Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών.

Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 28/2/06.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΕΣΟ∆ΩΝ Γ.Ε..: Α23/592/3-1-2006

ΘΕΜΑ : Παράταση της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, µέχρι την 28/2/06.

Ακολουθεί η εγκύκλιος 37/22-12-2005 της ∆/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει της οποίας η προθεσµία υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαµονής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, παρατείνεται µέχρι την 28/2/2006, προκειµένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι.
Εποµένως, οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και µέχρι την 28/2/2006.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.24626/22.12.2005
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Εγκύκλιος αριθµ. 37

ΘΕΜΑ: Εφαρµογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/2005)

Σε συνέχεια των υπ’ αριθµ. 26/2005, 30/2005 και 31/2005 Εγκυκλίων µας, σας γνωρίζουµε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαµονής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 καθώς και για χορήγηση άδειας διαµονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές µετά την λήξη των σχετικών προθεσµιών και µέχρι την 28/02/06, προκειµένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι και να εφαρµοσθούν στο ακέραιο οι σχετικές ρυθµίσεις.
Η ανωτέρω παράταση της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων θα ρυθµιστεί αναλόγως.
Παρακαλούµε για την αυθηµερόν ενηµέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού της χωρικής σας αρµοδιότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο