Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ανακοινώθηκαν οι τελικές αλλαγές στην φορολογία - Η νέα κλίμακα - πώς θα λειτουργούν οι αποδείξεις - επαναπατρισμός κεφαλαίων .

Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και κάλυψή του με αποδείξεις ίσες με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσιάζει την στιγμή αυτή ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου σε συνέντευξη τύπου.

Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και κάλυψή του με αποδείξεις ίσες με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 ευρώ, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που παρουσιάζει την στιγμή αυτή ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου σε συνέντευξη τύπου.

Με το νομοσχέδιο αυτό επέρχονται σημαντικές μεταβολές στο φορολογικό καθεστώς που αφορούν μεταξύ άλλων στον λογιστικό προσδιορισμό βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ταξιτζήδες, μηχανικούς αρχιτέκτονες κ.α. φορολόγηση των μερισμάτων στην κλίμακα και υπεραξίας μετοχών, κίνητρα για τον επαναπατρσιμό κεφαλαίων με φόρο 5% επί της αξίας του κεφαλαίου, αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ, φορολόγηση των ακινήτων των εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore) με 10% ετησίως, προσαρμογή αντικειμενικών αξιών, φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και καθιέρωση τεκμηρίων.

Παράλληλα πέραν αυτών φορολογούνται οι παροχές σε είδος προς εταιρικά στελέχη και θεσπίζονται κίνητρα γαι τις νέες επιχειρήσεις, καθιερωνεται ελάχιστο τεκμαρτό κόστος διαβίωσης, ενώ καθίστανται υποχρεωτικές από το 2011οι εμπροικές συναλλαγές μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:

1. Φορολογική κλίμακα

Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Ισχύων νόμος νέος νόμος
Εισόδημα Συντελεστής Εισόδημα Συντελεστής
0-12000 0% 0-12.000 0%
12.0001 - 30.001 25% 12.001 - 16000 18%
30.001-75000 35% 16.001 - 22000 24%
άνω των 75.000 40% 22.001 - 26.000 26%
26.001 - 32000 32%
32.001 - 40.000 36%
40.001 - 60.000 38%
άνω των 60000 40%Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 Ευρώ (7%).

2. Αποδείξεις και αφορολόγητο όριο

Μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Το μέρος του αφορολογήτου που απαιτείται να καλυφθεί με αποδείξεις ισούται με το 30% του συνολικού εισοδήματος για εισοδήματα άνω των 12.000 Ευρώ και 10% για εισοδήματα μεταξύ 6.000 και 12.000 Ευρώ. Για την κάλυψη του αφορολογήτου ορίου προσμετράται το 100% της αξίας των αποδείξεων που θα υποβληθούν. Εάν οι αποδείξεις που θα υποβληθούν δεν καλύπτουν το αφορολόγητο όριο η διαφορά έως τα 12.000 ευρώ φορολογείται με συντελεστή 10%. Για ποσά αποδείξεων μεγαλύτερα του πιο πάνω ορίου και για αξία αποδείξεων έως 15.000 Ευρώ ατομικού εισοδήματος (30.000 οικογενειακού) εκπίπτει φόρος ίσος με το 10% της επιπλέον του αφορολογήτου αξίας.

Παραδείγματα:

Α) Έστω φορολογούμενος χωρίς οικογένεια δηλώνει ατομικό εισόδημα 30.000 Ευρώ και φέρνει αποδείξεις 12.000 Ευρώ. Το 30% του εισοδήματος άρα 30.000 x 0.30=9.000 Ευρώ απαιτείται για τη κάλυψη του αφορολόγητου. Απομένουν αποδείξεις 3.000 Ευρώ οι οποίες εκπίπτουν φόρο 10% άρα 3.000 x 0.1=300 Ευρώ λιγότερο φόρο. Β) Έστω φορολογούμενος με το ίδιο εισόδημα που συγκεντρώνει μόνο 5.000 Ευρώ αποδείξεις. Όπως είδαμε για το αφορολόγητο χρειάζεται 9.000 άρα 9.000-5.000=4.000 ακάλυπτο αφορολόγητο που επιβαρύνεται με συντελεστή 10% και πληρώνει επιπλέον φόρο 4.000x0.1=400 Ευρώ. Σε σχέση με τον προηγούμενο η διαφορά είναι 300+400=700 Ευρώ επιπλέον φόρο.

Β) Έστω φορολογούμενος με οικογένεια και εισόδημα 20.000 Ευρώ φέρνει αποδείξεις 8.000 Ευρώ. Τα 6.000 Ευρώ (20.000 x 0.3) χρησιμοποιούνται για τη κάλυψη του αφορολογήτου και τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ χρησιμοποιούνται για τη μείωση φόρου κατά 200 Ευρώ (2.000 x 0.1). Αν φέρει μόνο 4.000 Ευρώ αποδείξεις τότε δεν καλύπτει το αφορολόγητο κατά 2.000 Ευρώ οπότε φορολογείται με 2000 x 0,1=200 Ευρώ. Άρα διαφορά από τη προηγούμενη περίπτωση 200 + 200 = 400 Ευρώ.

Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις σε ειδική φόρμα ηλεκτρονικά ή σε κλειστό φάκελο στη Δ.Ο.Υ. Προβλέπεται η αντικατάσταση από ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής αποδείξεων.

3. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης

Καταργούνται όλες οι περιπτώσεις αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
Παραδείγματα: Καταργείται η αυτοτελής φορολόγησης των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.

4. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών

Καταργούνται όλες οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι περιπτώσεις που αφορούν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ( άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, πολύτεκνες μητέρες, η αποζημίωση λόγω απόλυσης κ.α.) αλλά σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.

5. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων

Εισάγεται ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:

Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων (χωρίς ελάχιστο όριο 7 δωματίων), Κάμπινγκ, Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα, κ.α.

6. Φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών

Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων εξηγείται πιο κάτω στην ενότητα της φορολογίας Νομικών Προσώπων.

Στα φορολογητέα, βάσει κλίμακας, εισοδήματα εντάσσεται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών. Για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές που έχει υποστεί ο φορολογούμενος από τις πιο πάνω πράξεις.

7. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

Για τα εισοδήματα του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).

8. Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό

Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Τα κεφάλαια ελλήνων φορολογουμένων που βρίσκονται εκτός Ελλάδας μπορούν να δηλωθούν, να παραμείνουν εκτός Ελλάδας και να εξαιρεθούν του πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 8% επί της αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής.


Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

9. Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία

Το Ειδικό Τέλος Ακινήτου Περιουσίας καταργείται. Επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:


>Αξία ακίνητης περιουσίας

>Φορολογικός συντελεστής

Έως 400.000

0%

400.001 – 500.000

0.1%

500.001 – 600.000

0.3%

600.001 – 700.000

0.6%

700.001 – 800.000

0.9%

Άνω των 800.000

1%


Η πιο πάνω κλίμακα εφαρμόζεται στις ισχύουσες αντικειμενικές τιμές. Εφόσον οι αντικειμενικές τιμές μεταβληθούν η κλίμακα θα αναπροσαρμόζεται.

10. Μεταβιβάσεις

Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

11. Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 10% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών. Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.

12. Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών

Αρμόδιες Επιτροπές Εκτίμησης Εμπορικών Αξιών ανά έτος εκτιμούν και δημοσιεύουν την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών κάθε ζώνης ώστε οι τελευταίες να προσεγγίζουν τις πραγματικές εμπορικές αξίες. Για να αποφευχθεί η υπερβολική φορολογική επιβάρυνση που ενδεχομένως προκύψει σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση, πέραν της προαναφερθείσας αναπροσαρμογής των κλιμακίων για τη φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα προσαρμοσθούν και οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

13. Φορολόγηση της εκκλησίας

Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Ομοίως φορολογούνται και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14. Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη

Η κύρια μεταβολή αφορά στο διαχωρισμό των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη. Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή 40%. Στη συνέχεια τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) εντάσσονται στη φορολογική δήλωση του μετόχου και ο φόρος υπολογίζεται με την ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Το ποσοστό των μερισμάτων που εντάσσεται στην ενιαία φορολογική κλίμακα φυσικών προσώπων, θα υπολογίζεται έτσι ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά το 40%. Επιστρέφεται φόρος σε όσους από τη συνολική φορολόγηση προκύπτει φόρος μικρότερος του 40%.

15. Ευνοϊκή μεταχείριση για μικρές επιχειρήσεις

Θεσπίζεται 5ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 30 ετών.

16. Επέκταση ΦΠΑ

Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται.

17. Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη

Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).

18. Κριτήρια αυτοελέγχου

Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ΄ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Βέβαια εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ΄ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.

19. Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών

Επανεξέταση και κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες.

20. Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές

Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν τη φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης. Με βάση σχετικό πιστοποιητικό η εταιρία θα καταβάλει το βεβαιωθέντα φόρο και θα θεωρείται κατ' αρχήν φορολογικά ενήμερη. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.

Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

21. Ελάχιστο τεκμαρτό κόστος διαβίωσης

Προτείνεται η καθιέρωση ενός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται να γίνουν λόγω της κατοχής και χρήσης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων. Θα λαμβάνεται υπόψη ένα τεκμαρτό ετήσιο κόστος συντήρησης και λειτουργίας κατοικιών, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, εναέριων μέσων, πισινών, διδάκτρων, οικιακών βοηθών κ.α. προκειμένου να εκτιμηθεί ένα τεκμαρτό εισόδημα ως ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα.

Το τεκμαρτό κόστος διαβίωσης δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο όσον αφορά στην ακριβή δήλωση των εισοδημάτων του. Επίσης λειτουργεί ως βάση για την καταρχήν αξιολόγηση από τις φορολογικές αρχές της ειλικρίνειας του δηλούμενου εισοδήματος στο πλαίσιο του ανωτέρω συστήματος μορίων κινδύνου. Το μέτρο αυτό δεν καταλαμβάνει τους συνταξιούχους.

22. Επαγγελματικοί λογαριασμοί

Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται το ελάχιστο ύψος ανά συναλλαγή που θα υπόκειται στη παρούσα διάταξη και κάθε άλλη διαδικασία για την εφαρμογή της. Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για τις επιχειρήσεις που έχουν περιληφθεί στον Τειρεσία και για όσο διάστημα περιλαμβάνονται εκεί. Οι Τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

23. Περιουσιολόγιο

Η ΓΓΠΣ εντός έξι μηνών συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.

24. Διασταυρώσεις στοιχείων

Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

25. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές, είτε για μισθούς, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα Δημόσια έργα , άδειες οικοδομών, από το Υπ. Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. Δικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.

26. Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου

Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis). Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.

27. Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 Ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

28. Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής

Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.

29. Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά

Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές.

30. Ταμειακές μηχανές παντού

Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κλπ.

31. Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής

Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία με το ποσό πενταπλάσιο του ποσού της δωροδοκίας.

32. Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις

Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ να επιβάλει επί τόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.
Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.

33. Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο

Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα "κατάσχεσης εις χείρας τρίτων" όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.

34. Ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης χρεών

Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.

35. Πάταξη λαθρεμπορίου

Ηλεκτρονικός έλεγχος όλου του συστήματος διακίνησης πετρελαιοειδών και παρακολούθηση της διακίνησης πετρελαιοειδών μέσω βυτιοφόρων οχημάτων με συστήματα GPS. Εισαγωγή δυνατότητας κατάσχεσης για παραβάσεις. Σταδιακά εντός του 2010 εγκαθίστανται ογκομετρικά συστήματα μέτρησης των εισροών και εκροών καυσίμων σε όλα τα πρατήρια καυσίμων.

Επίσης ταινίες ιχνηλασίας στα τσιγάρα για τον εντοπισμό των λαθραίων.

36. Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες

Έλεγχος και φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες εταιρείες που υποκρύπτονται πίσω από εταιρείες αντιπροσώπευσης (Nominee εταιρίες) ή εξωχώριες εταιρίες που λειτουργούν ως υπεργολάβοι κοινοτικών εταιριών.

37. Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών

Ενισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών transfer pricing μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στο νόμο 3728 / 08 και ενεργοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.

38. Ενεργοποίηση Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Άμεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. (συστήθηκε με τον ν.3610/07) και στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

39. Φόροι ακίνητης περιουσίας στη Τοπική Αυτοδιοίκηση

Εξετάζεται η αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και η απόδοσή τους ως έσοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης.

40. Στοχευμένα φορολογικά κίνητρα

Διατηρούνται και ενισχύονται στοχευμένα φορολογικά κίνητρα για την έρευνα - καινοτομία και το περιβάλλον και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

41. Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών

Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).

Επίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης.

42. Νέος Κώδικας Φορολογικής Νομοθεσίας

Θα προωθηθεί η σύνταξη νέου, ενιαίου Κώδικα όλης της Φορολογικής Νομοθεσίας και της Διαδικασίας με συνεχή ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο.

43. Αναθεώρηση Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων

Επίσης με χωριστό νομοσχέδιο το Υπουργείο Οικονομικών θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Φορολογικών Κυρώσεων επιβάλλοντας ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

44. Κατάργηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Σε χωριστό νομοσχέδιο θα προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και η ένταξη των αναγκαίων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία με προσαρμογή στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με την εφαρμογή τηλεματικών και πληροφοριακών συστημάτων.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΒΑΣΙΛΗΣ | Φεβρουαρίου 9, 2010 6:49 μ.μ. | Reply
Επιτέλους μια σοβαρή προσπάθεια να μπει μία τάξη σ αυτή την αδικία και σ αυτή την αταξία τόσων χρόνων.Επιτέλους να φορολογηθεί και η αμύθητη εκκλησιαστική περιουσία.ΑΜΗΝ.
image description ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Φεβρουαρίου 9, 2010 7:03 μ.μ. | Reply
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΣ ΒΑΛΕΙ ΛΙΓΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ
image description ANTOYAN | Φεβρουαρίου 9, 2010 7:26 μ.μ. | Reply
ΣΩΣΤΑ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ. ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΑΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ. ΘΙΓΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.
image description ΠΟΛΙΤΗΣΣΣ | Φεβρουαρίου 9, 2010 8:40 μ.μ. | Reply
ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΠΟΙΟΝ?
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΤΗΣΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ,ΜΑΓΑΖΙ,ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ή ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕ ΕΝΑΝ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΩ ΑΠ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ? ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ,ΤΟ ΛΟΜΠΥ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΤΙΣ ΟΦΣΟΡ ΚΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΛΑΟΥΤΖΙΚΟ ΗΣΥΧΟ...
image description ΑΝΔΡΟΣ | Φεβρουαρίου 9, 2010 9:13 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ !!!
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΜΙΖΟΥΝ , ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΛΠ ΦΟΡΕΩΝ , ΑΡΣΗ ΜΟΝΗΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΛΟΥΦΑΤΖΗΔΕΣ .ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ .
image description ΑΘΗΝΑ | Φεβρουαρίου 9, 2010 10:12 μ.μ. | Reply
ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΤΑΞΙ, ΦΟΡΤΗΓΑ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/01/2010 'Η ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙ ΑΡΧΙΚΑ?
image description ΣΤΕΛΙΟΣ | Φεβρουαρίου 9, 2010 10:57 μ.μ. | Reply
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΒΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΥΠΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ (ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ)
image description Γιαννης | Φεβρουαρίου 9, 2010 10:47 μ.μ. | Reply
ποτε θα ξερουμε για την ηλεκτρονικη πιστοποιηση και πως θα γινεται
για τα ηλεκτρονικα τιμολογια?
image description ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗ | Φεβρουαρίου 9, 2010 11:31 μ.μ. | Reply
ΜΕ ΤΟΣΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ.......
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ....
image description ΑΘΗΝΑ | Φεβρουαρίου 10, 2010 12:22 π.μ. | Reply
οχι πολυ δικαιο σε καποια σημεία και για ορισμενες κατηγορίες.
image description 1234 | Φεβρουαρίου 10, 2010 1:39 π.μ. | Reply
μπράβο στον κ. Παπακωνσταντίνου!!Καιρός ήταν να παρθούν τέτοια μέτρα. Η επόμενη κίνηση είναι να πάνε φυλακή ορισμένοι τύποι που απαξιούν να εκδόσουν αποδείξεις, π.χ. γιατροί, δικηγόροι κλπ που συγχίζονται αν τους ζητήσεις απόδειξη. Σε κάνουν να νιώθεις σα να τους έβρισες. Αλήθεια θα πάνε φυλακή οι γιατροί του κολωνακίου που λέγαμε? Ετσι για αρχή.
image description PLAT | Φεβρουαρίου 10, 2010 6:21 π.μ. | Reply
Στην πραγματικοτητα και σε απλα Ελληνικα μας συμβαινουν κατα την γνωμη μου τα εξης 1-Εχουμε πτωχευσει, ειτε μας αρεσει, ειτε οχι 2-Ειμαστε στο σταδιο της εκκαθαρισης α)ρευστοποιηση κρατικης περιουσιας,οτι εμεινε β)Ρευστοποιηση ιδιωτικης περιουσιας με το τρεχον φορολογικο νομοσχεδιο και τα συμπληρωρατικα και ιδιαιτερα τον ΦΜΑΠ 3-Στηριξη ΕΕ της οικονομιας σημαινει οχι εξοδο απο την κριση,αλλα βοηθεια για τα απολυτως απαραιτητα τροφιμα,φαρμακα κλπ
Μεγαλεια οπως ηλεκτρονικες πιστοποιησεις,ιντερνετικες δηλωσεις συνταξιουχων κλπ
μπορεις να τις παρομοιασεις σαν μια επιχειρηση που ενω εχει πτωχευσει,θελει να αγορασει με δανεικα ενα πανακριβο τηλεφωνικο κεντρο,να αλλαξει την επιπλωση των γραφειων της και αλλα τετοια
image description Παναγιώτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 7:00 π.μ. | Reply
Μακάρι, αλλά δεν τα βλέπω να εφαρμόζονται....

Ο κρατικός μηχανισμός που παρασιτικά μασουλάει για να "διευκολύνει" τους παραβάτες, δεν πρόκειται να αφήσει το κόκαλο από το στόμα του έτσι εύκολα.

Αλήθεια, αν οι επιχειρήσεις συναλλάσονται με τραπεζικά εμβάσματα, θα καταργήσει ο Υπουργός τις μεταχρονολογημένες επιταγές έτσι εύκολα;
image description ο Κανένας | Φεβρουαρίου 10, 2010 7:29 π.μ. | Reply
Τα είπανε, τα γράψανε, αλλά τι θα κρατήσουνε;
image description ΧΑΡΗΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 8:25 π.μ. | Reply
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΠΑΙΝΕΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ.ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΗ.ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ?ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΛ΄.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΤΟΥ?
image description litsa | Φεβρουαρίου 10, 2010 8:38 π.μ. | Reply
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΠΑΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ,ΝΑΥΤΗΛΙΑΚΕΣ,
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΑΡΚΕΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΚΟΥΜΠΗΣΟΥΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΑ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΑΣ ΔΟΣΟΥΝ ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ.
image description ΔΕΣΠΟΙΝΑ 3 | Φεβρουαρίου 10, 2010 8:36 π.μ. | Reply
ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΑΣ !!!! ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΛΑΨΩ
image description jouvaras george | Φεβρουαρίου 10, 2010 9:35 π.μ. | Reply
συμπολιτες καντε υπομονη ειναι νωρις ακομη για να εχουμε αποψη για θεματα που αφορουν την τσεπη μας οι κυβερνωντες γνωριζουν καλυτερα
image description ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒ. | Φεβρουαρίου 10, 2010 9:57 π.μ. | Reply
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΙΚΑΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.
ΑΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΓΛΥΤΩΝΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΣΕ ΕΥΞΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ (ΒΕΝΖΙΝΗ,ΕΦΚ...ΚΛΠ)
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΖΗΜΙΕΣ (ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ!!!) ΟΛΩΝ ΟΣΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ....
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Κ ΝΑ ΜΗ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΠΛΑΤΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ...
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 10:14 π.μ. | Reply
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ. ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ?
image description GEOZOTS | Φεβρουαρίου 10, 2010 10:02 π.μ. | Reply
ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΛΗΜΕΡΑ!
ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΤΙ..??? ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΒΑΛΑΝΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΟ ΜΕΛΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ??????
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 1999,ΟΜΟΛΟΓΑ,SIEMENS,ΒΑΤΟΠΕΔΙ ΚΛΠ ΚΛΠ ΚΛΠ.......
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΜΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΨΗΦΙΣΑΝΕ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΠΩΣ ΜΕ 2 ΘΗΤΕΙΕΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ 2000€??? ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η Κα ΚΑΝΝΕΛΗ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΣΕ...ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ(ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΡΩ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ) ΤΗΣ ΥΠΑΝΑΠΤΥΚΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΑΛΛ. ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΚΑΝΑ...ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ....?????
image description ΜΑΡΙΑ | Φεβρουαρίου 10, 2010 10:44 π.μ. | Reply
ΚΑΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.. ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ ΟΙ ΑΤΑΣΘΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΣΟ ΧΡΟΝΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ..ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΕΤΣΙ ΕΧΟΥΝ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΜΕ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ...ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΧΕΡΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΜΕΙΣ Ο ΛΑΟΥΤΖΙΚΟΣ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΘΝΗΤΟΙ ΚΡΑΤΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ.
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 11:38 π.μ. | Reply
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΗ ΑΠΟΡΙΑ...
ΦΕΤΟΣ ΔΗΛΩΝΩ 3 ΠΑΙΔΙΑ...ΘΑ ΕΙΧΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 22000 ΕΥΡΩ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΤΩΜΑΙ ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΘΑ ΕΧΩ 12000 ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΊΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ; ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ ΕΧΩ ΕΙΔΟΣΗΜΑ 30000 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ 9000 ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ ΤΟ 12000 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ...; ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ 9000 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΟ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, SUPER MARKET;(ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ...)ΔΗΛΑΔΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΟΔΕΥΩ ΟΛΟ ΜΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ...ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕ ΤΟ ΑΦΟΡΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 12.000 ΕΥΡΩ...μακαρι να κανω λαθος και να υπαρχει προβλεψη διαφορετικων αφορλογητων για οικογενειες με παιδια...ποσο μαλλον 3τεκνες και πολυτεκνες...
image description ΔΗΜΟΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 11:38 π.μ. | Reply
ΛΟΙΠΟΝ: ΜΕΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ..ΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 300 ΣΕ ΤΙ ΜΕ ΒΟΗΘΑΝΕ...
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ 200..
200*7000,00 = 1.400.000,00 * 15(ΜΗΝΕΣ) = 21.000.000,00 ΑΝΑ ΧΡΟΝΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ..
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ..ΓΙΑΤΙ?? ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΝΕ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΑΕΡΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΝΑ ΜΗ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΙΝΟΥΝΕ ΤΑ ΠΟΤΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ (ΚΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΒΑΛΤΕ ΠΛΑΤΗ...ΠΟΥ ΡΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΛΑΤΗ ΠΟΥ?????
image description mirt | Φεβρουαρίου 10, 2010 1:43 μ.μ. | Reply
Supermarket και κοινόχρηστα συμπεριλαμβάνονται κανονικά..
Επίσης, το πλήθος των παιδιών σου δεν αλλάζει τις αποδείξεις που έχεις να προσκομίσεις, ούτε το αφορολόγητο σου..
Με εισόδημα 30.000 θα πρέπει να προσκομίσεις 9000 ευρω σε αποδείξεις. Αν προσκομίσεις λιγότερες, δεν χάνεις το αφορολόγητο, απλά πληρώνεις 10%
πχ. αν αντί για 9000 προσκομίσεις 8000 έχεις πρόστιμο 1000χ10% = 100ευρω
αν προσκομίσεις 10.000 θα πάρεις 100 ευρω επιστροφή!
Ελπίζω να σε βοήθησα
image description σταματης | Φεβρουαρίου 10, 2010 2:31 μ.μ. | Reply
εχεις απολυτο δικιο.
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 3:08 μ.μ. | Reply
ΕΧΕΤΕ (ή έχουν) κανει μιά μεγάλη ΚΟΜΠΙΝΟΥΛΑ!
Λένε περί 25% συντελεστή με τον προηγούμενο νόμο, γιά εισοδήματα έως 30000.
ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ 24% γιά το 2010.
Τουτέστιν, αντί αυτών : «Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 Ευρώ (7%).»
ΙΣΧΥΟΥΝ: Γιά εισόδημα 25000 μείωση μόλις 180, γιά εισόδημα 35000 ΑΥΞΗΣΗ και ΟΧΙ ΜΕΙΩΣΗ 130 ευρώ και λοιπά και λοιπά και λοιπά
ΑΡΚΕΤΑ δουλέψανε τον κόσμο τόσους μήνες!
ΠΑΛΙ οι μισθωτοί ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ!

ΘΩΜΑΣ Β. ΣΦΕΤΣΑΣ
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 3:25 μ.μ. | Reply
Με μεγάλη μου χαρά βλέπω ολα τα παιδιά τα πράσινα να λένε μπράβο και τι καλά και τα σχετικά.
Συμφωνώ με ΔΕΣΠΟΙΝΑ:
«ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ ΑΛΙΜΟΝΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΑΣ !!!! ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΛΑΨΩ
Δημοσιεύθηκε από ΔΕΣΠΟΙΝΑ»

Δεν είμαι νδ (προς αποφυγή τυχόν πονηρών σκέψεων)

Είμαι Ελληνας Μισθωτός μεσαίου προς χαμηλό εισοδήματος, του σκληρού ιδιωτικου τομέα
ΘΩΜΑΣ Β. ΣΦΕΤΣΑΣ
image description ΛΟΥΚΕΑ ΚΥΡΙΑΚΗ | Φεβρουαρίου 10, 2010 3:54 μ.μ. | Reply
ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ Η ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ?ΧΩΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΚΡΙΝΙΑΣ,Ο ΚΑΘΕ ΠΕΛΑΤΗΣ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΠΟΥ ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΕ ΤΑΡΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΑΨΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΨΥΧΑΝΑΛΗΤΗΣ
ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΠΡΗΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΡΩΤΑΝΕ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΟΜΑ(ΣΙΓΑ ΜΗ ΠΑΡΑΣΤΗΣΩ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ)
image description ΝΙΚΟΛΑΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:57 μ.μ. | Reply
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ;
π.χ. Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:29 μ.μ. | Reply
λοιπον οικογενεια με 3 ανηλικα παιδια και οικογενειακο εισόδημα 30000 της συζηγου και 35.000 του συζηγου (Χωρις αλλους πορους και περιουσια ακινητη) δηλ 65.000 ΕΗΤΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ χρειαζεται 65,000 * 30% = 19500 για να πετυχει αφορολογητο των 12000 ευρω αλλιως στην διαφορα θα πληρωσει προστιμο 10%.
19500 σε εξοδα το χρονο σημαινει το μηνα 19500/12 = 1625 ευρω...
Δηλ. θα πρεπει να δαπανα η οικογενεια 1625 ωπωσδηποτε καθε μηνα πλεον του ΕΝΟΙ%
image description ΚΩΣΤΑΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:42 μ.μ. | Reply

ΤΟ 10% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 60% ΜΕ 70% ΤΟΥ Α.Ε.Π. ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 1995 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2008 ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ Ο ΛΑΟΣ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΠΑΡΗΓΑΓΕ, ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΧΕΙ ΤΟ 10% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ. ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΥΡΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΑΣ. ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΕΙ 1800,00 ΕΥΡΩ Η 1500,00 ΕΥΡΩ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 380,ΟΟ ΕΥΡΩ ΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΛΥΣΗ . Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ, ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ Η ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ, ΚΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΟΥ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΜΠΑΜΠΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΝΕ, ΟΙ ΚΑΠΙΤΑ"ΛΗΣΤΕΣ" ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ.
image description ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:41 μ.μ. | Reply
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.000 ΚΑΙ 1.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΟΡΟΣ 20 ΕΥΡΩ ΕΝΩ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.100 ΚΑΙ ΠΑΛΙ 1.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΦΟΡΟΣ 281 ΕΥΡΩ!!!! ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ Η ΓΝΩΣΤΗ ΡΗΣΗ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:56 μ.μ. | Reply
Συνεχεια του προηγουμενου ... η οικογενεια ελεγα θα πρεπει να δαπανα 1625 ευρω τον μηνα πλεον του ενοικιου , της δεη, κινητη και ακινητη τηλεφωνια , ΕΥΔΑΠ, Γιατρους, ασφαλιστρα, ΤΕΒΕ, ΦΟΡΝΤΙΣΤΗΡΙΑ.....
Δηλαδη αν της περισσευει και κατι το μηνα για αποταμιευση για τις μελλοντικες αναγκες των 3 παιδιων της (σπουδες κλπ) θα πρεπει να το καταναλωνει για να μην πληρωσει προστιμο 10& στην διαφορα..
ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ...ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ!!!!!
image description | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:26 μ.μ. | Reply
Ο Κ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ εδωσε ενα καταπληκτικο παραδειγμα για την παρανοια των νομοθετουντων... Ειναι ενας απλος υπολογισμος...καντε τον...
image description ΚΩΣΤΑΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:47 μ.μ. | Reply
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΥΤΟ. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ 12000 ΕΥΡΩ ΘΕΛΕΙ 600 ΕΥΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 10% ΤΩΝ 6000. ΓΙΑ 12100 ΘΑ ΘΕΛΕΙ 630 ΕΥΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ.
ΤΑ 100 ΕΥΡΩ ΕΠΙ 30% ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.
image description ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:16 μ.μ. | Reply
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ... ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ... ΕΚΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟΝ...
image description ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:54 μ.μ. | Reply
ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΕΤΕ... ΑΝΩ ΤΩΝ 12.000 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 30% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 10, 2010 4:48 μ.μ. | Reply
Ετσι είναι ρε παιδιά, όπως τα λένε και οι προηγούμενοι...
ΤΕΛΙΚΑ με το κόλπο των αποδείξεων, θα πληρώσουν ΚΑΙ όσοι είναι στα πιό χαμηλά εισοδήματα.
Γιατί εξαιρεί, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΚΙΝΗΤΑ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ κλπ
Τι μένει;
Με ότι μένει, θα μπορεί ο πολίτης να συγκεντρώσει αποδείξεις γιά το ύψος που χρειάζεται;
Δύσκολο βέβαια. Αναλογισθείτε τους εαυτούς σας ο καθένας, τι ποσό αποδείξεων θα μπορείτε να συγκεντρώνετε, και σκεφθείτε πόσο ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΡΥΜΜΕΝΟ ουσιαστικότατα φόρο σας έχουν ετοιμάσει.
Πήγαν το αφορολόγητο (αρχικό) όριο ΟΛΩΝ στις 12000 Και των ελευθέρων επαγγελματιών κλπ
Ητοι. ΠΑΛΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ τα κορόιδα. ΚΑΙ θα κλιθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους στο τέλος και οι γιατροί, δικηγόροι κλπ φοροφυγάδες θα ΄χουν τώρα και αβάντα στο αφορολόγητο, από 10000 σε 12000!
ΘΩΜΑΣ Β. ΣΦΕΤΣΑΣ
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 6:15 μ.μ. | Reply
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ.
ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ,ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΦΥΛΑΚΗ,Η ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ.
ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ.
ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ? ΓΙΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ?ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΠΛΑΚΑ.
ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΗΜΑΣΤΕ.ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΟΥΘΕΝΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.ΕΜΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ,ΕΠΕΙΔΗ ΗΜΑΣΤΕ Μ... ΤΕΛΙΚΑ!!!!
ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΣΑΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ.ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΒΛΕΠΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΩ ΒΛΑΚΙΕΣ ΑΠΟ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!!!ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ
image description vagg | Φεβρουαρίου 10, 2010 6:24 μ.μ. | Reply
Εσυ τον εχεις μαθει ετσι ...
image description ΑΓΓΕΛΟΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 6:46 μ.μ. | Reply
Εγώ πάντως, δεν κατάλαβα κάτι..
Ο Ρουσσόπουλος, ο Παυλίδης, ο Βουλγαράκης, ο Λαλιώτης, ο Βενιζέλος, η Παπανδρέου, ο Πάγκαλος, θα δώσουν καμμιά επιστροφή, ή μόλις γεμίσει κανά Ταμείο θα ΞΑΝΑ-πέσουν σαν κοράκια..??!!
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 7:07 μ.μ. | Reply
ΣΟΒΑΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΧΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ !
image description ΓΙΑΝΝΗΣ | Φεβρουαρίου 10, 2010 7:25 μ.μ. | Reply
ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΙΛΑΣ.ΑΥΤΟΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ Η ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ Η ΤΟΝ ΕΦΟΡΙΑΚΟ ΚΛΠ.
ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΩΧΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΦΟΥΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΛΕΣ.
image description ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ) | Φεβρουαρίου 10, 2010 8:30 μ.μ. | Reply
....έχω την εντύπωση οτι αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν χτες!!! Η Ουγκαντα έχει καλύτερο φορολογικό σύστημα...τι να πω...σκέτη απογοήτευση!!! Τα υβριδικά αυτοκίνητα τα πήραν μήπως κληρονομιά από τον μπαμπά τους ή με τον ιδρώτα τους? κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά...κάποιος πρέπει να τους πληρώσει και την προσωπική τους ασφάλεια...φοβούνται βλέπεις να κυκλοφορήσουν στο σπίτι τους...εμ? μ'αυτά που κάνουν τι περιμένουν?
image description Χρήστος Παπαθανασίου | Φεβρουαρίου 10, 2010 8:43 μ.μ. | Reply
΄΄Ολα καλά ρε παιδια αυτά που γράφετε. και η Κυβέρνηση θέλει να μαζέψει χρήμα ζεστό να νοικοκυρέψει το Κράτος. Δεν άκουσα όμως από πουθενά και κανέναν να μηλάει για παραγωγιγότητα επενδύσεις κ/λ/π.
Εγω ξέρω ότι από το ίδιο ταψί της πίτας τρώμε όλοι και αν αυτό δεν μεγαλώσει από που θα βρεί τα τόσα δις που χρωστάμε για να ξεχρεωθούμε ?ΑΝ ΠΟΤΕ ?
Ας πουμε οτι κάνουμε οικονομίες 1 δις το χρόνο για να πληρώσουμε τα δανικά.
Χρειάζονται 300 Χρόνια δηλαδή τον 24 αιώνα μπορεί και να μην χρωστάμε .
Ο νοών νοείτο .
image description Elenh | Φεβρουαρίου 11, 2010 2:30 π.μ. | Reply
Pragmatika anarwtiemai pou ta blepete ta dikaia metra...pragmatika...Oi monoi pou 8a plhrwsoune pali einai oi mis8wtoi,pou 8a upostoun kai tis meiwseis stous mis8ous tous...Eimai xwrismenh me 2 paidia kai zw ta paidia mou monh mou apo to mis8o mou.Eimai mis8wth.Auto to kratos,pou de me katatasei stis monogoneikes oikogeneies,mou kanei meiwseis,mou epibalei forous kai afhnei na anebainoun ola apo DEH,super market ws th benzinh...Pisteuete oti mporw na megalwsw ta paidia mou me tetoia dedomena?Ta briskete pragmatika dikaia ola auta?!?
image description ΜΠΑΜΠΗΣ | Φεβρουαρίου 11, 2010 11:11 π.μ. | Reply
ΑΝ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΛΒΕΤΙΑ.ΜΑΚΑΡΙ......
image description ΚΩΣΤΑΣ | Φεβρουαρίου 11, 2010 2:49 μ.μ. | Reply
ΔΙΚΙΟ ΕΧΕΤΑΙ
image description ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Φεβρουαρίου 11, 2010 3:50 μ.μ. | Reply
ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΠΙΣΩ ΤΑ ΚΛΕΜΕΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ (ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ)ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ.
image description ΕΛΙΣΑΒΕΤ.. | Φεβρουαρίου 11, 2010 8:46 μ.μ. | Reply
ΝΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΆΡΗΚΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΙ. (Α... ΚΑΙ ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΕΙ ΦΠΑ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΤΛ...ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΓΙΑΤΙ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ)
image description λευτερης | Φεβρουαρίου 11, 2010 11:34 μ.μ. | Reply
συμφωνω απολυτα..κι αυτοι που εχουν καποια μικρομαγαζα θα αναγκαστουν να τα κλεισουν..και συντομα πριν τους πνιξουν τα χρεη..να δουμε τοτε τι θα εισπρατει το κρατος κ απο ποιον;
image description Επισκέπτης | Φεβρουαρίου 12, 2010 11:29 π.μ. | Reply
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΟΤΙ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΞΩΧΩΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (OFSHORE) ΑΝ ΤΙΣ ΒΡΕΙ, ME 10% APO 3% ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΡΙΝ .ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΟΒΑΡΟΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ? ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΔΗΜ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟ 26000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ 10000 ΕΥΡΩ ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΣΘΟΣ 2010 : 26000 ΣΥΝ ΕΝΟΙΚΙΑ 10000- 5% ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ =9500 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑΤΙ Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ 32% ΚΑΙ 36% ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ?
image description Μαιρη | Φεβρουαρίου 16, 2010 4:27 μ.μ. | Reply
σε παραδεχομαι!! να γινουν λιγοτεροι οι της βουλης και λυθηκε το οικονομικο προβλημα της Ελλαδας.Σ ολα εχουν ασυλια-εξοδα πληρωμενα κερασμενα απο εμας
image description Μαιρη | Φεβρουαρίου 16, 2010 4:28 μ.μ. | Reply
μην υπολογιζεις τιποτε ακομη γιατι δεν ειναι τελικο το φορολογικο νομοσχεδιο
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο