Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

«Πόθεν έσχες» και για πρώτη κατοικία.

«Πόθεν έσχες» για την απόκτηση ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αυστηρότερα τεκμήρια για τους κατέχοντες κατοικίες άνω των 200 τ.μ. φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράλληλα καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010 η δυνατότητα εξόφλησης του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις.

«Πόθεν έσχες» και για πρώτη κατοικία.

«Πόθεν έσχες» για την απόκτηση ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο και αυστηρότερα τεκμήρια για τους κατέχοντες κατοικίες άνω των 200 τ.μ. φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Παράλληλα καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010 η δυνατότητα εξόφλησης του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις.

Ενεργοποίηση του πόθεν έσχες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο ακόμη και για τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις των στεγαστικών δανείων αγοράς ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, αυστηρότερα τεκμήρια για τους έχοντες κατοικίες άνω των 200 τ.μ., υψηλότερο αφορολόγητο για τη φορολόγηση των αποζημιώσεων αλλά και ευνοϊκότερες διατάξεις για τη φορολόγηση των δωρεών προς την Εκκλησία είναι ορισμένες από τις νέες διατάξεις που προστέθηκαν την τελευταία στιγμή στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Μέχρι σήμερα, η αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας απαλλασσόταν από το τεκμήριο εφόσον η επιφάνειά της δεν ξεπερνούσε τα 120 τετραγωνικά μέτρα. Με τις νέες διατάξεις η εφορία θα λαμβάνει υπόψη της την αγορά πρώτης κατοικίας από το πρώτο τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου να εξακριβώσει την προέλευση των χρημάτων.
«Πόθεν έσχες» και για πρώτη κατοικία

Επίσης όσοι αποκτήσουν πρώτη κατοικία με στεγαστικό δάνειο θα πρέπει το εισόδημά τους να δικαιολογεί την ετήσια καταβολή των δόσεων αποπληρωμής. Σε περίπτωση που τα εισοδήματα του φορολογούμενου δεν καλύπτουν τις δαπάνες για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, τότε οι δαπάνες αυτές θα λαμβάνονται υπόψη, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματός του.

Τελευταίες αλλαγές

Στο τελικό κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή επήλθαν οι εξής αλλαγές:

1. Τεκμήρια: Αυξήθηκαν τα ποσά των νέων τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες με επιφάνεια μεγαλύτερη από 200 τ.μ. καθώς επίσης και για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από 2.800 ευρώ ανά τ.μ. Συγκεκριμένα: από 201 μέχρι και 300 τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων του ακινήτου το τεκμήριο διαμορφώνεται στα 150 ευρώ το τ.μ. από 120 ευρώ αρχικά και για τα πλέον των 300 τ.μ. στα 200 ευρώ αντί 150 ευρώ αρχικά. Το τεκμήριο προσαυξάνεται στις περιοχές με τιμή ζώνης, από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κατά 40% (από 30%) και για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τ.μ., κατά 70% (από 50%).

2. Καταργήθηκε η απαλλαγή από το τεκμήριο η οποία ισχύει για τα δάνεια που χορηγούν φυσικά πρόσωπα προς εταιρείες, κοινοπραξίες ή κοινωνίες στις οποίες μετέχουν. Στο εξής και τα ποσά αυτά που δαπανά ο φορολογούμενος θα λαμβάνονται υπόψη ως τεκμήρια για τον προσδιορισμό του ελαχίστου ορίου φορολογητέου εισοδήματός του.

Τόκοι

3. Καταργείται από την 1-1-2010 η έκπτωση 40% από τον φόρο των τόκων στεγαστικών δανείων κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας έως 200 τ.μ. και για ποσό δανείου έως 350.000 ευρώ που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για όσους ελάμβαναν δάνειο εντός της διετίας 2009-2010. Ετσι, επανέρχεται σε ισχύ η προηγούμενη διάταξη που ίσχυε από το 2003 σύμφωνα με την οποία εκπίπτει από τον φόρο το 20% των τόκων στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας 120 τ.μ και για ποσό δανείου έως 200 τ.μ. Καμία μεταβολή δεν επέρχεται για τους παλαιούς δανειολήπτες καθώς για δάνεια έως 31-12-1999 αφαιρείται το 100% των τόκων από το εισόδημα και για δάνεια από 1-1-2000 έως 31-12-2002 αφαιρείται το 100% των τόκων από το εισόδημα αλλά για ακίνητα έως 120 τ.μ.

4. Εξακολουθεί να εκπίπτει στο σύνολό της από το εισόδημα του φορολογούμενου η δαπάνη για την εξόφληση τόκων στεγαστικών δανείων που ελήφθησαν μέχρι 31-12-2002.

5. Απαλείφθηκε η διάταξη με την οποία προβλεπόταν κατάργηση φοροαπαλλαγών για αναπήρους και πολυτέκνους με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα από 30.000 ευρώ.

Αποζημιώσεις

6. Μετά από τις έντονες αντιδράσεις αλλά και από αλλεπάλληλες διορθώσεις το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση του αφορολογήτου ορίου αποζημίωσης απόλυσης στα 60.000 ευρώ καθιερώνοντας νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου με συντελεστές φόρου 10% για το κλιμάκιο αποζημίωσης από 60.001 έως 100.000 ευρώ, 20% για το κλιμάκιο από 100.001 έως 150.000 ευρώ και 30% για το κλιμάκιο από 150.001 και πάνω, εγκαταλείποντας τις αρχικές σκέψεις για καθιέρωση συντελεστή 40% για ποσά πάνω από 150.000 ευρώ.

ΦΠΑ

7. Επιβάλλεται ΦΠΑ 21% στις υπηρεσίες που παρέχουν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, άμισθοι υποθηκοφύλακες και δικαστικοί επιμελητές.

8. ΦΠΑ 10% για υπηρεσίες που παρέχουν οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

9. ΦΠΑ 10% για υπηρεσίες που παρέχουν συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στον φόρο.

10. Καταργείται από την 1η Ιουλίου 2010 η δυνατότητα εξόφλησης του ΦΠΑ σε τρεις δόσεις.

11. Από την 1η Ιουνίου 2010 θα εφαρμόζονται οι νέες αυστηρότερες διατάξεις που προβλέπουν ποινές φυλάκισης τουλάχιστον 2 μηνών για όσους συλλαμβάνονται κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου να μην εκδίδουν αποδείξεις ή τιμολόγια για τρεις τουλάχιστον διαφορετικές συναλλαγές ή να επαναλαμβάνουν την παράβαση της μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων κατά τη διάρκεια νέου φορολογικού ελέγχου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2010.

12. Επιβάλλεται φόρος 0,5% στις δωρεές μετρητών άνω των 1.000 ευρώ και στις δωρεές ακινήτων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιερούς ναούς, ιερές μονές και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα. Στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλεπόταν η επιβολή φόρου 10% στις δωρεές μετρητών και 5% στις δωρεές ακινήτων προς τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας.

13. Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας επιβατηγά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους.

14. Μείωση του φόρου κατά ποσοστό 10% της δαπάνης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, για αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο ή νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου, αγορά ηλιακών συλλεκτών κ.λπ.

Αποζημίωση
Μετά από τις έντονες αντιδράσεις το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αύξηση του αφορολογήτου ορίου αποζημίωσης απόλυσης στα 60.000 ευρώ καθιερώνοντας νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου.

Δωρεές
Επιβάλλεται φόρος 0,5% στις δωρεές μετρητών άνω των 1.000 ευρώ και στις δωρεές ακινήτων προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ιερούς ναούς, ιερές μονές και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασ­σόμενα.

Ανάπηροι
Εξαιρούνται από τον φόρο πολυτελείας επιβατηγά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται από παραπληγικούς αναπήρους και αναπήρους.


Πηγή Ημερησία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description Κατερίνα Γιαννακούλη | Μαρτίου 26, 2010 1:40 μ.μ. | Reply
Σωστό το μέτρο της κατάργησης της γενικής απαλλαγής από το πόθεν έσχες για την αγορά Α' κατοικίας. Το μέτρο αυτό, όμως, σε συνδυασμό με την επιβολή φόρου 10% ή 20% αντίστοιχα για τη γονική παροχή ή τη δωρεά μετρητών από γονείς ή συγγενείς μέχρι Γ' Βαθμού, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως του σκοπού για τον οποίο δίδονται τα χρήματα αυτά, εισάγει άνιση μεταχείριση μεταξύ των φορολογουμένων που αποκτούν Α' κατοικία από γονική παροχή ή δωρεά από τους ανωτέρω συγγενείς τους (τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο μέχρις ορισμένου ποσού) και των φορολογουμένων που επίσης αποκτούν, με γονική παροχή ή δωρεά από συγγενείς τους του ίδου βαθμού, μετρητά, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς Α' κατοικίας. Με βάση τα παραπάνω νομίζω ότι για λόγους ίσης μεταχείρισης των φορολογουμένων πρέπει να φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο οι γονικές παροχές και οι δωρεές ακινήτων από συγγενείς μέχρι Γ' βαθμού και οι αντίστοιχες γονικές παροχές και δωρεές μετρητών από τους ίδιου βαθμού συγγενείς τους, που έχουν σκοπό ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, γιατί δεν νοείται να πρέπει πρώτα ο γονιός να αγοράσει το σπίτι και μετά να το κάνει γονική παροχή στο παιδί του, αν θέλει να επωφεληθεί από το αφορολόγητο, γιατί αυτό είναι "δώρο - άδωρο".
image description Ανδρέας Κ. | Μαρτίου 26, 2010 6:49 μ.μ. | Reply
Να με συγχωρήσουν όσοι σπεύσουν να συμφωνήσουν με την κυβέρνηση στην φορομπηχτική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής και χωρίς καμία διαβούλευση κατά της πρώτης κατοικίας. Θα ρωτήσω κάτιπολύ απλό. Πόσοι από όσους έχουν μέχρι σήμερα αγοράσει πρώτη κατοικία μπορούν να δικαιολογήσουν 100% την προέλευση των χρημάτων; Πολύ λίγοι. Διότι όλα αυτά τα χρήματα προήλθαν από κάποιο άδηλο πόρο. Οικονομίες όλης της οικογένειας, κάποια βοήθεια από συγγενή που είχε υποχρέωση, δεύτερη και τρίτη δουλειά κλπ. Τώρα απλώς δίδεται το τελειωτικό χτύπημα στην οικοδομή και ας αφήσουν μερικοί τις ηθικολογίες.
Εξ άλλου τίθεται σοβαρό ζήτημα άνισης μεταχείρισης αυτών που από τώρα και στο εξής αποπειραθουν (και βεβαίως αποτύχουν) να βάλουν κεραμίδι στο κεφάλι τους έναντι όσων ως τώρα έτυχαν της ευεργετικής διάταξης περί απαλλαγής της πρώτης κατοικίας από το Πόθεν Εσχες (η προστασία της κατοικίας και οικογένειας προκύπτει από βασικές συνταγματικές διατάξεις).
Να μας πείσουν πρώτα οι πολιτικοί για το πόθεν έσχες τους, να δικαιολογήσουν τις ήδη προκλητικές περιουσίες οι εφοριακοί και ας αφήσουν την πρώτηκατοικία του εργατοϋπάλληλου οικογενειάρχη με τα δύο παιδιά, που πάει να πάρει μεταχειρισμένο τριάρι στη Νέα Ιωνία με 100.000 ευρώ και δεν μπορεί να το δικαιολογήσει 100%. Τι είναι δηλ. έμπορος ναρκωτικών ή νονός της νύχτας. Αν ήταν, θα είχε offshore, πανέξυπνοι...
image description JKOUM | Μαρτίου 26, 2010 7:11 μ.μ. | Reply
ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩ ΦΩΝΑΧΤΕ ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΟΘΕΣΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ
image description αννα | Μαρτίου 26, 2010 8:09 μ.μ. | Reply
καλα εκανε και πηρε πισω το φορο πολυτελειας απο τους αναπηρους ομως πιστευω οτι και εμεις οι πολυτεκνοι πρεπει να εξεραιθουμε γιατι χρειαζομαστε μεγαλα αυτοκινητα για τη μεταφορα της οικογενειας και των παιδιων μας
image description αννα | Μαρτίου 26, 2010 8:14 μ.μ. | Reply
καλα εκανε και πηρε πισω το φορο πολυτελειας απο τους αναπηρους ομως πιστευω οτι και εμεις οι πολυτεκνοι πρεπει να εξεραιθουμε γιατι χρειαζομαστε μεγαλα αυτοκινητα για τη μεταφορα της οικογενειας και των παιδιων μας
image description ΤΑΣΟΣ | Μαρτίου 30, 2010 11:07 μ.μ. | Reply
Όλα αυτά είναι μαλακίες και καλά θα κάνουμε όλοι να πάμε στο εξωτερικό,εκεί που παίρνουν,αλλά και παρέχουν με περισσότερο σεβασμό στον ΑΝΘΡΩΠΟ.
image description ΠΑΝΟΣ | Μαρτίου 30, 2010 11:38 μ.μ. | Reply
ΔΩΣΤΕ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΡΕΕΕΕΕΕΕ!!!!!!!!
ΚΑΙ ΕΣΥ ΞΥΠΝΑ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΥ ΣΕ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΣ.
ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 300 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ.
image description μαρια χριστοπουλου | Απριλίου 12, 2010 3:20 μ.μ. | Reply
Εμεις οι παραδοσιακοι ελληνες γονεις που για χρονια μαζευαμε απο το υστερημα μας για να εξασφαλησουμε ενα διαμερισματακι στο παιδι μας ειμαστε αγανακτισμενοι με το ποθεν εσχες της πρωτης κατοικιας.Μας εχουν παραγκωνισει και δεν σκεπτονται οτι αν δεν υπηρχε η ελληνικη οικογενεια να στηριζει τα ανεργα παιδια της τα οικονομικα και κοινωνικα προβληματα της ελλαδας θα ηταν πολυ σοβαροτερα.Τα σπιτια ειναι τοσο ακριβα που το δανειο που θα χρειαστει οπωσδηποτε δεν αρκει και η συνδρομη της οικογενειας απαραιτητη.Σε τελευταια αναλυση ας ζητησουν το ποθεν εσχες απο τους γονεις Ας σκεφτουν τουλαχιστον την ραγδαια πτωση της αγορας ακινητων.Ο νομος δεν πρεπει να ψηφιστει.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο