Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Η ΥΠΕΕ στα μονοπάτια... του μαύρου χρήματος

Σε ακόμη στενότερο ελεγκτικό κλοιό πρόκειται να βρεθούν πολύ σύντομα τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές αλλά και κάθε απόκτηση, κατοχή ή χρήση μεγάλης κινητής ή ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, το οποίο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ρυθμούς έξαρσης.

Η ΥΠΕΕ στα μονοπάτια... του μαύρου χρήματος
 

Σε ακόμη στενότερο ελεγκτικό κλοιό πρόκειται να βρεθούν πολύ σύντομα τραπεζικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές αλλά και κάθε απόκτηση, κατοχή ή χρήση μεγάλης κινητής ή ακίνητης περιουσίας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του φαινομένου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, το οποίο το τελευταίο διάστημα παρουσιάζει ρυθμούς έξαρσης.
Η κυβέρνηση, μετά τα τελευταία κρούσματα πρωτόγνωρης για τα ελληνικά δεδομένα προσπάθειας νομιμοποίησης παράνομων κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων, προχωρεί στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για την παρεμπόδιση των κακοποιών να «ξεπλένουν» μαύρο χρήμα. Αρωγό στην όλη προσπάθεια θα έχει η κυβέρνηση τόσο τον ειδικό νόμο κατά του ξεπλύματος χρήματος (Ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες») όσο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ήδη θεσπίσει Οδηγίες για την απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών - μελών και τρίτων χωρών, ώστε να διευκολυνθεί η αποκάλυψη ύποπτων συμπεριφορών και να κατασχεθούν τα προϊόντα που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις
Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα αυστηρό νόμο, αφού στα βασικά αδικήματα εντάσσονται όλες οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής που αφορούν σε μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς φορολογικής δήλωσης, μη απόδοση του ΦΠΑ και έκδοση ή λήψη εικονικών στοιχείων, για τις οποίες προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών και υποκρύπτουν περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το τελευταίο διάστημα, μάλιστα, η ΓΓΠΣ έχει εντοπίσει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς επίσης και εικονικές εταιρείες που ενώ κάνουν έναρξη εργασιών δεν παρουσιάζουν κάποια δραστηριότητα.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ

Από την άλλη πλευρά, η ΥΠΕΕ, κωδικοποιώντας τις βασικότερες διατάξεις της νομοθεσίας (Νόμοι: 3691/2008, 3560/2007 και 3424/2005) έχει ήδη «ξεχωρίσει» οκτώ επαγγελματικές κατηγορίες, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου δραστηριότητες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται κάθε είδους εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με φορολογικές, κτηματομεσιτικές και επενδυτικές υπηρεσίες και συμβουλές, χωρίς να αποκλείονται οι δημοπρασίες και τα τυχερά παιχνίδια, όπου κατά τεκμήριο χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση παράνομων εισοδημάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με το σχέδιο δράσης οι έλεγχοι το προσεχές διάστημα θα επικεντρωθούν:
- Στις εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital).
- Στους φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους.
- Στις εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβούλων.
- Στους κτηματομεσίτες και τις κτηματομεσιτικές εταιρείες.
- Στους οίκους δημοπρασίας.
- Στους εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας.
- Στους εκπλειστηριαστές όταν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ είτε η πληρωμή γίνεται εφάπαξ είτε με δόσεις.
- Στα καζίνα του Διαδικτύου.
- Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και ομίλους (trusts).

ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νόμος απέναντι σε συμβολαιογράφους και ανεξάρτητους δικηγόρους, όταν συμμετέχουν ή ενεργούν εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή συναλλαγών επί ακινήτων, είτε βοηθώντας στον σχεδιασμό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:
α) Την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων.
β) Τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους.
γ) Το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων.
δ) Την οργάνωση των αναγκαίων εισφορών για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών.
ε) Τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών, καταπιστευμάτων (trusts) ή ανάλογων νομικών σχημάτων.
Η παροχή νομικών συμβουλών εξακολουθεί να υπόκειται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος συμμετέχει σε δραστηριότητες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή εάν οι νομικές συμβουλές του παρέχονται με σκοπό τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων ή εάν γνωρίζει ότι ο πελάτης του ζητεί νομικές συμβουλές, προκειμένου να διαπράξει τα ως άνω αδικήματα.
Πέραν αυτών για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού, κατάσχεσης και δήμευσης των προϊόντων του εγκλήματος, καθώς και των μεθόδων έρευνας του οικονομικού εγκλήματος. Παράλληλα, τα ελεγκτικά συνεργεία θα πρέπει να κάνουν χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νόμοι για το ξέπλυμα χρήματος. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν στους ελεγκτές τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, χωρίς να δεσμεύονται από το φορολογικό απόρρητο. Ειδικότερα, οι αρχές δίωξης του οικονομικού εγκλήματος μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, περιουσιακά και φορολογικά στοιχεία, ενώ διευρύνεται η αρμοδιότητά τους στη συλλογή, την αξιολόγηση και τη διερεύνηση πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών.

Φοροτροχονόμοι εν δράσει
Συνοδευτικά αναμένεται να δράσει και το μέτρο των περίφημων φοροτροχονόμων με τους οποίους το υπουργείο Οικονομικών θα επιχειρήσει να διαλύσει εστίες ξεπλύματος, ελέγχοντας όλα τα πολυτελή αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Οι έλεγχοι που θα διενεργούνται σε πρώτη φάση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, θα έχουν ως στόχο να διαπιστωθεί η προέλευση και η ιδιοκτησία των οχημάτων, η απόδοση των αναλογούντων φόρων αλλά και εάν δικαιολογείται η αγορά του αυτοκινήτου (πόθεν έσχες) με βάση όσα δηλώνονται στην εφορία. Λόγω του εύρους των ελέγχων τα κλιμάκια θα αποτελούνται από έναν τροχονόμο (που θα πραγματοποιεί τους παραδοσιακούς ελέγχους για άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων κ.λπ. αλλά και εάν το όχημα είναι πετρελαιοκίνητο) και δύο υπαλλήλους της ΥΠΕΕ, έναν εφοριακό και έναν τελωνειακό. Ο εφοριακός μέσω φορητού υπολογιστή θα ελέγχει εάν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας αλλά και το φορολογικό προφίλ του κατόχου του αυτοκινήτου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η αγορά του δικαιολογείται από τα εισοδήματα που εμφανίζονται στη φορολογική του δήλωση. Στην περίπτωση που το αυτοκίνητο ανήκει σε εταιρεία, θα ελέγχεται η ταυτότητα του οδηγού (τα εταιρικά αυτοκίνητα απαγορεύεται να τα χρησιμοποιούν συγγενικά πρόσωπα) και εάν έχει αγορασθεί μέσω leasing. Ο τελωνειακός θα ελέγχει εάν έχουν αποδοθεί τα τέλη ταξινόμησης και αν το όχημα κυκλοφορεί νόμιμα στη χώρα.

Πηγή Κέρδος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο