Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Αυτά είναι τα σκληρά μέτρα για την Οικονομία που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Περικοπή 30% στο δώρο του Πάσχα, στο επίδομα αδείας και στο δώρο των Χριστουγέννων για τους δημόσιους υπαλλήλους ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Αυτά είναι τα σκληρά μέτρα για την Οικονομία που ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.
         
Τα άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των εσόδων καλύπτουν 2,4 δις ευρώ του αναμενόμενου δημοσιονομικού οφέλους -που αναμένεται να ανέλθει σε 4,8 δις ευρώ ή 2% του ΑΕΠ- είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιώργος Πεταλωτής, αναγγέλλοντας τα επιπρόσθετα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση και κατέθεσε σε νομοσχέδιο με την μορφή του κατεπείγοντος σήμερα. Τα άμεσα μέτρα για ενίσχυση των εσόδων περιλαμβάνουν:

    -Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 19% σε 21%, ενώ δεν μεταβάλλεται η έκπτωση που θα εξακολουθεί να ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου. Τα έσοδα αναμένονται σε 1,3 δις ευρώ ή 0,55% του ΑΕΠ.

    -Περαιτέρω αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στα καύσιμα και πιο συγκεκριμένα κατά 8 λεπτά στην βενζίνη και κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ δεν αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης.

    -Επιβάρυνση στα τσιγάρα από το 63% στο 66% ενώ η επιβάρυνση στα φθηνά τσιγάρα θα είναι χαμηλότερη από ότι στα ακριβά.

    -Επιβάρυνση στο αλκοόλ κατά 20%.

    Τα έσοδα αναμένονται σε 1,1 δις ευρώ ή 0,45% του ΑΕΠ.

    -Καταργείται η απαλλαγή στον ειδικό φόρο πετρελαίου που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ενέργειας και η χώρα προσαρμόζεται στην κοινοτική υποχρέωση για εφαρμογή ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ από την υποχρέωση εξαιρείται η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

    -Εισάγονται ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας όπως αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμή άνω των 17.000 ευρώ (τιμή αγοράς 35.000 ευρώ), σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα και δέρματα.

   

    Το υπόλοιπο 50% του δημοσιονομικού οφέλους του "έκτακτου πακέτου" για την διάσωση της οικονομίας καλύπτεται από τα άμεσα μέτρα περιστολής δαπανών που περιλαμβάνουν:

    -Περικοπή κατά 30% των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδειών.

    -Περικοπή κατά συνολικά 12% των πάσης φύσεως επιδομάτων και αποζημιώσεων των λειτουργών, υπαλλήλων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, του δημοσίου, των ΟΤΑ και των υπολοίπων ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένων της Βουλής, ενώ το επίδομα για την ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών περικόπτεται κατά 20%.

    Εξαιρούνται τα οικογενειακά επιδόματα, τα κίνητρα απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα επιδόματα που σχετίζονται με ειδικές συνθήκες εργασίας.

    -Οριζόντια μείωση κατά 7% των αποδοχών, αποζημιώσεων και επιδομάτων πάσης φύσεως των ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις στις οποίες το δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, καθώς και των αιρετών οργάνων α και β βαθμού, των διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων, αντιπροέδρων και των μελών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των προαναφερομένων ΝΠΙΔ.

    -Η εισοδηματική πολιτική εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας - ο οποίος ζήτησε να συμβάλλει στην προσπάθεια διάσωσης της οικονομίας- καθώς και για εκείνα του πρωθυπουργού, του προέδρου της Βουλής, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, των υπουργών, υφυπουργών αλλά και στις αμοιβές των γενικών και ειδικών γραμματέων των υπουργείων.

    -Για τις συντάξεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν επηρεάζονται τα επιδόματα άδειας και εορτών, αλλά δεν χορηγείται αύξηση.

    -Στα ταμεία ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10%, ενώ οι διοικήσεις τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τις παροχές των δικαιούχων των ταμείων με έμφαση στην εφαρμογή ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

    Η μείωση δαπανών από τα μέτρα που αφορούν εισοδήματα και συντάξεις ισοδυναμεί με 1,7 δις ευρώ ή 0,7% του ΑΕΠ.

    -Περιορισμός κατά 5% (500 εκ ευρώ) του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 100 εκ ευρώ του μέρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον μειώνονται κατά 100 εκ. ευρώ οι πιστώσεις για τα νέα προγράμματα του υπουργείου Παιδείας.

    Η συνολική σχετική μείωση δαπανών ισοδυναμεί με 700 εκ. ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ.

   

    Πέρα από τα άμεσα μέτρα στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται:

    -Κατάργηση των αμειβόμενων επιτροπών του δημοσίου, οι οποίες υποχρεούνται να λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου.

    -Περικοπή κατά 50% στις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ΝΠΔΔ και των μελών των ΔΣ των ΝΠΙΔ που ελέγχονται από το δημόσιο.

    -Μπαίνει πλαφόν πολύ χαμηλότερο από το ισχύον σήμερα στις αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

    -Απαγόρευση ή χορήγηση "μπόνους" σε στελέχη του δημοσίου τομέα και των νομικών προσώπων που επιχορηγούνται ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το δημόσιο.

    -Μείωση κατά 30% των υπερωριακών αμοιβών και δαπανών μετακίνησης.

    -Εισαγωγή ποσοτικών κανόνων στις προσλήψεις στο δημόσιο, όπως αναστολή προσλήψεων το 2010, εκτός από την Παιδεία, την Υγεία και τα Σώματα Ασφαλείας και εφαρμογή του κανόνα "μία πρόσληψη για κάθε πέντε συνταξιοδοτήσεις" από το 2011, ενώ εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έχουν ήδη διεξαχθεί.

    -Ορισμός καταβολής εφάπαξ έκτακτης οικονομικής εισφοράς σε ύψος 1% από φυσικά πρόσωπα με ετήσια εισοδήματα του 2009 άνω των 100.000 ευρώ.

    -Ένταξη των μέτρων για την μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά 20%.

    -Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 65.000 νέων, κυρίως ανέργων, ώστε να βρουν εργασία.

    Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κάθε έσοδο που θα προκύψει από την επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΠΑΠ αλλά και την χορήγηση αδειών για τυχερά παίγνια θα διατίθεται αποκλειστικά για δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης με τα έσοδα αυτά να υπολογίζονται για το 2010 σε 400 εκ. ευρώ.

    Επίσης, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα ληφθούν πρόσθετα φορολογικά μέτρα ήτοι:

    -Περαιτέρω αύξηση της φορολογίας σε ακίνητα offshore εταιρειών σε 15%.

    -Εισαγωγή πρόσθετου κλιμακίου 45% στην φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων άνω των 100.000 ευρώ.

    -Προσωρινά και για την επόμενη τριετία, αύξηση του φόρου σε ακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 5 εκ. ευρώ με συντελεστή 2% και

    -Επαναφορά στο 2% του τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, το οποίο, όπως είπε ο κ. Πεταλωτής "η ΝΔ είχε ουσιαστικά καταργήσει καθώς είχε μειωθεί στο 0,1%".

Πηγή Express
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Μαρτίου 3, 2010 4:16 μ.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ ΜΕΤΡΑ !!! 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ Η ΧΩΡΑ !!!!!!ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΝΑ ΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ ΟΥΤΕ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΟΥΤΕ Ο ΠΑΠΑΚΩΝ...ΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ !!!!!!!ΚΑΙ Η ΠΛΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ "ΤΡΩΜΕ" ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΠΕΡΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ....ΜΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΟΥ ΗΡΘΑΤΕ ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ...!!!ΑΘΛΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΕΣ....ΣΑΝ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΡΥΦΤΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΙ....!!!!
image description ΜΑΝΩΛΗΣ | Μαρτίου 3, 2010 4:55 μ.μ. | Reply
Αυτό που μου άρεσε περισσότερο είναι οτι η πλειοψηφία των μέτρων είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα με έντονο το κλίμα αναγνώρισης των λαθών που έγιναν διαχρονικά απο την Δημόσια Διοίκηση.......ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ
image description [email protected] | Μαρτίου 3, 2010 4:54 μ.μ. | Reply
ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ 5%?ΕΙΜΑΙ Δ.Υ. ΠΕΡΥΣΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΑ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΡΑΧΜΗ.ΠΗΓΑ ΟΜΩΣ 10 ΜΕΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΝΗΣΙ.ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΑ 2500€.ΦΕΤΟΣ ΜΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΟΥ 1800€ ΠΕΡΙΠΟΥ.ΚΛΑΦΤΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΝΗΣΑΚΙ ΜΟΥ.ΚΙ ΑΜΑ ΠΕΙΝΑΣΕΙΣ ΕΛΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΜΕ ΠΑΡΕΙΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΑΜΕ ΣΦΟΥΓΓΟΚΟΛΑΡΙΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.ΜΑΖΕΥΤΗΚΑΝΕ ΠΟΛΛΟΙ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ.ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ.ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΚΕΨΟΥ Ο ΜΠΑΜΠΑ ΣΟΥ ΝΑ ΕΙΤΑΝΕ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ? ΝΑ ΗΤΑΝΕ ΔΗΛΑΔΗ ΡΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΣΦΟΥΓΓΟΚΟΛΑΡΙΟΣ.ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΩ?ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΤΟ ΠΩ?Γ.Γ. ΝΑ ΤΟ ΠΩ?ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΩ ΘΑ ΠΕΡΝΑΓΕΣ ΚΑΛΑ.ΔΕΝ ΘΑ ΝΤΡΕΠΟΣΟΥΝΑ ΟΜΩΣ ΚΑΘΟΛΟΥ ΝΑ ΤΟ ΛΕΣ?ΤΙ?Η ΝΤΡΟΠΗ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ?ΠΑΣΟ.ΑΠΛΑ ΑΥΤΟΙ ΤΗ ΦΟΡΑ ΡΕΜΑΛΙΑ , ΔΕΝ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑ.ΨΗΦΙΣΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΟΛΟΙ.ΤΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΗΛΙΘΙΟΙ.
image description kiriakos | Μαρτίου 3, 2010 4:37 μ.μ. | Reply
Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ!!!ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ!!ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Ο ΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΝΕΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΜΕΞΟΥΜΕ.....ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΥΚΑΡΙΑΡΑΣ ΕΛΛΑΔΙΤΣΑΣ???ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΚΥΡΙΟΙ......
image description [email protected] | Μαρτίου 3, 2010 4:25 μ.μ. | Reply
ΠΑΡΕΠΙΠΤΟΝΤΩΣ , ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟ , ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ , ΔΕΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΑΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ. ΟΧΙ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ. ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ. ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ , ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΘΛΙΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟΤΣΙΡΑΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ.ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΔΕΡΦΙΑ . ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΝΑΙ!!!
image description CHRIS700 | Μαρτίου 3, 2010 5:18 μ.μ. | Reply
ΑΝ ΚΑΙ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΟΙ ΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΓΟΜΙΣΘΟΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ!!!!
image description ΑΦΡΟΔΙΤΗ | Μαρτίου 3, 2010 5:42 μ.μ. | Reply
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 3, 2010 5:57 μ.μ. | Reply
ΕΙΜΑΙ ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΙ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥ ΙΧΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΠΟΛΥ ΦΟΒΑΜΑΙ ΟΤΙ ΠΟΛΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΙΑ ΜΑΣ .ΑΥΤΟΙ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΚΑΝ
Η΄ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΟΧΘΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ.ΚΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΣΑΝ Η%
image description ΤΑΣΟΣ | Μαρτίου 3, 2010 5:14 μ.μ. | Reply
ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ.ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ (ΓΙΑΤΡΟΙ,ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ,ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΛΠ) ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ? ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΗΤΟΥ ΤΩΡΑ...
image description Γιαννης | Μαρτίου 3, 2010 6:13 μ.μ. | Reply
Πριν αρχισετε (κ εγω μαζι) να γκρινιαζουμε, καλο θα ηταν να κοιταξετε (κ εγω μαζι να μην το ξαναλεω) τον Καθρεφτη σας για να δειτε ποιος φταιει για την κατασταση που εχουμε φτασει. ΣΙΓΟΥΡΑ φταινε και ΟΛΟΙ αυτοί που μας κυβερνανε απο τον πολεμο κ μετα, αλλα ΝΑΙ ΦΤΑΙΜΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Και δεν θα αρχισω απο το "Καλα να παθουμε που τους ψηφιζουμε" γιατι οπως και να το κανουμε δυστυχως ΜΟΝΟ τα 2 μεγαλα Κομματα ειναι Κομματα Εξουσιας....ολοι οι αλλοι...... ή εχουνε μεινει στην εποχη της..Ρωσικης επαναστασης με παλαιοληθηκες αποψεις και ξεροντας οτι δεν προκειται ποτε να βγουν κυβερνηση λενε οτι θελουν μπας κ μαζεψουν καμια ψηφο. Σιγουρα μια χωρα χωρις ισχυρη κυβερνηση, δεν μπορει να παει Πουθενα!


Ποσοι απο εμας δεν εχουμε κλεψει το Δημόσιο (δηλαδη την ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ- αλλα που να το καταλαβει ο παρτακιας Ελληνας-). Ποσοι απο εμας δεν δηλώνουμε τα πραγματικά μας εισοδηματα ??? Ποσοι ενοικιαζουμε π.χ. ενα σπιτι και εισπρατουμε το ενοικιο μαυρα??? Ποσοι απο εμας ζηταμε ΠΑΝΤΑ αποδειξη απο ΠΑΝΤΟΥ???? Ποσοι απο εμας κανουμε μια 2η δουλεια το απογευμα ΧΩΡΙΣ να δηλώνουμε το εισοδημα στην εφορια????

Ας ξεκινησουμε ΟΛΟΙ μας να ειμαστε σωστοι στις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ (Λεξη αγνωστη για τον Ελληνα) για να εχουμε το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να Γκρινιαζουμε!!!!

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΧΕΡΙ Κ ΜΟΝΟ...το σημαντικο ειναι να αλλαξουμε ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΣ
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Μαρτίου 3, 2010 6:32 μ.μ. | Reply
πρεπει να αρθει η μονιμότητα στο δημόσιο και παρθούν αναπτυξιακά μέτρα.

image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Μαρτίου 3, 2010 6:14 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΟΤΙ Ο ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΝ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
image description ΓΙΩΡΓΟΣ | Μαρτίου 3, 2010 6:10 μ.μ. | Reply
ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΦΥΛΑΚΗ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΙΜΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΠΟΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
image description Νανσυ | Μαρτίου 3, 2010 6:00 μ.μ. | Reply
Συμφωνώ
image description ΧΟΝΤΡΗ ΜΑΖΟΧΑ | Μαρτίου 3, 2010 7:09 μ.μ. | Reply
To 43,92% των ευκολόπιστων Ελλήνων ψήφισαν το Γιωργάκη, δλδ πήγαν για μαλλί και βγήκαν... γουλί! Τώρα εξαιτίας των ανεγκέφαλων σερνόμαστε στα τέσσερα. Γμτ, ΠΑΡΤΟΥΖΙΑΡΑ ΧΩΡΑ! Μια ζωή θα σε γαμάνε, αυτοί που σε κυβερνάνε. ΞΥΠΝΑ, ΜΑΛΑΚΑ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΕ ΡΑΓΙΑ!
image description ΝΙΚΟΣ 4 | Μαρτίου 3, 2010 8:40 μ.μ. | Reply
AΦΟΥ ΤΡΕΧΕΤΕ ΣΑΝ ΤΡΕΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΘΕΤΕ.
image description κωστας αθηνα | Μαρτίου 3, 2010 8:38 μ.μ. | Reply
δεν ειμαι αναρχικος.δεν θελω ακυβερνησια.γραφτε τους.ελεος.50 χρονια το ιδιο παραμυθι.ολο ειναι αδεια τα ταμεια και λιτοτητα.ξυπνατε ελληνες.φτανουν τα
παλαμακια τα προεκλογικα.ποτε ξανα στις καλπες για να δουμε θα παρουνε χαμπαρι.ουστ ολοι τους
image description ΝΙΚΟΛ | Μαρτίου 3, 2010 8:38 μ.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΑΠΟΛΥΤΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΝΩΜΗ,ΑΛΛΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ?
image description ΝΙΚΟΛ | Μαρτίου 3, 2010 8:24 μ.μ. | Reply
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΜΑΝΩΛΗ
image description ΣΤΑΘΗΣ | Μαρτίου 3, 2010 9:29 μ.μ. | Reply
ΤΩΡΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΥΜΗΘΗΚΑ ΤΟΝ "ΗΡΩΑ" ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟΥΣ ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΔΟ "ΕΜΠΡΟΣ ΓΕΝΑΙΟΙ ΜΟΥ ΚΑΙ Η ΟΛΟΙ "ΜΑΣ" ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ Η "ΟΟΟΟΟΛΟΙ ΣΑΣ" ΘΑ ΣΚΟΤΩΘΕΙΤΑΙ
ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΟΡΟΙΔΑ ?????????????????
image description ΣΤΑΘΗΣ Μ | Μαρτίου 3, 2010 9:48 μ.μ. | Reply
ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΙ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΞΕΧΑΣΕΙ....
ΕΚΕΙ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ....
ΚΑΙ ΣΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ...ΜΗΝ ΠΩ
ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ 200 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΑΘΟΣ!!!
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΑΔΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ.
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΠΟΥ ΘΥΜΑΜΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ....
image description ΣΤΑΥΡΟΣ | Μαρτίου 3, 2010 9:25 μ.μ. | Reply
ΜΕ ΤΟΣΗ ΡΕΜΟΥΛΑ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ? Η ΚΛΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΕ ΞΕΡΩ ΠΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΕΥΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.Η ΝΔ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ,Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΓΕ ΟΤΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ..ΤΗΝ ΕΕ.ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΚΟΜΜΑ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΧΩΡΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΑΠΟ 300 ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ 150.ΑΛΛΑ ΓΙΑΝΗΗΣ ΚΕΡΝΑΕΙ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΕΙ.
ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΓΥΡΟ!!!
image description Επισκέπτης | Μαρτίου 3, 2010 10:57 μ.μ. | Reply
Ώπα ρε Chris 700. Νομίζεις ότι εσύ θα είσαι στο απυρόβλητο;
1. Αν είσαι ιδιωτικός υπάλληλος να ξέρεις ότι ή θα χάσεις και εσύ μέρος των δώρων και του επιδόματός σου γιατί οι ιδιώτες εργοδότες δεν είναι ηλίθιοι να στα ακουμπάνε όταν το δημόσιο κάνει περικοπές ή ότι θα χάσεις την ίδια τη δουλειά σου γιατί η μειωμένη αγοραστική δύναμη των υπολοίπων θα ωθήσει το αφεντικό σου να σε διώξει!
2. Αν είσαι ελεύθερο%
image description τετα | Μαρτίου 3, 2010 11:24 μ.μ. | Reply
οσοι διαχειριζονται το δημοσιο χρημα φερουν μεγαλη ευθυνη για την υπαρχουσα κατασταση (ολες οι κυβερνησεις εδω κ 20 χρονια κ η τωρινη βεβαια γιατι τα μελη της συμετειχαν κ σε προηγουμενες)γιαυτο ας αποδοθουν ποινηκες ευθυνες σ΄αυτους που συνεβαλλαν να φτασουμε εδω να τους παρουν μερος της περιουσιας που απεκτησαν απο την εισοδο τους στην πολιτικη κ μετα την διαφορα που θα προκειψει να την ''πληρωσουμε'' εμεις οι υπολοιποι!!και το μισθο μας να δωσουμε που ειπε κ ο πρωθυπουργος!!ας προσφερει κ αυτος τον δικο του να ακολουθησουν ολοι η βουλευτες ..εξαλλου ποσο δικαιο ειναι εμεις να πρεπεινα εργαστουμε 35 χρονια για να παρουμε συνταξη κ οι βουλευτες 2 η 3 τετραετιες αφου η αμοιβη τους δεν ειναι μισθος αλλα βουλευτικη αποζημειωση πως περνεις συνταξη απο αποζημιωση ..ναι! να τους ασφαλιζει το κρατος κατα τη διαρκεια της βουλευτικης τους θητειας στον φορεα που ηταν ασφαλισμενοι πριν εκλεγουν κ οταν παψουν να ειναι βουλευτες να συνεχιζουν την δουλεια τους σαν ολο τον κοσμο κ αν κ οταν συμπληρωσουν 35 ετη εργασιας κ το 65 ετος της ηλικιας τους να παρουν την συνταξη τους απο το φορεα που ανηκε το επαγγελμα που ασκουσαν.
image description τετα | Μαρτίου 3, 2010 11:28 μ.μ. | Reply
οσοι διαχειριζονται το δημοσιο χρημα φερουν μεγαλη ευθυνη για την υπαρχουσα κατασταση (ολες οι κυβερνησεις εδω κ 20 χρονια κ η τωρινη βεβαια γιατι τα μελη της συμετειχαν κ σε προηγουμενες)γιαυτο ας αποδοθουν ποινηκες ευθυνες σ΄αυτους που συνεβαλλαν να φτασουμε εδω να τους παρουν μερος της περιουσιας που απεκτησαν απο την εισοδο τους στην πολιτικη κ μετα την διαφορα που θα προκειψει να την ''πληρωσουμε'' εμεις οι υπολοιποι!!και το μισθο μας να δωσουμε που ειπε κ ο πρωθυπουργος!!ας προσφερει κ αυτος τον δικο του να ακολουθησουν ολοι η βουλευτες ..εξαλλου ποσο δικαιο ειναι εμεις να πρεπεινα εργαστουμε 35 χρονια για να παρουμε συνταξη κ οι βουλευτες 2 η 3 τετραετιες αφου η αμοιβη τους δεν ειναι μισθος αλλα βουλευτικη αποζημειωση πως περνεις συνταξη απο αποζημιωση ..ναι! να τους ασφαλιζει το κρατος κατα τη διαρκεια της βουλευτικης τους θητειας στον φορεα που ηταν ασφαλισμενοι πριν εκλεγουν κ οταν παψουν να ειναι βουλευτες να συνεχιζουν την δουλεια τους σαν ολο τον κοσμο κ αν κ οταν συμπληρωσουν 35 ετη εργασιας κ το 65 ετος της ηλικιας τους να παρουν την συνταξη τους απο το φορεα που ανηκε το επαγγελμα που ασκουσαν.
image description ELEOS | Μαρτίου 4, 2010 1:06 π.μ. | Reply
1.100.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 150000 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΥ8ΗΣΜΟ. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΦΑΠΑΞ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ΟΤΙ ΕΦΑΓΕ ΚΑΘΕ ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΣ ΕΦΑΓΕ.
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ 8Α ΜΑΣ ΔΩΣΕΙ ΑΠΟ8ΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30% ΤΟΥ ΑΕΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
ΕΠΙΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΨΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ.ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΑΔΙΚΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Ε8ΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΝΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
image description xrhstos | Μαρτίου 4, 2010 1:30 π.μ. | Reply
ΑΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΟΥΝ ΡΕ ΕΞΥΠΝΑΚΙΑ ΤΟΤΕ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΣΧΟΛΙΑ ΜΗ ΓΡΑΦΕΤΕ ΜΑΛΑΚΙΕΣ
image description ΕΛΕΟΣ | Μαρτίου 4, 2010 9:25 π.μ. | Reply
ΦΙΛΤΑΤΕ ΧΡΗΣΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΑΠΟΛΥ8ΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ. ΙΣΑ ΙΣΑ ΠΟΥ 8Α ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΑΝΕΙ Η ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΥΠΕΡΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΕΡΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΠΕΙΡΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΟΛΥ. ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΟ 20% ΕΝΩ ΣΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ 50% ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΡΕΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΗΛΙΘΙΟ ΡΑΔΙΚΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ. ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΧΩΡΑ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΝΑ ΕΜΑΙΛ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΜΗΝΕΣ ΝΟΜΙΖΩ ΠΟΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ <<ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ>> ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΛΠ) ΠΑΡΟΛΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΕΝΝΙΑΠΛΑΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ. ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Μαρτίου 4, 2010 11:17 π.μ. | Reply
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.ΟΠΟΤΕ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ.
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ 3 ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ(ΚΑΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ...ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ,ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΗΛΑΤΗΘΟΥΝ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ (ΟΣΟΙ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ)ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ( ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ).
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΥΣΙΕΣ,ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΩΝ ΘΥΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ,ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ (ΔΙΑ)ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ.
image description Δημήτρης | Μαρτίου 4, 2010 3:58 μ.μ. | Reply
Βάλανε την μελλοντική παραφωγικότητα μας σε υποθήκη και τώρα ήρθαν οι ξένοι να μαζέψουν τα χρωστούμενα.Τα μέτρα θα είχαν νοήμα αν υπήρχε δικαιοσύνη.Δεν άκουσα τίποτα για τις κατασκευαστικές, τράπεζες κτλ (και πολιτικούς βεβαίως) που είχαν και τα μεγαλύτερα οφέλη απο φοροδιαφυγή και τα οικομικά τερτίπια. Και η παρούσα κυβέρνη τα συμφεροντα τους υπηρετεί....
image description Επιβήτορας Απεργός | Μαρτίου 4, 2010 6:35 μ.μ. | Reply
Αύριο λέει κατεβαίνουμε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι για απεργία! Αρχίσαν πάλι τα πολιτικά παιχνίδια στις πλάτες μας. Ακόμη και η ΝΔ που υπερθεμάτιζε υπέρ της λήψης αυστηρών μέτρων, εμφανίζεται τώρα κλαίουσα! Άλλη μια πολιτική παρενέργεια των δημοσκοπήσεων (συνεχίζεται ακάθεκτα η κατρακύλα της ΝΔ). Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ομοθυμαδόν σκυλεύουν σήμερα τους εργαζόμενους στο δημόσιο και αύριο τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά ο κατεξοχήν ωφελημένος από τις απεργίες είναι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ που γεμίζει τα ταμεία της.
ΚΑΝΕΝΑΣ στις απεργίες. Θυμηθείτε τώρα και τη γενναία χρηματοδότηση με 28 δις ευρώ πέρσι τέτοιο καιρό προς τις τράπεζες, για να καταλάβετε το μέγεθος του ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ. ΤΕΛΟΣ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ. Να μην μπει από τις απεργίες ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ στα κρατικά ταμεία.

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ. ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΟΥΣ! Πατήστε τους εκεί που τους πονάει, στη ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ. Εδώ και τώρα η ΑΔΕΔΥ να διαπραγματευτεί με τράπεζες ξένων συμφερόντων τα επιτόκια μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων (π.χ. DEUTSHE BANK) και να αποσυρθούν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί ΜΑΣ, είτε μισθοδοτικοί είτε καταθετικοί από τις ελληνικές τράπεζες (ξαναθυμηθείτε τα 28 δις ευρώ). ΧΑΜΟΣ! ΧΑΜΟΣ! ΧΑΜΟΣ! ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΟΝΑΕΙ!
image description Μπουχαχαχα | Μαρτίου 5, 2010 9:22 π.μ. | Reply
Όποιος έχει δεί το zeitgeist ξέρει γιατί γίνονται όλα αυτά . Ζήτω το χρεός !!!
Έτσι μπορεί όλοι εσείς που ψηφίζεται αυτά τα δύο λαμογιοκόμματα ΠΑΣΟΚ ΝΔ να βγάλετε τις παροπίδες !!! Όταν η τσεπη αδειάσει θα πάρετε τα μετρα σας.Τέλος ο πολίτης του καναπέ. Άντε τελευταία ευκαιρία να μαζέψετε το Δημόσιο με τους άχρηστους και μή παραγωγικούς ύπαλλήλους που φτιάξατε τα τελευταία 50 χρόνια.
Σκέψου για κάθε 5 υπαλλήλους που θα βγαίνουν στην σύνταξη θα προσλαμβάνεται ένας !!! Εδώ να δείς εξυπηρέτηση στο Δημόσιο !!! Από μία βδομάδα που θέλαμε να πάρουμε 'ενα χαρτί θα χρειαζόμαστε κανένα μήνα και άμα!!!Καλά να πάθετε Αμερικανοτσολιάδες και Ελβετόψυχοι.
image description ΝΙΚΟΣ 4 | Μαρτίου 5, 2010 7:16 μ.μ. | Reply
000 στους δρομους για τα νεα μετρα και 200.000 αγορασαν το βιντεο της τζουλιας (βουλη σήμερα).καλα μας κανουν τους λιγουρηδες.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο