Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Κατατέθηκε στη Βουλή υπόμνημα με τα βασικά σημεία του φορολογικού νομοσχεδίου.

Τα κύρια σημεία των αλλαγών στη φορολογία φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και ακινήτων κατάθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Στο υπόμνημα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, στο 45%. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα εγκριθεί την προσεχή Πέμπτη από το υπουργικό συμβούλιο.

Κατατέθηκε στη Βουλή υπόμνημα με τα βασικά σημεία του φορολογικού νομοσχεδίου.

Τίτλος : «Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».


Οι 40 αλλαγές στη φορολογία.


Τα κύρια σημεία των αλλαγών στη φορολογία φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και ακινήτων κατάθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Στο υπόμνημα προβλέπεται, μεταξύ άλλων, και η αύξηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, στο 45%. Το φορολογικό νομοσχέδιο θα εγκριθεί την προσεχή Πέμπτη από το υπουργικό συμβούλιο.

Ειδικότερα, τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου έχουν ως εξής:
 
Α.     ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
1.          Νέα φορολογική κλίμακα
 
Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:
 
 

Ισχύων Νόμος (μισθωτοί)

Νέος Νόμος (όλα τα εισοδήματα)

Ύψος εισοδήματος

Συντελεστής

Ύψος εισοδήματος

Συντελεστής

0 – 12.000

0 %

0 – 12.000

0 %

12.001 – 30.000

25%

12.001 – 16.000

18%

30.001 – 75.000

35%

16.001 – 22.000

24%

Άνω των 75.000

40%

22.001 – 26.000

26%

 

 

26.001 – 32.000

32%

 

 

32.001 – 40.000

36%

 

 

40.001 – 60.000

38%

 

 

60.001 – 100.000

40%

 

 

Άνω των 100.000

45%


 
 
 
 
 

 

 

 

Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 Ευρώ (7%).
 
2.          Αποδείξεις και αφορολόγητο όριο
 
Εισάγονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, καθώς μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ παρέχεται επιπλέον έκπτωση για τη προσκόμιση αποδείξεων πέρα από το απαιτούμενο όριο. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).  
Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος του. Από 12.000 και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 και 30% του εισοδήματος για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των δηλούμενων.
 
Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
 
3.          Προσδιορισμός ελάχιστου εισοδήματος με χρήση τεκμηρίων
 
Με το νομοσχέδιο, προτείνεται προσδιορισμός του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος με βάση υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που έχει στη κυριότητά του ή χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα, πισίνες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί κ.α.
 
4.          Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης
 
Καταργούνται οι περιπτώσεις αδικαιολόγητης αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
 
Παραδείγματα: Καταργείται η αυτοτελής φορολόγησης των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.
 
5.          Κατάργηση των φοροαπαλλαγών
 
Καταργούνται οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.
 
6.          Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων
 
Εισάγεται από 1.1.2011 ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:
 
Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων, Κάμπινγκ, Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα κ.α. Για τη μεταβατική περίοδο των εισοδημάτων του 2010 θα υπάρξουν προσαρμογές στο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Η υποχρέωση για την έκδοση αποδείξεων ισχύει σε κάθε περίπτωση και για το 2010.
 
7.          Αναλογική φορολόγηση  μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών
 
Στα φορολογητέα, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Φορολογείται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών, ενώ για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές.
 
8.          Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
 
Για τις δηλώσεις του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).
 
9.          Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό
 
Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής. Για τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια που επενδύονται επιστρέφεται μέρος του φόρου αυτού.
                           
 
Β.         ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 
10.      Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία
 
Το Ειδικό Τέλος Ακινήτου Περιουσίας καταργείται. Επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:
 

 

Αξία ακίνητης περιουσίας

Φορολογικός συντελεστής

Έως 400.000

0%

400.001 – 500.000

0.1%

500.001 – 600.000

0.3%

600.001 – 700.000

0.6%

700.001 – 800.000

0.9%

800.001 και άνω

1%


 
Για ακίνητες περιουσίες άνω των 5.000.000 ευρώ θα ισχύει για τρία χρόνια ο συντελεστής 2%.
 
11.      Μεταβιβάσεις και δωρεές
 
Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.
 
Επιβάλλεται φόρος 5% για τις δωρεές ακινήτων και 10% για τις δωρεές μετρητών προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα.
 
12.      Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)
 
Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 15% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών. Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.
 
13.      Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας
 
Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών και φορολογούνται με συντελεστή 5% οι δωρεές ακινήτων και με 10% οι δωρεές μετρητών.
 
Γ.     ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
14.      Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη
 
Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά τη φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.
 
15.      Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη
 
Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).
 
16.      Επέκταση ΦΠΑ
 
Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται και δεν προβλέπονται για αυτές εξαιρέσεις από την Οδηγία της ΕΕ για το ΦΠΑ.
 
17.      Κριτήρια αυτοελέγχου
 
Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ΄ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ΄ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.
 
18.      Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών
 
Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
 
19.      Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιστοποίηση λογιστών – φοροτεχνικών
 
Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.
 
Δ.     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
 
20.      Επαγγελματικοί λογαριασμοί
 
Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας όπως και όλες οι αμοιβές μισθοδοσίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συναλλαγών που υποχρεωτικά υπόκεινται σε αυτή τη ρύθμιση. Οι Τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.
 
21.      Περιουσιολόγιο
 
Η ΓΓΠΣ εντός έξι μηνών συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.
 
22.      Διασταυρώσεις στοιχείων
 
Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.
 
23.      Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών
 
Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές, είτε για μισθούς, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα Δημόσια έργα, άδειες οικοδομών, από το Υπ. Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. Δικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.
 
24.      Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου
 
Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis). Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.
 
25.      Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 
Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 Ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
 
26.      Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής
 
Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να  επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.
 
27.      Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά
 
Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές, ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέσω Τραπεζών.
 
28.      Ταμειακές μηχανές παντού
 
Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κλπ.
 
29.      Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής
 
Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.
 
30.      Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις
 
Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ να επιβάλει επί τόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.
 
Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.
 
 
31.      Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο
 
Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.
 
32.      Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες και υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization)
 
Δεν αναγνωρίζονται οι αγορές, οι δαπάνες, τα μισθώματα, οι τόκοι που προκύπτουν από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες, ή εταιρίες αντιπροσώπευσης αυτών.
 
33.      Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών
 
Ενισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στο νόμο 3728 / 08. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.
 
34.      Κυρώσεις για Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο
 
Επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
 
35.      Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών
 
Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).
 
Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.
 
Επίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης.
 
Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
 
36.      Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
 
Θεσπίζεται 3ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών.
 
37.       Περιβαλλοντικά κίνητρα
 
Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία όπως φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόμητης γης που είναι εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένες περιοχές και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
 
38.      Κίνητρα για την έρευνα
 
Αύξηση εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτομία όπως ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
Το μέρος των κερδών που προέρχεται από την πώληση αγαθών που ενσωματώνουν διεθνώς αναγνωρισμένη πατέντα της επιχείρησης απαλλάσσονται φόρου για τρεις εταιρικές χρήσεις.
 
39.      Κίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή
 
Παρέχεται έκπτωση φόρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τις δαπάνες που προορίζονται για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους.
 
40.      Φορολογικά κίνητρα επενδύσεις και διατήρηση θέσεων εργασίας
 
Με το νομοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με μείωση του κύκλου εργασιών.
 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description SPY3 | Μαρτίου 16, 2010 9:51 π.μ. | Reply
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ:1) ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩ Ν 1500 ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.2)ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 3000 ΕΥΡΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ:1)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) 2)ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΝΤΟΥ 3)ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΑΔΙΑΦΟΡΑ:1)ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ..
image description ΧΑΛΚΙΔΑ | Μαρτίου 16, 2010 10:10 π.μ. | Reply
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΑΒΩ ΑΝ ΑΓΟΡΑΣΩ ΕΝΑ ΣΑΛΟΝΙ ΑΞΙΑΣ 3000,00 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩ ΣΕ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΟΥ ΤΟ ΦΕΡΟΥΝ? Η ΑΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΩ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗ?ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν'ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ,ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΔΟΥΛΕΥΕΙ?
image description ΒΟΥΛΑ | Μαρτίου 16, 2010 10:15 π.μ. | Reply
ΦΤΙΑΧΝΩ ΟΙΚΟΔΟΜΗ,ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΣΒΑΡΝΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΣΤΟΡΩΝ? ΠΟΙΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΘΑ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΩ ΜΙΣΗ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ? ΓΙΑΤΙ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΙΡΑΖΩ ΔΙΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ.Ε, ΔΕ ΣΤΕΚΟΥΝ ΚΑΛΑ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
image description ΠΑΝΟΠΤΗΣ | Μαρτίου 16, 2010 10:27 π.μ. | Reply
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ , ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ , ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΚΑΖΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΙΣΘΩΤΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ , ΝΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ.ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ.ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ , ΦΥΣΙΚΑ , ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 800€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ(ΙΚΑ κοκ).ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΑΣΣΕΤΑΙ Ο ΤΥΧΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΣ.ΕΤΣΙ ΒΟΗΘΑΝΕ ΤΟΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ (ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ , ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ , ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 8 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ 5 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΑΛΛΕΣ 4 ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΖΙ(ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ).
image description Πανος | Μαρτίου 16, 2010 1:12 μ.μ. | Reply
Επιτέλους-
Καλη προσπάθεια , Μπράβο, Μην πάρετε τίποτα πίσω, Μήν νερώστε το κρασί με τίποτα.
Οι πληρωμές με internetbanking, η καρτούλες όπως τώρα.
Κανένα πρόβλημα.
image description ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΜ | Μαρτίου 16, 2010 3:00 μ.μ. | Reply
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΙ Η ΣΥΝΑΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ?
image description ΒΑΣΙΛΗΣ | Μαρτίου 16, 2010 3:45 μ.μ. | Reply
ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΟΛΟΙ... ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΥΣ) Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ. ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΝΑ ΚΟΥΒΑΛΑΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ. ΤΟ ΜΟΝΟ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΣΩΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ! ΠΑΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΤΣΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΑΝ ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΣΙ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ... ΙΣΩΣ ΕΤΣΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΗΣΥΧΙΑ ΜΑΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ
image description ΛΕΥΤΕΡΗΣ | Μαρτίου 16, 2010 4:19 μ.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΓΡΑΜΜΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΜΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ? ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ),ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ?????? ΜΙΑ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ
ΜΕΤΡΑ = 1)ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛ ΚΛΕΨΕΙ Ή ΔΩΡΟΔΟΚΗΘΕΙ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΟΧΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΝΑ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ 2) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΕΒΑΛΕ ΜΙΑ ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ ΚΛΠ 3)ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΗΡΘΕΙ Ο ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ? ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΟΣΑ ΗΤΑΝ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΣ 4)ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΒΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ (ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΔΑ ΕΓΡΑΦΕ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΕ ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΜΟΥ- ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΕΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟ 95%) 5)ΑΥΤΟΨΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΧ/ΣΗ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΟΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΘΑ ΔΕΙΞΕΙ ΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΔΕΙΞΕΙ ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΙΔΑΤΕ? ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ 5ΜΗΝΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2011 ΠΟΥ ΘΑ ΞΑΝΑΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ
ΘΕΛΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΩΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ
image description mpagianteras | Μαρτίου 16, 2010 4:23 μ.μ. | Reply
ΓΕΛΑΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ!!!!!
image description kospet | Μαρτίου 16, 2010 9:00 μ.μ. | Reply
Για τους Γιατρούς, Δικηγόρους και Μηχανικούς που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα από τη φοροκλοπή τους εδώ και δεκαετίες δε βλέπω κανένα μέτρο. Αντίθετα με το ΦΠΑ στο 21% υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο να μην κόβουν αποδείξεις χαρίζοντας το φόρο στον πελάτη, ο οποίος κερδίζει έτσι 11% επιπλέον από τη φορολογική επιβάρυνση του 10% επειδή δε θα προσκομίσει τη συγκεκριμένη απόδειξη. Πάταξη της φοροδιαφυγής λοιπόν και φορολογική δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αντιλαμβάνομαι. Οι τρείς αυτές κατεξοχήν προνομοιούχες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται πάλι στο απειρόβλητο!!!
image description NikiForoS | Μαρτίου 16, 2010 10:32 μ.μ. | Reply
9. Κίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή

Παρέχεται έκπτωση φόρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τις δαπάνες που προορίζονται για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους.

Διευκρίνιση που πήρα από το Υπουργείο είναι ότι αφορά ταινίες τύπου Τζούλιας Αλεξανδράτου ν πηγή του Υπουργείου μου το πε εμπιστευτικά. Παρακαλώ να μένει μεταξύ μας!!!!!

Γελοιότητες τίποτα ουσιώδες
image description kostasim | Μαρτίου 17, 2010 12:16 π.μ. | Reply
Το αφορολογητο με 2 παιδια θα ειναι τα 14000 η οχι;
image description Ο ΦΟΥΚΑΡΑΣ | Μαρτίου 17, 2010 7:38 π.μ. | Reply
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΑ ΔΥΟ(2) ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ...(ΠΛΟΥΣΙΕ...ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΤΕΣΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ??)

ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΤΡΟΙ Κ ΜΕΓΑΛΟΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟΒΛΗΤΟ (ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΡΕ ΤΖΟΥΛΙΑ)

ΚΑΙ ΕΓΩ Ο ΜΑΛ..ΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΜ...ΑΤΙΚΑ

image description Επισκέπτης | Μαρτίου 17, 2010 11:10 π.μ. | Reply
Τελικά πόσο άσχετοι είσθε με τα φορολογικά βρε παιδιά του Taxheaven;;;
Επιτρέπεται σε εσάς, απλά να ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΕ το προπαγανδιστικό-«ενημερωτικό» δελτίο τύπου του Υπουργείου;

Πεστε μου αλήθεια, με τον ισχύοντα, που θα αλλάξει με τον νέο νόμο που προτάθηκε, φορολογικό νόμο, ισχύει ΠΡΑΓΜΑΤΙ αυτό: «Ισχύων Νόμος (μισθωτοί Ύψος εισοδήματος 12.001 – 30.000 Συντελεστής 25%»;;;;;;;
Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι από 1/1/2010, με βάση τον τρέχοντα νόμο, το ποσοστό μειώθηκε σε 24%, ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ!!! ΕΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΝΑΘΕΜΑ ΜΕ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!
Γιατί με βάση αυτό το ΚΟΛΠΟ οι του Υπουργείου μετά πουλάνε το παρακάτω:
«Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 Ευρώ (7%).»
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ τα ποσά είναι:
Γιά εισόδημα 25.000 Ευρώ μείωση φόρου 180 Ευρώ (όχι 310)
Γιά εισόδημα 35.000 Ευρώ ΑΥΞΗΣΗ φόρου 130 Ευρώ (όχι μείωση 50)!!!
Γιά εισόδημα 40.000 Ευρώ ΑΥΞΗΣΗ φόρου 180 Ευρώ (όχι φοροελάφρυνση όπως λένε)!
Γιά εισόδημα 100.000 Ευρώ αύξησηη φόρου 1530 Ευρώ και όχι 1350 που λένε.
Ας μην αναφερθούμε στην κρυφή παγίδα των αποδείξεων (πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με οικογένειες, συζύγους, όπου οι αποδείξεις στην ουσία είναι πολύ πιό δύσκολο να συλλεχθούν, αφού και οι δύο σύζυγοι θα τις χρειάζονται μεν, αλλά οι οικογενειακές δαπάνες είναι κοινές)

Θωμάς Β. Σφέτσας
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 17, 2010 11:08 π.μ. | Reply
Και γιά να μην αγχώνεστε, το ΚΑΤΩΦΛΙ μέχρι το οποίο υπάρχει μείωση του φόρου, εάν δεν έχουμε τις εκπλήξεις λόγω αποδείξεων, δεν είναι οι 40.000 Ευρω εισόδημα, αλλά το τρομερό εισόδημα των 28.000 Ευρώ! Αυτό είναι κύριοι.
ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ και ο παλαιός και νέος φόρος με τη διαφορά :

25000 Ευρω, φορος με παλιό νόμο 3120 με νέο νόμο 2940, μείωση φόρου 180
26000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 3360 με νέο νόμο 3200, μείωση φόρου 160
27000 Ευρω, %8
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 17, 2010 11:27 π.μ. | Reply
Και γιά να μην αγχώνεστε, το ΚΑΤΩΦΛΙ μέχρι το οποίο υπάρχει μείωση του φόρου, εάν δεν έχουμε τις εκπλήξεις λόγω αποδείξεων, δεν είναι οι 40.000 Ευρω εισόδημα, αλλά το τρομερό εισόδημα των 28.000 Ευρώ! Αυτό είναι κύριοι.
ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ και ο παλαιός και νέος φόρος με τη διαφορά :

25000 Ευρω, φορος με παλιό νόμο 3120 με νέο νόμο 2940, μείωση φόρου 180
26000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 3360 με νέο νόμο 3200, μείωση φόρου 160
27000 Ευρω, %8
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 17, 2010 11:51 π.μ. | Reply
Και γιά να μην αγχώνεστε, το ΚΑΤΩΦΛΙ μέχρι το οποίο υπάρχει μείωση του φόρου, εάν δεν έχουμε τις εκπλήξεις λόγω αποδείξεων, δεν είναι οι 40.000 Ευρω εισόδημα, αλλά το τρομερό εισόδημα των 28.000 Ευρώ! Αυτό είναι κύριοι.
ΜΕΡΙΚΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ και ο παλαιός και νέος φόρος με τη διαφορά :

25000 Ευρω, φορος με παλιό νόμο 3120 με νέο νόμο 2940, μείωση φόρου 180
26000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 3360 με νέο νόμο 3200, μείωση φόρου 160
27000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 3600 με νέο νόμο 3520, μείωση φόρου 80
εδώ το καρώφλι, με ίδιο ποσό φόρου:
28000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 3840 με νέο νόμο 3840, ιδιος φόρος
από εδώ και πάνω, ταραχή:
29000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 4080 με νέο νόμο 4160, αύξηση φόρου 80
30000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 4320 με νέο νόμο 4480, αύξηση φόρου 160
31000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 4670 με νέο νόμο 4800, αύξηση φόρου 130
32000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 5020 με νέο νόμο 5120, αύξηση φόρου 100
33000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 5370 με νέο νόμο 5480, αύξηση φόρου 110
34000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 5720 με νέο νόμο 5840, αύξηση φόρου 120
35000 Ευρω, φόρος με παλιό νόμο 6070 με νέο νόμο 6200, αύξηση φόρου 130
Συν τις «εκπλήξεις» από το θέμα των αποδείξεων

Θωμάς Β. Σφέτσας
27000 Ευρω, �%8
image description GeorgeP | Μαρτίου 18, 2010 10:45 π.μ. | Reply
Ξέρει κανείς αν η φορολόγηση με 10% των δωρεών χρημάτων προς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έχει κάποιο πλαφόν ή ξεκiνάει από το πρώτο ευρώ.
Κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για τους περισσότερους ΜΚΟ.
Είναι σαν να φορολογείς μία εταιρεία στον τζίρο αντί για τα κέρδη.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο