Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2011 συνήλθε η Eφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Διοίκησης η οποία
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Κρητικός Παναγιώτης, Πρόεδρος (ΔΗΚΙΟ) και μέλη Μπορλόκας Θεόδωρος
(ΠΑΣΚΟ), Νόβας Μιχάλης (ΣΕΠ-Ο), Οικονομίδης Ιωάννης (ΠΟΦΕ-Ε),Λενταράκης
Βασίλειος (ΑΚΙΟΕ)

Η Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας προέβη στη διαλογή και καταμέτρηση
των εδρών και τη σύνταξη του πίνακα των επιτυχόντων και αναπληρωματικών μελών
που εξελέγησαν ως μέλη της Κεντρικής Διοίκησης.
Ψήφισαν Αντιπρόσωποι 199

΄Εγκυρα ψηφοδέλτια 197
΄Ακυρα – Λευκά 2

΄Ελαβαν:
Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων (ΔΗΚΙΟ) : 69, ΄Εδρες 5
Eκλέγονται: Καλλίρης Πελοπίδας (56), Κόλλιας Κων/νος (35), Καραγιάννη
Εφροσύνη (34), Ρίζος Ευάγγελος (23), Ταγγίρης Κων/νος (22)
Αναπληρωματικά μέλη: Μανούσος Κωνσταντίνος (19),Καλόμοιρος Αλέξανδρος (18)

Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων και Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚΟ-Σ): 73, ΄Εδρες 6
Eκλέγονται: Μπάτσος Γεώργιος (36),Αλαμάνος Παναγιώτης (27),Κυδωνάκης
Γεώργιος (26),Τραγάνης Σταύρος (24),Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος
(23),Χατζηδάκης Γεώργιος (23)
Αναπληρωματικά μέλη: Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (22) ,Κούκης Νικόλαος
(19),Χαντώλιας Γρηγόριος (9),Μαστρογιαννάκης Στέλιος (3)

ΑΔΑ:
Ανεξάρτητη Κίνηση Οικονομολόγων Ελλάδος (ΑΚΙΟΕ): 19. ΄Εδρες: 1.
Eκλέγονται: Αλεβιζάκης Παναγιώτης (19).
Αναπληρωματικά μέλη: Κούκουνας Κωνσταντίνος (14),Χρυσάφης Σωτήριος (11)

Παράταξη Οικονομολόγων Φοροτεχνικών Εργαζομένων – Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.): 14 , ΄Εδρες: 1
Eκλέγεται : Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος (10)
Αναπληρωματικά μέλη: Πανιδης Αβρααμ(9), Πατέλης Νικόλαος (7)

Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση – Οικονομολόγων (Δ.Π.Κ.-Ο): 11
΄Εδρες: 1.
Eκλέγονται: Βάσσος Σταμάτης (11)
Αναπληρωματικά μέλη: Αγγελόπουλος Χρήστος (2).,Κουλούρης Ιωάννης (2)

Συνεργασία Ενότητα Παρέμβαση Οικονομολόγων (ΣΕΠ-Ο): 11 , ΄Εδρες: 1.
Eκλέγονται: Αλεξιάδης Τρύφων (8)
Αναπληρωματικά μέλη: Ζορκάδης Ευάγγελος (4),, Μαλτέζος Μενέλαος (4 ).
Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής Τα Μέλη
Κρητικός Παναγιώτης,
Μπορλόκας Θεόδωρος
Νόβας Μιχάλης
Οικονομίδης Ιωάννης
Λενταράκης Βασίλειος
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2011 συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών για την ανάδειξη των εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: Νταλιάνης Αργύρης Πρόεδρος και μέλη Ντελή Παναγιώτα,Αναστόπουλος Αναστάσιος.

Η Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας προέβη στη διαλογή και καταμέτρηση των εδρών και τη σύνταξη του πίνακα των επιτυχόντων και αναπληρωματικών μελών που εξελέγησαν ως εισηγητές του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ψήφισαν: 193
΄Εγκυρα:191
Λευκά : 2
΄Ελαβαν:

ΔΗΚΙΟ : 68 έδρες 7

Εκλέγονται: Βαρζόπουλος Ευάγγελος (39 ψήφοι), Ρουσόπουλος
Κωνσταντίνος (38 ψήφοι) ,Φωτεινόπουλος Παναγιώτης ( 37 ψήφοι),
Χυτούδης Στέργιος (34 ψήφοι ) Μετίσογλου Κωνσταντίνος ( 31 ψήφοι)
Λυμπερίου Αναστάσιος (30 ψήφοι )και Καρκούλιας Ευάγγελος (29 ψήφοι )

ΠΑΣΚΟ-Σ : 68 έδρες 7

Εκλέγονται: Εμμανουήλ Γεώργιος ( 34 ψήφοι ) , Παπαδάκη Μελπομένη (28
ψήφοι ), Γιακαλής Παναγιώτης (27 ψήφοι ), Σπυρόπουλος Σπύρος (26
ψήφοι) ,Περιμένη Κωνσταντίνα (23 ψήφοι ) , Φτούλης Εμμανουήλ (23
ψήφοι ) ,Νικηφόρος Μιχαήλ ( 22 ψήφοι)

ΑΚΙΟΕ: 19 έδρες 2

Εκλέγονται: Θεοδωρακόπουλος Παναγιώτης (15 ψήφοι )και Ουρανός
Εμμανουήλ (15 ψήφοι )
Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. :14 έδρες 2
Εκλέγονται: Βέμμος Γεώργιος (11 ψήφοι ) και Χριστόπουλος Γεώργιος (10
ψήφοι)

ΣΕΠ-Ο: 10 έδρες 1

Εκλέγεται κατόπιν κληρώσεως ο Μαλτέζος Μενέλαος

Δ.Π.Κ.: 12 έδρες 1

Εκλέγεται ο Λάππας Αθανάσιος (11 ψήφοι )

Η Εφορευτική ΕπιτροπήΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2011 συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Καμίτσης Μιχάλης,Πρόεδρος και μέλη Κυπριωτάκη Μαρία ,Λαμπράκης Γεώργιος

Η Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας προέβη στη διαλογή και καταμέτρηση των εδρών και τη σύνταξη του πίνακα των επιτυχόντων και αναπληρωματικών μελών που εξελέγησαν ως μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Ψήφισαν:188
΄Εγκυρα:185
Λευκά : 3
΄Ελαβαν:

ΔΗΚΙΟ: 69 έδρες 2

Εκλέγονται : Κωστάκη Ελευθερία (ψήφοι 46) και Φασιανός Χρήστος
(ψήφοι 44)

ΠΑΣΚΟ-Σ: 69 έδρες 2

Εκλέγονται : Τζιμογιάννης Στέφανος (ψήφοι 52) και Μαντάς
Κωνσταντίνος (ψήφοι 43)

ΑΚΙΟΕ:22 έδρες 0

Δ.Π.Κ.: 11 έδρες 0

Π.Ο.Φ.Ε.-Ε.: 14 έδρες 0

Η Εφορευτική Επιτροπή

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο