Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τα σενάρια για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πνοή στην εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα μέσω της χορήγησης κινήτρων εισόδου νέων επιχειρήσεων στις αγορές, κατάργησης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και διατήρησης ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριοποίηση θα προάγεται και δεν θα τιμωρείται, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με την υλοποίηση συγκεκριμένων συμπληρωματικών δράσεων των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών.

Τα σενάρια για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πνοή στην εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα μέσω της χορήγησης κινήτρων εισόδου νέων επιχειρήσεων στις αγορές, κατάργησης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και διατήρησης ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριοποίηση θα προάγεται και δεν θα τιμωρείται, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με την υλοποίηση συγκεκριμένων συμπληρωματικών δράσεων των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών, θα προέλθει από την παροχή κινήτρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως τη μείωση των συντελεστών και της προκαταβολής φόρου, την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, τη σύνδεση των φοροελαφρύνσεων με την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και τη χορήγηση φορολογικών μπόνους σε όσους επενδύουν τα κέρδη τους.


Πνοή στην εγχώρια επενδυτική δραστηριότητα μέσω της χορήγησης κινήτρων εισόδου νέων επιχειρήσεων στις αγορές, κατάργησης των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και διατήρησης ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριοποίηση θα προάγεται και δεν θα τιμωρείται, επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση μέσω συγκεκριμένων συμπληρωματικών δράσεων των υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με τις προθέσεις του υπουργείου Οικονομικών, θα προέλθει από την παροχή κινήτρων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως μείωση των συντελεστών και της προκαταβολής φόρου, την αντικειμενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, τη σύνδεση των φοροελαφρύνσεων με την αύξηση της απασχόλησης αλλά και τη χορήγηση φορολογικών μπόνους σε όσους επενδύουν τα κέρδη τους.ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι οι δράσεις ενίσχυσης της ρευστότητας που προωθούνται ήδη με σχετικό νομοσχέδιο από το υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες της φορολογικής μεταρρύθμισης θα τονώσουν το «καθισμένο» επενδυτικό κλίμα και θα ενισχύσουν τη ζήτηση, επαναφέροντας την ελληνική οικονομία σε θετική τροχιά ανάπτυξης από τον επόμενο κιόλας χρόνο, όπως θα προβλέπεται άλλωστε και στο Πρόγραμμα Σταθερότητας.

Τα μέτρα θα κινούνται στο πνεύμα των κατευθύνσεων που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου κατά το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο, από το οποίο «προέκυψε» η επίσπευση της δημοσιονομικής προσαρμογής κατά ένα χρόνο και η... συμβουλή «όλα τα μέτρα τώρα».

Ειδικά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η φιλοσοφία των μέτρων θα συνίσταται στην παροχή κινήτρων και δη φορολογικών για όσους θα προχωρήσουν σε επενδύσεις μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, ενώ καθαρά στο φορολογικό κομμάτι η θέση του οικονομικού επιτελείου είναι ότι τα διανεμόμενα κέρδη πρέπει να φορολογούνται με χαμηλότερο συντελεστή εν αντιθέσει με τα αδιανέμητα για τα οποία προτείνεται να υπάρξει αύξηση, καθώς δεν επενδύονται.


ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επικρατέστερο σενάριο που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών αφορά τη χορήγηση κινήτρων ίδρυσης και ανάπτυξής τους που θα ξεκινούν από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας τους μέχρι και την απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με την πρόταση που επεξεργάζεται το υπουργείο, είναι οι επιχειρήσεις αυτές να προσλάβουν τουλάχιστον δύο ή τρία άτομα προσωπικό στο πρώτο έτος λειτουργίας τους. Εφόσον υιοθετηθεί η πρόταση αυτή για τις επιχειρήσεις αυτές θα προβλέπεται:

- Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 30% για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

- Μείωση κατά 35% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, επίσης για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

- Πλήρη απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τα τρία πρώτα οικονομικά έτη της λειτουργίας τους.


Για τη διασφάλιση του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει σύμφωνα με την ίδια πρόταση, η νεοϊδρυόμενη επιχείρηση να δεσμεύεται με ρητή διάταξη νόμου ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία της για άλλα τρία τουλάχιστον χρόνια και ότι θα διατηρεί τις θέσεις εργασίας για τις οποίες είχε τη δυνατότητα καταβολής των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, για ίσο τουλάχιστον χρονικό διάστημα με το διάστημα για το οποίο κατέβαλε μειωμένες εισφορές. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων θα καταλογίζονται οι διαφορές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.


ΜΙΣΘΩΤΟΣ... ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

Στις πράγματι καινοτόμες προτάσεις που μελετά επίσης το υπουργείο Οικονομικών εντάσσεται και η φορολογική ελάφρυνση των παραδοσιακών στην Ελλάδα οικογενειακών επιχειρήσεων που τυπικά δεν παρουσιάζουν δαπάνες μισθοδοσίας, αφού απασχολούνται η σύζυγος ή και τα τέκνα του επιχειρηματία.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μελετά ειδικά για τις ατομικές επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν και δεν θα απασχολούν προσωπικό να τους δίνεται η δυνατότητα για τα τρία πρώτα έτη της λειτουργίας τους, να εκπίπτουν ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα, κάποιο ποσοστό των ετήσιων καθαρών αποδοχών που αντιστοιχεί σε εργαζόμενο βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας!

Πέραν αυτών και στο πλαίσιο τροποποίησης του υφιστάμενου αναπτυξιακού νόμου μελετάται επίσης η καθιέρωση ειδικού αποθεματικού επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εμπορικών, βιοτεχνικών και επαγγελματικών). Το αποθεματικό αυτό θα σχηματίζεται από τα αδιανέμητα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών σε ποσοστό 40% αυτών με την υποχρέωση πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων.

Προκειμένου μάλιστα να αποφευχθούν προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως με τον Ν. 3220/2004, προτείνεται να υφίσταται υποχρέωση κεφαλαιοποίησης του αποθεματικού αυτού, εντός τριετίας από τον σχηματισμό του, αφού φορολογηθεί με συντελεστή 5%.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, το υπουργείο Οικονομικών μελετά τη φορολόγηση των συνολικών κερδών με τον προβλεπόμενο συντελεστή που ισχύει σήμερα για τις επιχειρήσεις και την περαιτέρω φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, στο όνομα του προσώπου που λαμβάνει τα κέρδη αυτά (υπαγωγή του ποσού στην κλίμακα και συνάθροισή του στα συνολικά εισοδήματα του φορολογουμένου).
Το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι θα αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για περιορισμό της διανομής κερδών και αύξηση των δυνατοτήτων αυτοχρηματοδότησης του νομικού προσώπου.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Παράλληλα, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζει σοβαρά το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι και η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολόγησης σε συνδυασμό με τη δυνατότητα αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων από τα αδιανέμητα κέρδη της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η καθιέρωση ενιαίου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες, εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.λπ.), σε ποσοστό 15% Με τον φόρο αυτό θα επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της εταιρείας για τα κέρδη που προέρχονται από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Το διανεμόμενο στους εταίρους ή μετόχους υπόλοιπο των καθαρών κερδών προτείνεται να φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%, εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης. Τα διανεμόμενα κέρδη δεν μπορούν να είναι μικρότερα από το 35% των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και του τακτικού αποθεματικού (για ΑΕ και ΕΠΕ).

Από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης η επιχείρηση μπορεί να σχηματίσει ειδικό αποθεματικό επενδύσεων το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 80% αυτών. Το αποθεματικό αυτό φορολογείται κατά τον σχηματισμό του με συντελεστή 5%. Η εταιρεία έχει υποχρέωση πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός τριετίας από τον σχηματισμό του αποθεματικού.

Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων το αποθεματικό αυτό κεφαλαιοποιείται χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση. Στην περίπτωση κατά την οποία μέχρι το τέλος της τριετίας υπάρχει ακάλυπτο ποσό αποθεματικού, τότε η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει σχετική ειδική δήλωση και να το φορολογήσει με συντελεστή 15%. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση και διαπιστωθεί ύστερα από έλεγχο η μη πραγματοποίηση των επενδύσεων, το ακάλυπτο ποσό του αποθεματικού θα φορολογηθεί με συντελεστή 30%.

Πηγή Ημερησία
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).

Παλαιότερα σχόλια

image description ΓΙΑΝΝΗΣ - ΡΟΔΟΣ | Ιανουαρίου 10, 2010 10:33 μ.μ. | Reply
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΑΝ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ.
image description KEF | Ιανουαρίου 11, 2010 3:33 μ.μ. | Reply
POLY KALO
image description τασος1 | Ιανουαρίου 11, 2010 8:33 μ.μ. | Reply
για ολες τις ατομικές επιχειρήσεις πρεπει να το εφαρμοσουν,παλιες και νεες γιατι αν δε δουλευαν σε αυτες θα ηταν ανεργοι η' μισθωτοι. απλα πραγματα ειναι.
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο