Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΣΕΒ: Στα 30 δισ. ευρώ το χρόνο φτάνει η φοροδιαφυγή

Στα 30 δισ. ευρώ το χρόνο φτάνει η φοροδιαφυγή, ποσό που υπερβαίνει το φετινό έλλειμμα του προϋπολογισμού. Η σύλληψη αυτής 20 δισ. ευρώ από αυτά, θα μπορούσε είτε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι κατά 30% περίπου, είτε να εξαλείψει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, είτε να επιτρέψει έναν συνδυασμό και των δύο. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 74% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις το 4% και το 99,5 % των επιχειρήσεων πληρώνουν ετησίως κατά μέσο όρο 6.100 ευρώ φόρο.

ΣΕΒ: Στα 30 δισ. ευρώ το χρόνο φτάνει η φοροδιαφυγή                                             

 Στα 30 δισ. ευρώ το χρόνο φτάνει η φοροδιαφυγή, ποσό που υπερβαίνει το φετινό έλλειμμα του προϋπολογισμού. Η σύλληψη αυτής 20 δισ. ευρώ από αυτά, θα μπορούσε είτε να μειώσει τους φόρους που καταβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι κατά 30% περίπου, είτε να εξαλείψει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, είτε να επιτρέψει έναν συνδυασμό και των δύο. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι δηλώνουν το 74% του συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες μόλις το 4% και το 99,5 % των επιχειρήσεων πληρώνουν ετησίως κατά μέσο όρο 6.100 ευρώ φόρο.

    Τα παραπάνω αναφέρονται σε σημερινή ανακοίνωση του ΣΕΒ σχετικά με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων, με βάση στοιχεία για το 2007 της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπ.Οικονομικών. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ:

    -Πάνω από τις μισές ελληνικές οικογένειες (54,4%) δηλώνουν εισοδήματα κάτω από το ατομικό αφορολόγητο όριο των ¤ 12.000 ετησίως και έτσι δεν πληρώνουν καθόλου φόρο εισοδήματος. Ο μέσος όρος εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής είναι ¤ 6.000 ετησίως, δηλαδή μέσο εισόδημα ¤ 500 το μήνα.

    -Το 33% των ελληνικών οικογενειών δηλώνει ετήσιο εισόδημα από ¤ 12.000 έως 30.000. Ο μέσος όρος εισοδημάτων της κατηγορίας αυτής είναι ¤ 19.000 ετησίως, δηλαδή μέσο μηνιαίο εισόδημα μικρότερο των ¤ 1.600 και αντιστοιχεί μέσος φόρος ¤ 1140 τον χρόνο.

    -Το 90% περίπου των φορολογικών δηλώσεων είναι κάτω των ¤ 30000, έχει μέσο φορολογικό συντελεστή 4% και πληρώνει το 25% του συνολικού φόρου των φυσικών προσώπων. Το υπόλοιπο 75% του φόρου καταβάλλεται από το 10% των φορολογουμένων.

    -Μόνο το 2% των ελληνικών οικογενειών δηλώνει ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των ¤ 60.000. Αυτές οι οικογένειες καταβάλλουν το 34% του συνολικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

    -Το 99,5% των επιχειρήσεων που παρακολουθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δηλαδή 202.418 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 άτομα, πληρώνουν κατά μέσο όρο ετησίως φόρο 6.100 ¤, όσο δηλαδή ένας μισθωτός υπάλληλος φορολογητέων αποδοχών 2.000 ¤ μηνιαίως.

    -Οι 1.500 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις μέσης απασχόλησης 350 ατόμων, πληρώνουν το 72,2% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων καταβάλλοντας έκαστη μέσο ετήσιο φόρο εισοδήματος 2,2 εκατ. ¤.

    Ο ΣΕΒ επισημαίνει ακόμη ότι:

    -Σε σύνολο 5,5 εκατ. δηλώσεων τα 3 εκατ. δεν καταβάλλουν κανένα φόρο. Είναι τα εισοδήματα που δηλώνονται ως κατώτερα των 12.000 ¤.

    - Το 1,8 εκατ. που αφορά εισοδήματα από ¤ 12.000 έως ¤ 30.000 καταβάλει το 25% των συνολικών εσόδων από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το ποσό αυτό δηλαδή, ανέρχεται σε ¤ 2 δισ. και συνεπάγεται μέσο ετήσιο φόρο ¤ 1.140 για κάθε φυσικό πρόσωπο/νοικοκυριό.

    -Συνολικά, το 87,5% των φυσικών προσώπων/νοικοκυριών καλύπτει το 25,5% του σχετικού φόρου και καταβάλει ως φόρο το 4% του εισοδήματός του.

    - 577.000 οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα από ¤ 30.000 έως ¤ 60.000 καλύπτουν το 41% του συνολικού φόρου και η κάθε μια καταβάλλει ως μέσο ετήσιο φόρο το 14,5% του εισοδήματος της.

    -Τέλος, 114.000 οικογένειες που δηλώνουν εισόδημα πάνω από ¤ 60.000, αποτελούν το 2% του συνόλου, το ποσό που πληρώνουν καλύπτει το 34% του συνόλου του φορολογικού εσόδου από εισόδημα φυσικών προσώπων και ανέρχεται στο 27% του εισοδήματός τους.

    -Συνολικά, στα 5,5 εκατ. δηλώσεων οι 700.000 καταβάλλουν το 75% του συνόλου των εσόδων από τη φορολογία φυσικών προσώπων/νοικοκυριών.

    -Περίπου 1.500 επιχειρήσεις με μέση απασχόληση 350 άτομα, καλύπτουν το 72% των εσόδων από την φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

    -Περίπου 200.000 επιχειρήσεις με μέση απασχόληση 5 άτομα, καλύπτουν το υπόλοιπο 28% του συνόλου των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.

    -Ο φόρος και των δύο κατηγοριών, εκφραζόμενος ως ποσοστό επί των κερδών είναι περίπου ίδιος: 27% για τις 1.500 και 25% για τις 200.000.

    -Σε απόλυτα μεγέθη οι 1.500 καταβάλλουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο ¤ 2,2 εκατ. η κάθε μία και οι 200.000 από ¤ 6.100 η κάθε μία.

    -Σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΠΣ η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών δηλώνει εισόδημα στο όριο των ¤ 12000.

Πηγή ΣΕΒ
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο