Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Οι τελικοί όροι του νόμου για τη ρύθμιση των χρεών.

Λιγότερες ενήμερες οφειλές και περισσότερες ληξιπρόθεσμες από 30 Ιουνίου 2007 και μετά, θα υπαχθούν τελικά στο νομοσχέδιο για τη ρευστότητα στην αγορά μετά και τις βελτιώσεις που παρουσιάστηκαν χθες - κατά τη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής - από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι τελικοί όροι του νόμου για τη ρύθμιση των χρεών.

Λιγότερες ενήμερες οφειλές και περισσότερες ληξιπρόθεσμες από 30 Ιουνίου 2007 και μετά, θα υπαχθούν τελικά στο νομοσχέδιο για τη ρευστότητα στην αγορά μετά και τις βελτιώσεις που παρουσιάστηκαν χθες - κατά τη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής - από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.


Ο «ελιγμός» του υπουργείου ήρθε ως αποτέλεσμα του διαλόγου με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα. Εκτιμάται δε ότι οι ρυθμίσεις μέχρι τις αρχές καλοκαιριού θα οδηγήσουν σε σταδιακή αποκατάσταση ρευστότητας στην αγορά ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Κύκλοι του υπουργείου δηλώνουν ότι οι τελικές ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Λιγότερες ενήμερες οφειλές και περισσότερες ληξιπρόθεσμες από 30 Ιουνίου 2007 και μετά, θα υπαχθούν τελικά στο νομοσχέδιο για τη ρευστότητα στην αγορά μετά και από τις βελτιώσεις που παρουσιάστηκαν χθες - κατά τη διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής - από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο «ελιγμός» του Υπουργείου ήρθε ως αποτέλεσμα του διαλόγου με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα. Εκτιμάται δε ότι οι ρυθμίσεις μέχρι τις αρχές καλοκαιριού θα οδηγήσουν σε σταδιακή αποκατάσταση ρευστότητας στην αγορά ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι κύκλοι του Υπουργείου δηλώνουν ότι οι τελικές ρυθμίσεις διαμορφώθηκαν ύστερα από εκτεταμένη διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ποσοτικές αναλύσεις με βάση ίδια στοιχεία και υπολογισμούς «καθώς εζητήθη και δεν κατέστη δυνατή η συνδρομή με στοιχεία από την ΤτΕ και την ΕKΤ».


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΥΗ ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΑΚΗ
[email protected]

Κατά τους προσεχείς μήνες θα γίνει ορατό αν και κατά πόσον οι αλλαγές που επήλθαν στο νομοσχέδιο απαντούν επί της ουσίας στις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δηλαδή το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση δημιουργεί κινδύνους ρευστότητας στην αγορά και θα οδηγήσει τις τράπεζες στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή στο να μην χορηγούν δάνεια.

Η ΕΚΤ τονίζει ότι εάν οι οικονομικές συνθήκες για την Ελλάδα επιδεινωθούν το νομοσχέδιο θα μπορούσε να προκαλέσει συστημικές επιπτώσεις εντός της ελληνικής επικράτειας και πιθανόν και διασυνοριακά. Επίσης, κάνει λόγο για δυσχέρανση της αξιολόγησης των δανειοληπτών και του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες και τονίζει τη σημασία της εκ των προτέρων ενδελεχούς αξιολόγησης των επιπτώσεων του σχεδίου νόμου στην κεφαλαιακή επάρκεια και τη ρευστότητα των τραπεζών.

Από την πλευρά του το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «υποψιαζόμενο» σε ποια κατεύθυνση θα είναι η γνωμοδότηση προχώρησε χθες - λίγο νωρίτερα από τη δημοσιοποίηση της γνωμοδότησης - σε αλλαγές, οι οποίες - όπως σημειώνει - «μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων στην ομάδα επιχειρήσεων που στοχεύει να υποστηρίξει το νομοσχέδιο, δηλαδή στις υγίεις επιχειρήσεις, καθώς τίθενται προϋποθέσεις ανά κατηγορία στις ενήμερες οφειλές».

Το Υπουργείο σημειώνει ότι με τις βελτιώσεις που επήλθαν, γίνεται ρύθμιση της συνολικής οφειλής (ληξιπρόθεσμης και ενήμερης) χωρίς περιορισμό για το σύνολο των τραπεζών, με αυξημένο όριο και μάλιστα όχι ανά τράπεζα αλλά ανά σύμβαση.


OΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ειδικότερα οι βελτιώσεις προβλέπουν τα εξής:

- Την υποχρέωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις.

- Την υπαγωγή στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από δάνεια, κεφάλαια κίνησης και χρηματοδοτικές μισθώσεις, μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ ανά σύμβαση, από 1,5 εκατ. ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα και 3 εκατ. ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των ενήμερων οφειλών, δάνεια - και όχι κεφάλαια κίνησης - με ανεξόφλητο κεφάλαιο μέχρι 350.000 ευρώ ανά σύμβαση για εταιρείες με βιβλία γ΄ κατηγορίας και έως 200.000 ευρώ ανά σύμβαση για φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα ή με δραστηριότητα στον αγροτικό τομέα και για επιχειρήσεις που επλήγησαν από καταστροφές, πλημμύρες ή πυρκαγιές. Το αρχικό νομοσχέδιο προέβλεπε για την πρώτη περίπτωση ως όριο τα 250.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα, με περιορισμό το 1 εκατ. ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων και για τη δεύτερη περίπτωση όριο τα 100.000 ευρώ ανά πιστωτικό ίδρυμα με περιορισμό 300.000 ευρώ στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.

- Τον καθορισμό κριτηρίων με βάση τον κύκλο εργασιών για την υπαγωγή των ενήμερων οφειλών στη ρύθμιση τζίρο 1,5 - 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως για τις επιχειρήσεις με βιβλία γ΄ κατηγορίας και ακαθάριστα έσοδα 300.000 ευρώ το 2008 για τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα.

- Την υποχρέωση ύπαρξης ζημιογόνας τελευταίας χρήσης για την υπαγωγή των επιχειρήσεων με βιβλία γ' κατηγορίας στη ρύθμιση των ενήμερων οφειλών.

- Την παροχή διετούς περιόδου χάριτος στα δάνεια των πυρόπληκτων περιοχών, κατά την οποία οι δανειολήπτες θα πληρώνουν μόνον τους τόκους.

- Τον αποκλεισμό από τις διατάξεις περί ρύθμισης των ενήμερων οφειλών των μεγάλων επιχειρήσεων. Με την παλαιά διατύπωση μπορούσαν και αυτές να ρυθμίσουν μέρος των οφειλών τους, που όμως ήταν πολύ μικρό στο σύνολο.

- Τον περιορισμό της ισχύος των διατάξεων σε δάνεια ή πιστώσεις που χορηγήθηκαν μέσω υποκαταστημάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα από πιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους ή έχουν νομίμως εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

- Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνεται μέχρι 15 Απριλίου αντί της 15ης Μαρτίου 2010 που ήταν η αρχική πρόβλεψη.

- Διενέργεια αναγκαστικών εκτελέσεων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μετά την 31η Ιουλίου 2010 αντί της 30ής Ιουνίου 2010 και γενικότερα, η νέα διατύπωση έχει αυξημένα όρια έναντι της παλαιάς.

- Η νέα διατύπωση έχει όριο ανά σύμβαση αντί ανά τράπεζα. Δηλαδή μία ΜμΕ επιχείρηση μπορεί να έχει περισσότερες από μία συμβάσεις σε μία τράπεζα, οπότε μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο τώρα.

- Το ύψος ανά δανειακή σύμβαση που ορίζεται με τη νέα διατύπωση, είναι στα πλαίσια που συνήθως έχουν οι ΜμΕ.

- Δεν υπάρχει πλέον περιοριστικό όριο για το σύνολο του πιστωτικού συστήματος. Δηλαδή με τον τρόπο αυτό, μία ΜμΕ μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο τώρα, από όσο με την παλιότερη διατύπωση, αλλά και οι τράπεζες ωφελούνται διότι περιορίζεται το λειτουργικό και διαδικαστικό κόστος που θα είχαν.

- Η δυνατότητα επίκλησης της περιόδου χάριτος, απαιτεί η σύμβαση του ρυθμιζόμενου δανείου να μην έχει διανύσει μέχρι τις 15/4/2010 το ένα τρίτο της προβλεπόμενης συμβατικής διάρκειας.


ΟΡΙΑΚΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

«Οριακές» χαρακτηρίζουν οι τραπεζίτες τις βελτιώσεις που έγιναν την τελευταία στιγμή και επισημαίνουν ότι επί της ουσίας, δεν δόθηκε καμία βαρύτητα στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία συνάδει και με τις απόψεις της Τράπεζας Ελλάδος.

Κατ' αρχάς, παραμένει η υπαγωγή σε ρύθμιση και των ενήμερων δανείων, κάτι που δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά, παραμένει η δυνατότητα διαγραφής στην 3ετία αν εξοφληθεί μόνο το 10% (οι τράπεζες ήθελαν περισσότερο ή ό,τι όριζε το δικαστήριο) και «πυρπολείται» ολοκληρωτικά ο Τειρεσίας, μία προσπάθεια ετών για δημιουργία data των δανειοληπτών.

Αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων, θα είναι αναπόφευκτα η μειωμένη ροή δανείων και η αύξηση του κόστους, κάτι που και η ΕΚΤ έχει τονίσει, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για την παρουσία ρευστότητας.

Πηγή Κέρδος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description \(_I_)/ | Ιανουαρίου 16, 2010 6:46 μ.μ. | Reply
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΓΙΝΟΝΤΕ ΠΡΟΧΕΙΡΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ .ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ!!ΓΙΑΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΛΑΜΟΓΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ-ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΥΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΘΑ ΤΙΣ ΡΙΞΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΣ ΟΧΙ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΑΝ ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΩΡΑ!!ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ-ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΔΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΠΑΛΙ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ!
image description ΣΤΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ιανουαρίου 18, 2010 9:35 π.μ. | Reply
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΟΤΙ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΑ.ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 30 ΚΑΙ 40 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 65 ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο