Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Ξεκινούν δύο νέα προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ ύψους 2 δισ. ευρώ.

Σημεία ομιλίας ΥΠΟΙΑΝ στη συνέντευξη τύπου για τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Σημεία ομιλίας ΥΠΟΙΑΝ στη συνέντευξη τύπου για τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Σημεία ομιλίας ΥΠΟΙΑΝ στη συνέντευξη τύπου για τα προγράμματα του ΤΕΜΠΜΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 
Οι σημερινές κρίσιμες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την επιτάχυνση των μέτρων πολιτικής που θα δημιουργήσουν ανάχωμα ενάντια στην ύφεση, θα στηρίξουν την αγορά και θα βάλουν τις βάσεις για την παραγωγική αναδιάρθρωση με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη.

Η πολιτική που υλοποιούμε έχει πέντε πυλώνες:

- Διοχέτευση ρευστότητας στη αγορά και ενίσχυση των επιχειρήσεων που δοκιμάζονται, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων,
- Προώθηση του ΕΣΠΑ και των Δημοσίων Επενδύσεων για την αποτελεσματική απορρόφηση του προγράμματος μας που φτάνει τα 9,8 δις ευρώ για το 2010,
- Απλούστευση όλων των διαδικασιών για την προώθηση όλων των ιδιωτικών επενδύσεων με ταχεία αδειοδότηση και ένα νέο Αναπτυξιακό Νόμο που θα στηρίζει την επιλογή μας για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης,
- Αποτελεσματική εποπτεία στην αγορά για σπάσιμο των καρτέλ και κυριαρχία του υγιούς ανταγωνισμού,
- Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπως το Ελληνικό Αναπτυξιακό ταμείο καθώς και οι ΣΔΙΤ.

Αυτή την εβδομάδα έρχεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την απλούστευση, αποκέντρωση και αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ.

Την επόμενη εβδομάδα έχει σειρά το νομοσχέδιο για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων.

Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι επιτέλους ξεμπλοκάρεται σειρά επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων αρκετών δις ευρώ. Ήδη αυτό συνέβη στην περίπτωση εταιρίας με επενδύσεις σε έργα πράσινης ανάπτυξης, ύψους 900 εκ. ευρώ.
  
Σήμερα, ανακοινώνουμε δύο νέα προγράμματα ειδικού σκοπού και ζωτικής σημασίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν και την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ. Δύο προγράμματα που δίνουν μια μεγάλη «ανάσα» σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προμηθευτές και ταυτόχρονα αποδίδουν σημαντικά ταμειακά οφέλη στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σας ανακοινώνουμε λοιπόν σήμερα τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές των δύο προγραμμάτων, τονίζοντας ότι οι τελικές προδιαγραφές, οι όροι και οι διαδικασίες θα προσδιορισθούν και συγκεκριμενοποιηθούν από το Δ.Σ. του ΤΕΜΠΜΕ, λαμβάνοντας υπόψιν τις κάτωθι κατευθυντήριες γραμμές.

Είναι, όπως θα διαπιστώσετε, προγράμματα στοχευμένα προς βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία διασφαλίζουν ότι τα χρήματα «πιάνουν τόπο» και διοχετεύονται εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

Πρώτο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων

Με το πρώτο πρόγραμμα καλύπτονται, με εγγυημένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαμηλότοκα δάνεια, οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πρόγραμμα έκτακτου χαρακτήρα για να στηρίξει λόγω της κρίσης βιώσιμες επιχειρήσεις. Ένα πρόγραμμα, το οποίο ανταποκρίνεται στο αίτημα όλων των παραγωγικών φορέων, όπως τα επιμελητήρια, η ΓΣΕΒΕΕ και η ΕΣΕΕ, και το οποίο συνδυάζει ταυτόχρονα τη στήριξη επιχειρήσεων και την ταμειακή ενίσχυση του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων.

Επιχειρήσεις για τις οποίες σήμερα έχει σταματήσει η ροή πιστώσεων επειδή δεν διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, μπορούν με χαμηλότοκο δάνειο μέσω του ΤΕΜΠΜΕ να εκπληρώσουν μέχρι και το 100% των υποχρεώσεών τους προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να αποκτήσουν και πάλι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγωγική τους και λειτουργική τους δραστηριότητα. Τους δίνεται ακόμα η δυνατότητα, και θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα, να είναι πλέον επιλέξιμες στο νόμο για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τις τράπεζες.

Με τον τρόπο αυτό, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία, αυξάνουμε επιπλέον τα φορολογικά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού με την εξόφληση οφειλών που έχουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις εφορίες, ενώ παρέχουμε μια ταμειακή «ένεση» και προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία όπως γνωρίζετε αιμορραγούν.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 1 δισεκ. ευρώ και αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι τις 28.02.2010. Το πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2010, δηλώνοντας ακριβώς τον έκτακτο, λόγω της κρίσης, χαρακτήρα του.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας - νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που απασχολούν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Το ανώτατο ύψος δανείου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ και το κατώτατο σε 5.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολουμένων.

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας Ανώτατο ύψος δανείου
            0- λιγότερες από 5 40.000 ευρώ
            5-λιγότερες από 20 70.000 ευρώ
         Από 20 και λιγότερες από 50 100.000 ευρώ

Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στις ΔΟΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία
 
Η διάρκεια του δανείου είναι 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος, κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους, ώστε να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αποπληρωμή του δανείου τους κατά την περίοδο της κρίσης.

Το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται σε 80%, ενώ για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.


Δεύτερο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών

Το δεύτερο πρόγραμμα που σήμερα ανακοινώνουμε δίνει μια ουσιαστική ανάσα ρευστότητας τόσος προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να καλύψουν τις δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και άλλων άυλων αγαθών όσο και προς τους προμηθευτές οι οποίοι σήμερα είτε πληρώνονται με μεγάλη καθυστέρηση, είτε βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» σε ακάλυπτες επιταγές. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προγραμματίσουν και πάλι πάνω σε στέρεες βάσεις την παραγωγική τους διαδικασία, διευκολύνοντάς τες με χαμηλότοκα εγγυημένα μέσω του ΤΕΜΠΜΕ δάνεια.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και αυτού του προγράμματος είναι 1 δισεκ. ευρώ και η λήξη του είναι σε δύο περίπου χρόνια από τώρα, δηλαδή μέχρι 31.12.2011.

Δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας (οιασδήποτε ηλικίας - νεοσύστατες, νέες ή υφιστάμενες) και όλων εταιρικών μορφών (ατομικές επιχειρήσεις, ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που απασχολούν ή θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 άτομα και είχαν κατά την τελευταία χρήση κύκλο εργασιών έως 10 εκ. ευρώ. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που έχουν λάβει κεφάλαια κίνησης από τα προγράμματα της α’ φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν κεφάλαια κίνησης από τη β΄φάση του ΤΕΜΠΜΕ και απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω. Εξαιρούνται επίσης επιχειρήσεις που είναι προβληματικές σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Το ύψος του δανείου ξεκινάει από τις 5.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει σωρευτικά για τη διάρκεια του προγράμματος τις 300.000 ευρώ. Το ποσό του δανείου θα διοχετεύεται αυτόματα στους προμηθευτές βάσει τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών.

Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του δανείου και το ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ, ισχύει ότι και στην περίπτωση της κάλυψης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή:

- Διάρκεια του δανείου 6 χρόνια, με 2 χρόνια περίοδο χάριτος κατά τα οποία δηλαδή οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν μόνο τους τόκους.
- Ποσοστό κάλυψης του ΤΕΜΠΜΕ στο 80%.
- Για δάνεια άνω των 40.000 ευρώ η επιχείρηση, εφόσον ζητηθεί από την Τράπεζα, θα παρέχει εξασφαλίσεις έως 10% του δανείου.

Με τα δύο αυτά προγράμματα εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά προγραμμάτων του ΤΕΜΠΜΕ:

- στοχευμένα προς βιώσιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη,
- σχεδιασμένα ώστε να διασφαλίζεται ότι θα διοχετευθούν στην αγορά και θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα

Στις επόμενες εβδομάδες θα παρουσιαστεί από το ΤΕΜΠΜΕ ένα πλέγμα προγραμμάτων με σκοπό την κάλυψη μέσω εγγυήσεων δανείων επενδυτικού χαρακτήρα για τομείς και κλάδους της νέας οικονομίας καθώς και για παραδοσιακούς αλλά ανταγωνιστικούς κλάδους, όπως επίσης και των χρηματοδοτικών εργαλείων της οικονομίας (factoring, leasing, venture capital).

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΠΑΡΙΣ | Μαρτίου 9, 2010 8:43 π.μ. | Reply
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΦΤΑΣΟΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ" ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ " ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΤΟ ΦΩΝΑΖΟΜΕ .
ΑΡΚΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΠΙΛΟΓΕΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΩΣΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΕΣ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΛΙΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΕΜΕΙΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α.
image description maria tsiloglou | Μαρτίου 9, 2010 11:53 π.μ. | Reply
apla pragmata den mporoun na ta dromologisoun.ean den apeglovistoyn oi epagelmaties tha doume trela pragmata stin agora!
image description PLAT | Μαρτίου 9, 2010 11:17 π.μ. | Reply
ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΔΕΝ ΒΟΗΘΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ.ΑΠΛΑ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΕ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
(ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΛΠ ΔΗΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)-ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΡΑ) ΟΤΙ ΔΑΝΕΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ -ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ 1)ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΑΥΤΑΡΚΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ,ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΛΟΓΟ.2)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3)ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΤΡΟΦΙΜΑ ,ΠΟΤΑ,ΚΛΠ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)-ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΜΕ ΔΑΝΕΙΚΑ(ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ)ΕΧΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.4)ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 5)ΚΛΠ,ΚΛΠ.ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
image description τι να πεις | Μαρτίου 9, 2010 1:19 μ.μ. | Reply
ωραίο το κόλπο. όπως διάβασα και στα μπλογκς και στο heavycharge αφού δεν τα παίρνεις στο χέρι και χρεώνεσαι στην τράπεζα, ήταν τόσο δύσκολο να βρουν άλλον τρόπο να λυθούν τα προβλήματα του κόσμου;
image description ΙΩΑΝΝΑ | Μαρτίου 9, 2010 8:46 μ.μ. | Reply
AYTH H ΒΟΗΘΕΙΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΥΣΜΕΝΗ?
image description ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ | Μαρτίου 10, 2010 9:24 π.μ. | Reply
Απλούστευση διαδικασιών είναι να μην σου ζητάν οι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί καθε δύο και τρείς ενημερότητα είτε για να εισπράξεις χρήματα δικά σου είτε να συνεχίσεις τη δραστηριότητά σου, και τρέχεις σε ΙΚΑ(πάνω απο 3 τμήματα),ΟΑΕΕ, επιμελητήριο,ΟΑΕΔ,επόπτη εργασίας,εφορία,Δήμο,πρωτοδικείο,κτηματολόγιο,τμήμα εμπορίου,κλπ, κλπ,υπηρεσίες.Απλούστεση διαδικασιων ειναι να μην σου ζητάει η εφορία στελέχη στοιχείων ή το βιβλίο της σε αχρηστία παμπάλαιας ΦΤΜ και αν δεν τα βρίσκεις να σου επιβάλει πρόστιμο ακόμη και για χρήσεις που εχουν παραγραφεί ή εχεις κλείσει.Να μην σου ζητούν ενάρξεις,βεβαιώσεις, πιστοποιήτικα κλπ και για ψήλου πήδημα να σου κόβουν πρόστιμο.Απλούστεση διαδικασιών είναι η σταθερή και απλή νομοθεσία χωρίς εξαιρέσεις, παραπομπές,εγκυκλιους,ΠΟΛ.,ερμηνευτικές που αλλιώνουν το πνεύμα καιτην ουσία και δημιουργούν την συναλλαγή.Τέλος απλούστευση είναι να μειωθεί κατά το ήμισυ τουλάχιστον ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων και συνεπώς η γραφειοκρατία η οποία δικαιολογεί την παρουσία τους και νομιμοποιεί αυτους που τους προσέλαβαν.
image description ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | Μαρτίου 10, 2010 2:52 μ.μ. | Reply
"...Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι επιτέλους ξεμπλοκάρεται σειρά επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων αρκετών δις ευρώ. Ήδη αυτό συνέβη στην περίπτωση εταιρίας με επενδύσεις σε έργα πράσινης ανάπτυξης, ύψους 900 εκ. ευρώ." ΔΗΛΑΔΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΟΥΚΩΝΕΤΕ ΜΕ ΔΙΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ ΜΑΣ ??????????????? "Πρώτο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων" "Δεύτερο πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ: κάλυψης δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και άλλων άυλων αγαθών". ΔΗΛΑΔΗ ΔΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΑΦΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 5/3/2010 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟ ΜΕΛΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΛΟΥΚΕΤΟ. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΑΚΟΜΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΦΕΛΕΙΣ ? ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΣΑΣ. ΕΙΣΤΕ (ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΤΑΧΑ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ) ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
image description popi! | Μαρτίου 16, 2010 2:18 μ.μ. | Reply
φαίνεσαι από τα γραφόμενά σου ότι μόνο έλληνας δεν είσαι. δεν διαβάζεις και δεν ακούς τι γίνεται ? η ελλάδα κοντεύει να βουλιάξει, κοντεύουμε να χρεοκοπήσουμε και η μόνη μας ελπίδα αυτή την στιγμή είναι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε. το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθουμε να πετύχει το δύσκολο έργο της,.
image description φρανσ | Απριλίου 11, 2010 11:15 μ.μ. | Reply
Πράγματι υπάρχει ζήλος αλλαγών για τα κακώς κείμενα, όμως δεν βλέπω να στηρίζονται οι πραγματικά αδύναμοι επαγγελματίες. Κανένας δεν θέλει την επιχείρησή του προβληματική, αν έφτασε σε αδιέξοδο από την κρίση ή άλλους παράγοντες πρέπει να τελειώσει? Το ΤΕΜΠΜΕ δεν θα πρέπει να είναι στήριγμα αυτών που θέλουν να παλέψουν για στροφή προς μια βιώσιμη επιχείρηση βρίσκοντας ένα φως στο άγριο τούνελ που τους έβαλαν οι συγκυρίες? Μόνο όταν βοηθηθούν οι πραγματικά μικροί και αδύναμοι θα πιστέψουμε στην αλλαγή. Τι θα πεί εξαιρούνται οι προβληματικές. Δώστε τους ελπίδα ζωής μην τους περιθωριοποιείτε γιατί οι κοινωνικές εκρήξεις θα μας πνίξουν. Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν πετάει τους προβληματικούς, τους βοηθάει πρώτους.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο