Ειδήσεις Εργατικά Ασφαλιστικά

Λουκέτα για εισφοροδιαφυγή και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας από ΙΚΑ & Επιθεώρηση Εργασίας

Αυστηρά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ αλλά και λουκέτο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία προβλέπει το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά, το οποίο εντός των προσεχών ημερών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Λουκέτα για εισφοροδιαφυγή και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας από ΙΚΑ & Επιθεώρηση Εργασίας
   
Αυστηρά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ αλλά και λουκέτο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την ασφαλιστική και εργασιακή νομοθεσία προβλέπει το τελικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα εργασιακά, το οποίο εντός των προσεχών ημερών τίθεται σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάζει σήμερα Η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αποτελείται από 25 άρθρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ αλλά και για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευέλικτα απασχολουμένων.

Το υπουργείο Εργασίας, μαζί με νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προωθηθούν αργότερα για τη λειτουργία του ΣΕΠΕ (Επιθεωρητές Εργασίας), θα επιδιώξει να βάλει φραγμό στην ασυδοσία που επικρατεί στην αγορά εργασίας με δεδομένο ότι η άγρια λιτότητα και η ανεργία οδηγούν όλο και περισσότερους σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης (ξεπερνούν το 1 εκατ.) καθώς και σε αναζήτηση δεύτερης ή και τρίτης δουλειάς. Είναι γεγονός, ότι η ελληνική αγορά εργασίας παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό παράνομης ευελιξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του ΣΕΠΕ, το ποσοστό ανασφάλιστων που απασχολούνται στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 20%-22% (7 στους 10 είναι Έλληνες). Παράλληλα παρατηρείται εκτεταμένη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων σε όλο το φάσμα της εργατικής νομοθεσίας (ύψος μισθού, καταβολή δεδουλευμένων, ωράρια, πληρωμή υπερωριών, χορήγηση αδειών κ.λπ.).

14 βασικά σημεία
Τα 14 βασικά σημεία του νομοσχεδίου, με τον τίτλο «Εγγυήσεις κατά της εργασιακής ανασφάλειας και άλλες διατάξεις», προβλέπουν τα εξής:

1Μερική απασχόληση: Κάθε συμφωνία για παροχή εργασίας με καθεστώς μερικής απασχόλησης υποβάλλεται εντός 8 ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας, διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, αν υπάρχει ωράριο μικρότερο από το κανονικό, η εργασία θα παρέχεται συνεχώς και μία φορά την ημέρα και ο απασχολούμενος κάτω των 4 ωρών θα λαμβάνει αποδοχές προσαυξημένες κατά 7,5% και για παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης προσαύξηση 10%.

2Μπλοκάκια: Η συμφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου για ορισμένο ή αόριστο χρόνο θα τεκμαίρεται ότι υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη, για τρεις συνεχείς μήνες, αναφέρεται στο νομοσχέδιο. Η ηγεσία του υπουργείου συζητά ωστόσο να ισχύσει το εξάμηνο.

3Για την άδεια μισθωτού: Θα επιτρέπεται η κατάτμηση της άδειας σε περισσότερες των δύο περιόδων ύστερα από αίτηση του μισθωτού.

4Για την ενοικίαση εργαζομένων: Στις συμβάσεις που θα συναφθούν ή θα ανανεωθούν μετά τη ψήφιση του νέου νόμου, η ενοικίαση εργαζομένων θα γίνεται με τους ίδιους όρους εργασίας (αμοιβές, ωράρια, ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κ.α.) που έχει το προσωπικό του έμμεσου εργοδότη και σε καμία περίπτωση κατώτερες από εκείνες της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η ενοικίαση θα έχει διάρκεια 12 μηνών (μαζί με τις ανανεώσεις) και 18 μηνών (σε περίπτωση αναπλήρωσης μισθωτού), διαφορετικά θα μετατρέπεται η σύμβαση σε αορίστου χρόνου. Το ίδιο και αν δεν μεσολαβεί μεταξύ των ανανεώσεων διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών. Πρόστιμα 2.936- 29.360 ευρώ θα προβλέπονται για κάθε παράβαση.

5Βιβλία: Όλες οι επιχειρήσεις (και όχι μόνο οι βιομηχανικές και βιοτεχνίες) θα τηρούν βιβλίο υπερωριών (χωρίς υποχρέωση θεώρησής του) και θα το φυλάσσουν για πέντε έτη. Σε περίπτωση αλλαγής ωραρίου εργαζομένου θα ενημερώνουν το ΣΕΠΕ την ίδια ημέρα και για άλλες αλλαγές (επωνυμίας, προσλήψεις κ.ά.) εντός 15 ημερών.

6Εργασία τα Σάββατα: Η εργασία που παρέχεται την 6η ημέρα με παραβίαση πενθημέρου, πέρα από τις άλλες κυρώσεις, θα αμείβεται με προσαυξημένο κατά 100% ημερομίσθιο, σύμφωνα με το αρχικό κείμενο (το υπουργείο συζητά προσαύξηση 50%).

7Τηλεργασία: Καθιερώνεται περίοδος προσαρμογής τριών μηνών, μετά την παρέλευση των οποίων εντός 15 ημερών ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να ζητήσει την επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς (κανονικής εργασίας).

8Εκ περιτροπής εργασία: Σε περίπτωση περιορισμού της δραστηριότητας, ο εργοδότης μπορεί, αντί να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, να επιβάλει εκ περιτροπής απασχόληση έως 6 μήνες μέσα στο έτος (σήμερα δεν ισχύει κανένας χρονικός περιορισμός).

9Διαθεσιμότητες: Το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ετησίως, θα αποφασίζεται υποχρεωτικά ύστερα από διαβούλευση (και υποχρεωτικά ύστερα από την έγκριση του υπουργού Εργασίας αν πρόκειται για ΔΕΚΟ) και σε περίπτωση παραβίασης η επιχείρηση θα καταβάλλει πλήρεις αποδοχές.

10Διευθέτηση του χρόνου εργασίας: Για να εφαρμοστούν ελαστικά ωράρια εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία των συνδικάτων (τον λόγο θα έχουν τα κλαδικά σωματεία ή οι ομοσπονδίες σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 5 άτομα).

11Πρόστιμο 500- 50.000 ευρώ θα επιβάλλουν οι επιθεωρητές Εργασίας σε εργοδότες που αρνούνται τον έλεγχο, ενώ λουκέτα θα αποφασίζει και ο υπουργός.

12Καθιερώνεται για απασχόληση παρανόμως διαμένοντος στη χώρα αλλοδαπού νέο πρόστιμο 3.000-15.000 ευρώ.

13Προσαυξημένες κατά 70% εισφορές θα καλούνται να πληρώσουν όσοι υποβάλλουν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) χωρίς να έχουν καταβάλει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

14Συγκροτείται τμήμα παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών ακόμη και μέσω των τραπεζών των οφειλετών.

Πηγή Τα Νέα
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description GEORGE | Μαρτίου 3, 2010 12:17 μ.μ. | Reply
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΙΚΑ, Η ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΤΕΝΤΥΜΠΟΙΣΜΟΥ
image description ΜΡΑΒΟ | Μαρτίου 3, 2010 12:58 μ.μ. | Reply
ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ...ΔΗΛΑΔΗ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝ Ή ΝΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΥΨΙΛΑ ΚΑΙ ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΟΦΛΟΥΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΤΙΣ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ....ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΥΘΗΣΑΝ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΑΛΟΣΤΕ ΣΑΥΤΟΥΣ ΤΙ ΠΡΟΣΤΗΜΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ? , ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΚΑΤΙ...ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ...
image description CHRIS | Μαρτίου 3, 2010 4:07 μ.μ. | Reply
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ (ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΑΥΤΟΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
image description fan | Μαρτίου 4, 2010 10:25 μ.μ. | Reply
ΩΡΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΩΣ ΘΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΕΑΝ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ????ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ,ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?.....ΚΑΛΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ
image description ΜΕ | Μαρτίου 5, 2010 8:25 π.μ. | Reply
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΕΛΑΙΝΟΜΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΩ Η' ΟΧΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΩ ΑΡΓΟΤΕΡΑ, ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΔΕΝ ΠΕΡΝΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟ, ΚΑΝΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΕ ΤΣΙΡΟ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΕΡΔΗ.
image description LOGRALLI | Μαρτίου 5, 2010 8:38 π.μ. | Reply
πάντα πληρώνει ο φορολογούμενος , ο εργοδότης κτλ. το κράτος τι έχει κάνει γιαυτούς ? μόνο πρόστιμα και προσαυξήσεις ξέρει να επιβάλλει, ρώτησε τον εργοδότη αν έχει να πληρώσει?
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο