελλάδας αλλά καλύτερες υποδομές, δικαιωματικά μπορεί να κάνει τους Έλληνες επιχειρηματίες να αισθάνονται αδικημένοι. Το ίδιο ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τις κοινωνικές παροχές που τους προσφέρει το κράτος. Αξίζει όμως να τονίσουμε ότι αν συγκρίνουμε τα βιοτικά επίπεδα των χωρών του πίνακα, θα δούμε ότι όλες οι χώρες με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο έχουν ταυτόχρονα και σημαντικά υψηλότερο φορολογικό συντελεστή. Βέβαια, εδώ γεννάται το ερώτημα τι έρχεται πρώτο και κατά πόσο η αύξηση της φορολογίας μπορεί – έστω και μακροπρόθεσμα – να οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των εσόδων.

Τα στοιχεία πάντως δείχνουν ότι όλες οι βόρειες χώρες με άριστες κρατικές υποδομές όπως η Φιλανδία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία έχουν συνολικά πολύ υψηλότερους συντελεστές από τις υπόλοιπες χώρες. Συνεπώς η σχέση ανάμεσα στη φορολογία και την ανταποδοτικότητα του κράτους είναι άμεση, ενώ από την άλλη η χαμηλή φορολογία δεν αποτελεί εχέγγυο κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας. Για παράδειγμα όλες οι χώρες με πολύ χαμηλούς συντελεστές όπως τη Βοσνία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Ουκρανία και τα Σκόπια έχουν σημαντικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα, ακόμα και εν καιρώ κρίσης.

Το επιχείρημα της χρήσης των φορολογικών συντελεστών ως τρόπο προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων είναι ισχυρό, αλλά ταυτόχρονα παραπλανητικό. Η πολύ χαμηλή φορολογία μπορεί να αποτελεί κίνητρο για όσους θέλουν να «κρύψουν» εισοδήματα, αλλά όπως δείχνουν και τα στοιχεία του πίνακα, δεν καταλήγουν τελικά στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας, αφού τελικά οι επενδυτές αναζητούν και τελικά τοποθετούνται βάσει της πραγματικής δυναμικής της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως το ασταθές φορολογικό καθεστώς – που είναι μία πραγματικότητα στην Ελλάδα – λειτουργεί αρνητικά σε κάθε τέτοια προσπάθεια.

Συμπερασματικά, η άποψή μας είναι ότι η χαμηλή φορολόγηση δεν αποτελεί πανάκεια για τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Είναι μία μεταβλητή την οποία σίγουρα λαμβάνουμε υπόψη στις προσωπικές και επιχειρηματικές μας αποφάσεις, αλλά αν δούμε τα παραδείγματα των άλλων Ευρωπαϊκών και ιδιαίτερα των μεσογειακών χωρών, καταλήγουμε ότι η Ελλάδα σε γενικές γραμμές δεν υπολείπεται στους βασικούς φορολογικούς συντελεστές.

Νανόπουλος Κωνσταντίνος

http://www.taxexperts.gr | Tax Consulting
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description FAFOUTIS | Ιουλίου 4, 2011 5:52 μ.μ. | Reply
Όταν κάποιος συγκρίνει "ξερά" ανόμοια πράγματα,όπως στην συγκεκριμμένη περίπτωση,είτε είναι άσχετος είτε βαλτός.
Συμφωνώ ότι στην Ελλάδα,ακόμα και 2% να βάλουν την Φ.Ε στις εταρείες,δεν
πρόκειται να αλλάξει τίποτα,όμως όλα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε θέτοντες πάντα πολλές παράμετρους και όχι έτσι "ξερά" συγκρίνοντες ανόμοιες χώρες.
Φαφούτης Λάκης
image description SCORPIOS | Ιουλίου 4, 2011 6:08 μ.μ. | Reply
Νανόπουλε, "ξέχασες" να γράψεις, τις περαιώσεις, την προκαταβολή φόρου, το τέλος επιτηδεύματος, το ΤΕΒΕ, τα ενοίκια, τις εισφορές ΙΚΑ, το δημοτικό φόρο, το ΦΜΥ, την παρακράτηση φόρου ελευθερων επαγγελματιών, τις εισφορές σε επαγγελματικούς συλλόγους, τις ειδικές εισφορές, κλπ κλπ Αντε τώρα... Δευτεριάτικα ...
image description DimitrisD | Ιουλίου 4, 2011 7:24 μ.μ. | Reply
Είναι δυνατόν να συγκρίνετε χώρες που έχουν κατώτερο μισθό 2 με 3 φορές αυτόν που έχουμε στην Ελλάδα και υψηλώτερο ΦΠΑ από την Ελλάδα και να βγάζετε και συμπέρασμα ότι μιάς και η Ελλάδα έχει χαμηλώτερο ΦΠΑ από αυτούς είμαστε καλά; Τι να το κάνω αν πάει και 1% και 0% το ΦΠΑ στην ΕΛΛΑΔΑ αν ο κόσμος φτάσει σε σημείο να δουλεύει για ένα καρβέλι ψωμί; Η να είναι άνεργος....
-Με αυτήν την λογική αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα από τους υπόλοιπους μιάς και θα έχουμε χαμηλώτερους (και με μεγάλη διαφορά) συντελεστές; ΔΕΝ ΤΟ ΝΟΜΙΖΩ!
image description Cruiser79 | Ιουλίου 5, 2011 2:12 μ.μ. | Reply
Δηλαδή τι ακριβώς θέλει να μας πει ο ποιητής, ότι πρέπει να αισθανόμαστε και τυχεροί που δεν έχουμε εναρμονιστεί φορολογικά με την πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών??? Άσε που είναι και λάθος η μελέτη: στην Ελβετία πχ, η εταιρική φορολογία διαφέρει ανάλογα με το που έχει έδρα η εταιρία, και το ΦΠΑ δεν είναι 8% αλλά 7,1%. Επιπλέον, υποτίθεται μιλάμε για χώρες εντός ΕΕ και η Ελβετία δεν είναι από αυτές. Αν θέλουμε και μεις να αποκτήσουμε έσοδα από εταιρίες ξεπλύματος(βλέπε Κύπρος, παρόλο το μέγεθός της έχει 270000 εταιρίες εγγεγραμένες στα μητρώα της), ας κατεβάσουμε την εταιρική φορολογία στο 2% και ας ψάξουμε μετά να βρούμε τρύπα να κρυφτούμε. Η διαφορά κύριοι, δεν είναι στους συντελεστές. Είναι στο που καταλήγουν αυτά τα έσοδα.
image description hpro123 | Ιουλίου 5, 2011 4:35 μ.μ. | Reply
Μια ακόμη "μικρή λεπτομέρεια" που διαφεύγει της στατιστικής είναι οι ασφαλιστικές εισφορές που (ζητά να) εισπράττει το αγαπημένο μας κράτος!Δεν θα μπω καν στο ζήτημα της ανταποδοτικότητας γιατί δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από κανέναν ο οποίος δεν αναγκάστηκε να στηθεί στην ουρά του ΙΚΑ από τις 06 τα χαράματα για να κλείσει ραντεβού για εξέταση 4 μήνες μετά!!! ΑΝ πρόλαβε το υποκατάστημα σε "καλή μέρα" και κατάφερε να πα΄ρει σειρά μέχρι της 1400 που έκλεισαν οι πόρτες.Ασφαλιστικές εισφορές λοιπόν.... ή ΠΩΣ να απομυζήσετε το 40% των μισθολογικών χρηματοροών κάθε επιχείρησης με το καλημέρα. Έχουμε λοιπόν τον "κρατικό μηχανισμό" να παίρνει για κάθε 1000-αρικο μικτού μισθού:~ 220 από τον εργαζόμενο
~ 280 από τον εργοδότη.
Μισθολογικό κόστος ανά 1000ρικο = 1280.
Μερίδα Κράτους = 500.
Μερίδα εργαζόμενου = 780.
Ποσοστό κράτους: 39%.Και αυτά πριν την εισφορά Αλληλεγγύης, Υπέρ Ανεργίας ή όπως αλλιώς την πουν τώρα! Με αυτήν φθάνουμε αισίως στο 42% περίπου....Και από τα 780 που πανε στον εργαζόμενο, (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ!!!) ένας μέσος όρος (13+23)/2 = 18% του ΦΠΑ πάει επίσης στο κράτος! Γράψτε λοιπόν άλλα 780*18% = 140.Μέχρι εδώ έχουμε σύνολο κράτους 640 και σύνολο στον εργαζόμενο... 640!!!50%.... Και είπαμε, ΠΡΙΝ την νέα Εισφορά Αλληλεγγύης/Ανεργίας...ΚΑΙ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ!
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο