Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οδηγός εφαρμογής του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Μέχρι 15.000 ευρώ μπορούν να λάβουν, ως άτοκο / χαμηλότοκο δάνειο ή επιδότηση, οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ Οίκον" για να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών τους.

Οι διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα καθορίζονται με τον Οδηγό του προγράμματος, τα βασικά στοιχεία του οποίου έχουν ως εξής:

Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Για να ενταχθεί ένα σπίτι στο πρόγραμμα θα πρέπει να εντάσσεται κατηγορία χαμηλότερη, ή ίση της Δ και οι παρεμβάσεις, που προτείνονται να οδηγούν σε αναβάθμισή του κατά μία τουλάχιστον κατηγορία.

Στη δεύτερη φάση υποβάλλουν σε μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες ('Αλφα, Εθνική, Πειραιώς και Eurobank Ergasias) αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει του κριτηρίου της εξοικονομούμενης ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας προς το κόστος.

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, απευθύνονται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας τους και να εκδοθεί νέο ΠΕΑ.

- Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μονοκατοικίες, πολυκατοικίες ή διαμερίσματα με τις εξής προϋποθέσεις:
- Χρησιμοποιούνται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.
- Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 1.750 ευρώ/τ.μ.,
- Κατασκευάστηκαν πριν το 1980 (οικοδομική άδεια, έως 31.12.1979), οπότε τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός θερμομόνωσης.
- Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
- Δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα.

- Προϋπόθεση για να ενταχθεί ένα μεμονωμένο διαμέρισμα στο πρόγραμμα πρέπει να έχει αυτονομία σε κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ή να θερμαίνεται με ξεχωριστό σύστημα / συσκευή αποκλειστικά για τις ανάγκες θέρμανσης του διαμερίσματος. Επιτρέπεται η υποβολή πρότασης επιδότησης για εγκατάσταση τέτοιου συστήματος.

Για να ενταχθεί μία πολυκατοικία, αντίστοιχα, θα πρέπει:

- Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και μη) να χρησιμοποιείται ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία. Στην περίπτωση αυτή θεωρούνται ως επιλέξιμα και τα λοιπά διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως εξοχική ή άλλη δευτερεύουσα κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες, που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτηρίου).

- Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων, ανεξάρτητα από το εάν εντάσσεται στο Πρόγραμμα.

- Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2009 και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

-Α: Ατομικό εισόδημα έως 22.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 40.000
-Β: Ατομικό εισόδημα από 22.000 - 40.000 ευρώ ή οικογενειακό 40.000 - 60.000 ευρώ.
-Γ: Ατομικό εισόδημα από 40.000 έως 60.000 ευρώ ή οικογενειακό 60.000 - 75.000 ευρώ.

Για τις πολυκατοικίες ισχύουν επιπλέον κίνητρα ως εξής: Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας Α τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτητών, οι ιδιοκτήτες που εμπίπτουν στην κατηγορία Β και Γ εντάσσονται στην κατηγορία Α και Β αντίστοιχα, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία Γ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Στην κατηγορία Α δίνεται άτοκο δάνειο για το 70 % του προϋπολογισμού και επιχορήγηση για το υπόλοιπο 30 %. Στην κατηγορία Β δίνεται χαμηλότοκο δάνειο για το 85 % του προϋπολογισμού και επιχορήγηση για το 15 %. Και στην κατηγορία Γ δίνεται μόνο χαμηλότοκο δάνειο για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Το επιτόκιο του δανείου είναι 4,93 % πλέον εισφοράς 0,12 % που επιβαρύνει τον δανειολήπτη. Δεν χρεώνονται έξοδα φακέλου, ούτε απαιτούνται εξασφαλίσεις. Η διάρκεια του δανείου είναι 4 χρόνια με δυνατότητα περιόδους χάριτος ενός έτους. Παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του δανείου, έως ένα έτος με το ίδιο επιτόκιο, με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον τόκοι θα επιβαρύνουν τον ωφελούμενο. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα για πρόωρη μερική ή ολική εξόφληση του δανείου χωρίς επιβάρυνση του δανειολήπτη.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ¤ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων).

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι:

-Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
-Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
-Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης. Για κάθε κατηγορία υλικών έχουν θεσπιστεί ποιοτικές προδιαγραφές αλλά και ανώτατες τιμές. Το πρόγραμμα επιδοτεί επίσης το 100 % του κόστους έκδοσης των ενεργειακών πιστοποιητικών.

Για την επιλογή ενεργειακού επιθεωρητή, έχει δημιουργηθεί Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view, ή/και www.ypeka.gr, και είναι προσβάσιμο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες στη γραμμή αρωγής χρηστών (helpdesk) στο 210 9797400. 


 

Πηγή: www.express.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο