Ειδήσεις Ανακοινώσεις ΥΠ.ΟΙΚ. - ΙΚΑ - ΟΑΕΔ

Οι νέες προθεσμίες δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος , Ε7, και λοιπών καταστάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : [email protected]


Αθήνα, 24 Μαρτίου 2011

Ανακοίνωση σχετικά με τις ηλεκτρονικές υποβολές οικονομικού έτους 2011:

To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα προσφερθούν οι ηλεκτρονικές της υπηρεσίες για το 2011 καθώς και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής.


1. Καθιερωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011. Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.

Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:

- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.

- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.

- Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.

- Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.


Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/6/2011. Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9 υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.

Ηλεκτρονική υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιμολογίων Πελατών/ Προμηθευτών και Πιστωτικών Υπολοίπων. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν την 1/6/2011 με ημερομηνία λήξης τις 30/6/2011.

Εκκαθαριστική Δήλωση ΦΠΑ. H υποβολή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ ξεκίνησε στις 21/2/2011 και μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί πάνω από 390.000 δηλώσεις. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 12/4/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και τις 23/5/2011 για τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική.


2. Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISnet αναβαθμίζονται σημαντικά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ υλοποιούνται και πολλές νέες. Βασικές καινοτομίες του νέου περιβάλλοντος που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση της μετάβασης είναι οι ακόλουθες:

- Ενιαίο περιβάλλον σύνδεσης χρηστών και λειτουργίας των εφαρμογών. Πλέον με τη σύνδεση ο χρήστης έχει στη διάθεσή του όλες τις εφαρμογές που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει.

- Περιβάλλον εξουσιοδότησης λογιστών για διεκπεραίωση υποθέσεων.

- Νέες δυνατότητες υποβολής δηλώσεων.

- Υποστήριξη υποβολής εκπρόθεσμων και τροποποιητικών δηλώσεων για την πλειοψηφία των δηλώσεων.

- Εξατομικευμένο φορολογικό ημερολόγιο.

- Ηλεκτρονικές πληρωμές.

- Μεταβολή στοιχείων μητρώου

- Πρόσβαση του χρήστη σε φορολογικά στοιχεία και δηλώσεις που τηρούνται για αυτόν είτε υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά είτε στη Δ.Ο.Υ.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISNet ξεκινούν σταδιακά τη λειτουργία τους οι παρακάτω νέες υπηρεσίες.


Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, κ.λπ. -- Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).

Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λ.π) καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011.

Καταστάσεις από λογιστές - φοροτεχνικούς.( Ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης, Αυτοκινήτων Εταιρείας, Κινητής Τηλεφωνίας και Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων.) Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011 ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 30/6/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7). Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.

Ηλεκτρονική υποβολή Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

Ηλεκτρονική Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών. Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.


Για το 2011, πρώτη χρονιά λειτουργίας των νέων υπηρεσιών, η χρήση πολλών από αυτές είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την εξοικείωση των χρηστών και την απομόνωση και επίλυση των όποιων μικρών προβλημάτων εντοπιστούν από τη χρήση τους στην πράξη. Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι το 2012 να προσφέρονται για καθολική χρήση όλες οι παραπάνω υπηρεσίες, για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των φορολογικών υπηρεσιών.Στην συνέχεια παραθέτουμε αναλυτικούς πίνακες καταληκτικών ημερομηνιών και υποδείγματα καταστάσεων που υποχρεούνται να συμπληρώσουν οι λογιστές-φοροτεχνικοί:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.Ημ/νία υποβολής
Σε 118/04/2011
Σε 219/04/2011
Σε 320/04/2011
Σε 421/04/2011
Σε 527/04/2011
Σε 628/04/2011
Σε 729/04/2011
Σε 802/05/2011
Σε 903/05/2011
Σε 10,20, 30,40,5004/05/2011
Σε 60,70, 80,90,0005/05/2011
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.Ημ/νία υποβολής
Σε 111/04/2011
Σε 212/04/2011
Σε 313/04/2011
Σε 414/04/2011
Σε 515/04/2011
Σε 618/04/2011
Σε 719/04/2011
Σε 820/04/2011
Σε 921/04/2011
Σε 10,20, 30,40,5027/04/2011
Σε 60,70, 80,90,0028/04/2011


Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ)
Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.Ημ/νία υποβολής
Σε 110/05/2011
Σε 211/05/2011
Σε 312/05/2011
Σε 413/05/2011
Σε 516/05/2011
Σε 617/05/2011
Σε 718/05/2011
Σε 819/05/2011
Σε 920/05/2011
Σε 10,20, 30,40,5023/05/2011
Σε 60,70, 80,90,0024/05/2011


Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ

1. Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.

2. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

3. Οι ημεδαπές Ε.Π.Ε, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό θα υποβάλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description gpap | Μαρτίου 24, 2011 3:01 μ.μ. | Reply
Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι ανοίγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες η υποβολή των καταστάσεων.
image description ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | Μαρτίου 24, 2011 3:18 μ.μ. | Reply
Τα υποδείγματα των καταστάσεων που αναφέρει βρίσκονται? Υπάρχει συνημμένο αρχείο?
image description ZAKU | Μαρτίου 24, 2011 3:03 μ.μ. | Reply
πότε θα κάνουμε την περιοδική του Ά Τριμήνου 2011;;;ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ...ΠΟΛΛΑ ΜΑΖΙ....ΜΕΧΡΙ 30/06/2010 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΑ.
image description ALEXIOS250473 | Μαρτίου 24, 2011 5:50 μ.μ. | Reply
Που είναι τα υποδείγματα των καταστασεων?Πως θα γίνει η φορολογική αναμόρφωση αφού δεν έχει οριστεί ακόμη τι θα περιλαμβάνει?Πως θα γίνει φορολογική αναμόρφωση για μια χρονιά που έχει κλείσει και δεν ήταν υποχρεωτική?(Ο νόμος ορίζει ως αρχή την1/1/2011)!!!!!!!
image description Sarliz | Μαρτίου 24, 2011 5:53 μ.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ!!!!!!! ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΝΕ ΟΛΑ 30/6 ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΣΧΑ????????????
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ_Ζ | Μαρτίου 24, 2011 6:45 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ...... ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΑ

ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ Α(ΝΑ)ΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΕΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ" ΤΟΥ ΥΟΥΡΓΕΙΟΥ

Υ.Γ. ΚΑΤΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΨΩ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ
(ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΤΡΕΧΑΝ ΟΤΑΝ Ο ΒΟΣΚΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΠΛΑΚΑ ΦΩΝΑΖΕ "ΛΥΚΟΣ ΛΥΚΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ" ΚΙ ΟΤΑΝ Ο ΛΥΚΟΣ ΗΡΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΤΡΕΞΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ.
image description RedSkin | Μαρτίου 24, 2011 6:43 μ.μ. | Reply
Αυτοί που επέλεξαν τις καταληκτικές ημερομηνίες έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους;
image description maxim | Μαρτίου 25, 2011 8:16 π.μ. | Reply
Τα πάντα εν ΣΟΦΙΑ έπραξαν???????????
image description LOGRALLI | Μαρτίου 25, 2011 8:57 μ.μ. | Reply
εγώ απλώς θα ήθελα να ρωτήσω ποιος αρρωστημένος νους σκέφτηκε όλες αυτές τις ημερομηνίες?
είναι δυνατόν σε έναν μήνα τον Απρίλιο να μπορέσουμε να κάνουμε τις εξής εργασίες
δηλώσεις φυσικών προσώπων
δηλώσεις νομικών προσώπων
δηλώσεις νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εκκαθαριστικές δηλώσεις φπα
οριστικές φόρου μισθωτών υπηρεσιών
φπα α΄τριμήνου
ΑΠΔ α΄τριμήνου

έχουν σκοπό να μας εξοντώσουν? θα το καταφέρουν!!!!
δεν έχουμε δικαίωμα να καθίσουμε 3 μέρες με τις οικογένειές μας?
εμείς δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε παιδιά , δεν έχουμε συζύγους!!!!
όλα στον βωμό του υπουργείου οικονομικών που μας κάνει ότι θέλει!!!!

ήθελα απλώς να ήξερα το εξής: αν πάρουμε τον καλύτερο υπάλληλο του υπουργείου οικονομικών , θα μπορέσει να τα καταφέρει όλα αυτά?

συγνώμη για την αγανάκτηση , αλλά με πνίγει το δίκιο μου.
image description cypascal | Μαρτίου 25, 2011 9:43 μ.μ. | Reply
φορολιγικές δηλώσεις την Μεγάλη Εβδομάδα με την βοήθεια του Θεού!!!!
image description ΓΙΑΝΝΗΣ Ι. | Μαρτίου 26, 2011 11:01 π.μ. | Reply
Τα υποδείγματα που είναι ??????Μας τα κρατάνε για έκπληξη???
image description nasy | Μαρτίου 26, 2011 11:50 π.μ. | Reply
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ 01/04/2011 ( ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ ) ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ !!!
image description SCORPIOS | Μαρτίου 26, 2011 4:41 μ.μ. | Reply
Ρε πάτε καλα?????
Αυτές δεν είναι προθεσμίες!!! Ειναι Sudoku !!!!
Θα βγουν κι άλλες. Θα γελάσουμε...
Εγώ λέω να μην δώσουμε δηλώσεις φέτος,να δώσουμε του χρόνου...

ΥΓ Στο Ε7 δηλ. τι άλλαξε από πέρυσι και δεν το δώσαμε
μέχρι 31/3 ??? Ασχετοι & ανίκανοι.
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΡΕΕΕΕΕΕ!!!!!!!!!! ΞΥΠΝΑΤΕ!!!!
ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ????
image description nchoulio | Μαρτίου 26, 2011 8:47 μ.μ. | Reply
Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής προσωπικών εταιρειών Γ΄κατηγορίας? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
image description kosmasgr | Μαρτίου 26, 2011 8:17 μ.μ. | Reply
συναδελφοι ηρεμία! Ριχτε στο συστημα για ολους τους πελατες σας μια απο τις ετοιμες (ότι να είναι δηλαδη) και μετά με την ησυχία σας ξεκινατε τις τροποποιητικές και τις συμπληρωματικές. Να πήξουν οι εφορίες και να χασει την μπάλα το υπουργείο και να σπάσουμε και πλάκα.... Αφού τα ζητάει ο οργανισμός τους εμείς φταίμε????
image description taxbograkos | Μαρτίου 28, 2011 5:41 μ.μ. | Reply
γι αυτο ο μεσος ορος ηλικιας στο κλαδο μας ειναι 55 ετων και στους πολιτικους 95 και βαλε !!!!! νισαφι βρε νισαφι!!!
image description DimitrisD | Απριλίου 1, 2011 11:08 π.μ. | Reply
Δηλώσεις μισθωτών/συνταξιούχων πότε είναι;
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο