Ειδήσεις Ανακοινώσεις Συλλόγων

Ε.Φ.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ Απόφαση Αναγόρευσης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5581/2009 ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Απόφαση Αναγόρευσης Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5581/2009

Email:[email protected]

 

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών στην Αθήνα και στον Πειραιά, 17 χρόνια μετά την ίδρυση της πρώτης συνδικαλιστικής οργάνωσης, δυστυχώς δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ σοβαρά, με αποτέλεσμα ενώ αρχικά αναπτύχθηκε δυναμικά, στη συνέχεια χρονιά με τη χρονιά να συρρικνώνεται. 

 

Σήμερα συνεχίζεται η συρρίκνωση αυτή, προφανώς όχι ηθελημένα, αλλά μέσω λανθασμένων κινήσεων και πρακτικών, με αποτέλεσμα να φαντάζει ως μοναδική λύση η αποχή από τα κοινά. Ένας κλάδος, με δείκτη συσπείρωσης κοντά στο μηδέν,  με την ευθύνη να ανήκει αφ’ ενός σε μια μικρή μερίδα διοικούντων και αφ’ ετέρου σε όλους όσους απογοητευμένοι παρακολουθούν απαθείς τα τεκταινόμενα, να δείχνει ότι χάνει και πάλι το παιχνίδι, γιατί απλά δεν προσπαθεί να το κερδίσει.

 

Αποτέλεσμα ; Στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, όπου ο πληθυσμός τείνει να φτάσει το 50% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, από τους χιλιάδες συναδέλφους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, μόνο ελάχιστοι παραμένουν, συμμετέχοντας ενεργά, στους υφιστάμενους Συλλόγους και Ενώσεις.

 

Ποιος φταίει ; Δυστυχώς όλοι μας, διότι αν δεχτούμε την άποψη ότι κάποιοι θεωρούν εαυτούς ως τους μοναδικούς διαχειριστές των συμφερόντων του κλάδου, επειδή διατηρούν επί σειρά ετών τις θέσεις στα όργανα των συλλόγων και αντί να δίνουν καθημερινά τη μάχη στα πολλά ανοικτά μέτωπα, έχουν καταφέρει να συρρικνώσουν δραματικά τη δυναμική του κινήματος και να δημιουργήσουν ένα κλίμα «απέχθειας» προς την κατεύθυνση της μαζικής συμμετοχής στα κοινά, τότε πρέπει να πούμε ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει σε όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια ανεχτήκαμε αυτήν την κατάσταση.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Επειδή ο κλάδος μας έχει ανάγκη την ενότητα, την πίστη σε ένα καλύτερο αύριο, την ανιδιοτελή και ευπρόσωπη εκπροσώπηση, προχωρήσαμε στην ίδρυση της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αθήνας και Πειραιά (Ε.Φ.Ε.Ε. Α.-Π.) και σας καλούμε όλους να συμμετέχετε δυναμικά σε αυτή, γνωρίζοντας ότι στην Ένωση κυριαρχεί και θα κυριαρχεί ο αλληλοσεβασμός, συνεπώς δεν έχουν θέση όσοι δαιμονοποιούν τυχόν αντίθετες απόψεις και στοχοποιούν τους εκφραστές αυτών.

 

Προχωρήσαμε στην ίδρυση ενός συνδικαλιστικού φορέα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών - Φοροτεχνικών, με καταστατικό προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις του κλάδου, ένα καταστατικό το οποίο προάγει την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική προσφορά και την ανταποδοτικότητα. Ενδεικτικά, το καταστατικό της Ε.Φ.Ε.Ε. Α.-Π. προβλέπει ρητά ότι :

 

α) Η θητεία στα όργανα (Διοικητικό Συμβούλιο ή/και Εξελεγκτική Επιτροπή ή/και Πειθαρχικό Συμβούλιο) δεν μπορεί να υπερβεί τις τρείς (3) θητείες. Με την καταστατική αυτή διάταξη διασφαλίζεται ότι δεν θα μπορεί κανείς να «γαντζωθεί» εσαεί σε μια καρέκλα, πρακτική την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα.

 

β) Η Ένωση θα ενταχθεί στη δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), της μοναδικής Ομοσπονδίας η οποία εκπροσωπεί τα συμφέροντα των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών.

 

γ) Θα υπάρχει ανταποδοτικότητα των χρημάτων που καταβάλλουν για συνδρομή τα μέλη της με :

 

§        Τη διενέργεια δύο (2) τουλάχιστον, κατ’ έτος, δωρεάν σεμιναρίων για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη,

 

§        Την έκδοση και δωρεάν διάθεση επίκαιρων βοηθημάτων σε λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά και λοιπά θέματα της καθημερινότητας,

 

§        Την έκδοση και δωρεάν διάθεση ηλεκτρονικού επιστημονικού και ενημερωτικού περιοδικού, και

 

§        Τη δημιουργία τράπεζας πληροφοριών πάνω σε λογιστικά, φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά και λοιπά θέματα.

 

δ) Θα δημιουργηθούν τοπικά παραρτήματα (τομείς) σε όποια περιοχή δραστηριοποιούνται μέλη της Ένωσης, εφ όσον ζητηθεί από τα μέλη ή κριθεί γενικώς απαραίτητο, με σκοπό την πιο καλή εξυπηρέτηση των μελών της Ένωσης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή.

 

ε) Για λόγους διαφάνειας και ελέγχου ο Ταμίας της Ένωσης υποχρεούται να τηρεί, εκτός από τα προβλεπόμενα από το Νόμο περί σωματείων βιβλία, διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με τις παραδεκτές αρχές της λογιστικής επιστήμης, και των αναγκών πληροφόρησης των οργάνων και των μελών της Ένωσης.

 

Πέραν των ανωτέρω, επειδή πιστεύουμε ότι η Ένωση εκτός από τη συνδικαλιστική δραστηριότητά της θα πρέπει να προαγάγει και την κοινωνική προσφορά, το καταστατικό της Ε.Φ.Ε.Ε. Α.-Π. ρητά προβλέπει ότι :

 

§        Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία θα διοργανώνονται από την Ένωση θα μπορούν να τα παρακολουθούν Δωρεάν, φοιτητές Α.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης, σπουδαστές Τ.Ε.Ι. Λογιστικής – Φοροτεχνικής κατεύθυνσης, και μεταπτυχιακοί φοιτητές Οικονομικής - Φοροτεχνικής κατεύθυνσης.

 

§        Κάθε έτος ποσοστό 20% των εσόδων από όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου θα διατίθεται σε φορείς οι οποίοι, αποδεδειγμένα, επιδιώκουν κοινωφελείς - φιλανθρωπικούς σκοπούς και για την ενίσχυση, με βιβλία ή τεχνολογικό εξοπλισμό, μεταπτυχιακών σπουδών φοιτητή/ών με την προϋπόθεση ότι οι σπουδές αυτές θα έχουν εξειδίκευση σε φορολογικά – φοροτεχνικά θέματα.

 

§        Τον Ιούνιο κάθε έτους η Ένωση θα διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Οι θέσεις και οι προτάσεις που καταθέτουμε σήμερα αφορούν, κύρια, το επάγγελμα του Ελεύθερου Επαγγελματία Λογιστή - Φοροτεχνικού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ε.Φ.Ε.Ε. Αθήνας - Πειραιά δεν θα συμβάλει, με θέσεις και προτάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα θέματα που μας απασχολούν, και φυσικά στην ενίσχυση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. έτσι ώστε να αξιοποιήσει στον υπέρτατο βαθμό το θεσμικό της ρόλο.

 

Θέσεις – προτάσεις της Ε.Φ.Ε.Ε. Α.-Π.

 

1.  Αναγκαιότητα τελικής τροποποίησης των μεταβατικών διατάξεων του Π.Δ. 340/1998

 

Για τους κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Γ’ ειδικής τάξης (δικαίωμα υπογραφής ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως επιχειρήσεων με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 900.000,00 ευρώ), πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις :

 

α) Οι έχοντες πενταετή προϋπηρεσία, ως λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι άδειας Γ’ τάξεως με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, να μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξεως μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 2515/1997, και

 

β) Οι έχοντες μικρότερη από πέντε έτη προϋπηρεσία, ως λογιστές – φοροτεχνικοί κάτοχοι άδειας Γ’ τάξεως με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας, να μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β’ τάξεως, μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 2515/1997 όπως αυτός ισχύει σήμερα. Με τη συμπλήρωση συνολικά πέντε ετών (αθροιστικά στην Γ’ ειδική και στη Β’) να μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α’ τάξεως μετά την παρακολούθηση των σεμιναρίων που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Ν. 2515/1997.

 

Με αυτό τον τρόπο δεν τίθενται πλέον εκτός αγοράς οι συνάδελφοι εκείνοι οι οποίοι ενώ γνωρίζουν, τηρούν και υπογράφουν οικονομικές καταστάσεις Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κινδυνεύουν με μια απλή αύξηση ακαθαρίστων εσόδων να χάσουν πελάτες. Εξ’ άλλου πλέον το επάγγελμα έχει κλείσει, και δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν άλλοι οι οποίοι θα στερούνται τυπικών προσώπων οπότε δεν υπάρχει πλέον περίπτωση χορήγησης άλλων αδειών. Η διάταξη αυτή (η οποία θα συμπληρώνει τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Π.Δ. 340/1998 και έχει ήδη ετοιμασθεί νομοτεχνικά σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο της Ε.Φ.Ε.Ε. Α.-Π.), θα προωθηθεί από την Ένωση στην Ομοσπονδία και στους αρμόδιους φορείς.

 

Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι, μετά την αύξηση των ορίων τήρησης βιβλίων με τις διατάξεις του Ν. 3522/2006, οι συνάδελφοι με άδεια Γ’ τάξεως με δικαίωμα τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας ενώ μπορούν να υπογράψουν βιβλία Β’ κατηγορίας με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 1.500.000,00 ευρώ, έχουν δικαίωμα υπογραφής βιβλίων Γ’ κατηγορίας μέχρι 900.000,00 ευρώ!!!!!

 

2. Ουσιαστική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού

 

α) Κατάργηση, στο σύνολό του, του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000, με καθιέρωση υποχρεωτικής υπογραφής, όλων των δηλώσεων όλων των επιχειρήσεων και επιτηδευματιών, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων, από αδειούχο Λογιστή – Φοροτεχνικό. Η πρόταση αυτή οδηγεί, κατ’ αρχήν, στην ζητούμενη πιστοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων των φορολογουμένων από τους Λογιστές – Φοροτεχνικούς, αλλά θα πρέπει να υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε αφ’ ενός οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί να μην γίνουν άμισθοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και αφ’ ετέρου να μην οδηγηθούν σε υποχρεωτικό συνδικαλισμό. Ως Ε.Φ.Ε.Ε. Α.-Π. θεωρούμε ότι η συμμετοχή στα κοινά δεν πρέπει να επιβάλλεται, αλλά αντίθετα να αναφύεται και να τεκμαίρεται από την αποτελεσματικότητα διαχείρισης και επίλυσης των προβλημάτων του κλάδου.

 

β) Καθιέρωση Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών, ενός κώδικα ο οποίος δεν θα περνά κατ’ ανάγκη από το χαφιεδισμό, την αυστηρότητα και την υπερβολή έναντι των Λογιστών – Φοροτεχνικών, και ο οποίος, πέραν των άλλων, πρέπει να περιέχει :

 

§        Σαφή οριοθέτηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων,

 

§        Περιορισμό της ευθύνης, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία εν γνώσει μας  γίναμε συνεργοί σε πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν φοροκλοπή ή/και φοροδιαφυγή.  (Ώστε να μη γίνεται ο Λογιστής – Φοροτεχνικός το εξιλαστήριο θύμα, είτε υπόλογος έναντι του Δημοσίου είτε/και έναντι του φορολογούμενου, καλούμενος να πληρώσει τυχόν αβλεψίες, σκόπιμες ή μη, των φορολογουμένων), και

 

§        Απαγορευτική διάταξη άσκησης του επαγγέλματος από συνταξιούχους, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο νέων συναδέλφων στην αγορά εργασίας.

 

γ) Καθιέρωση Ελαχίστων Ορίων Αμοιβών των Λογιστικών – Φοροτεχνικών εργασιών.

 

δ) Καθιέρωση δικαιώματος υποχρεωτικής συνυπογραφής του δικογράφου της προσφυγής ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, και της αίτησης διοικητικής επίλυσης της φορολογικής διαφοράς ενώπιον των Φορολογικών Αρχών, από αδειούχους Λογιστές - Φοροτεχνικούς.

 

ε) Καθιέρωση, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, υποχρεωτικής συμμετοχής εκπροσώπου του κλάδου σε όλες τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αθήνας - Πειραιά, με την ενεργή συμμετοχή όλων μας, μπορεί δυναμικά, κατ’ αρχήν, να διεκδικήσει :

 

α) Την ουσιαστική κατοχύρωση του επαγγέλματος του Λογιστή – Φοροτεχνικού,

 

β) Το σεβασμό του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού από τους φορολογούμενους και από τη Δημόσια Διοίκηση, και

 

γ) Την περιφρούρηση του επαγγέλματος από όσους το ασκούν πάρεργα και ασυμβίβαστα, παράλληλα με το κύριο επάγγελμα τους στον ιδιωτικό ή/και το δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζονται αθέμιτα τους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς.

 

Σήμερα ξεκινάμε μια δύσκολη πορεία, με γνώμονα για κάθε μας πράξη τον ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ, ρομαντικά ίσως κινούμενοι στα κοινά, διότι θέλουμε και παραμένουμε πιστοί σε θεσμούς, πιστοί σε οράματα, ζητώντας από όλους να συστρατευτούμε και να υπηρετήσουμε  με αλτρουισμό και ανιδιοτέλεια ιδέες και Συναδέλφους.

 

Σήμερα, ξεκινάμε όλοι μαζί αυτή την πορεία με την πεποίθηση ότι, η ενεργός συμμετοχή όλων των συναδέλφων στην Ένωση Φοροτεχνικών  Ελεύθερων Επαγγελματιών Αθήνας – Πειραιά, θα οδηγήσει σε άμεσες και ουσιαστικές κατακτήσεις.

 

Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2009

 

Τα ιδρυτικά μέλη

 

 

 ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ (ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ)
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο