Ειδήσεις Επενδύσεις -αναπτυξιακά

Επιδοτούνται με 184 εκατ. δράσεις για ενίσχυση της ποιότητας λειτουργίας των επιχειρήσεων

TO τρίτο κύμα δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ, με προσανατολισμό την ενίσχυση της ποιότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, βρίσκονται ήδη στον αέρα και η υποβολή προτάσεων θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις δράσεις «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω» συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίες αποτελούν το τρίτο κύμα προκηρύξεων του ΕΠΑΝ, αφού έχει ήδη προηγηθεί η νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, ακολούθησαν τα προγράμματα για την «πράσινη» επιχειρηματικότητα και πλέον είναι έτοιμο το πακέτο που αφορά την ενίσχυση της ποιότητας.

Επιδοτούνται με 184 εκατ. δράσεις για ενίσχυση της ποιότητας λειτουργίας των επιχειρήσεων                                             
Πηγή: Express.gr

 TO τρίτο κύμα δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ, με προσανατολισμό την ενίσχυση της ποιότητας στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, βρίσκονται ήδη στον αέρα και η υποβολή προτάσεων θα γίνει εντός του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις δράσεις «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω» συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ, που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι οποίες αποτελούν το τρίτο κύμα προκηρύξεων του ΕΠΑΝ, αφού έχει ήδη προηγηθεί η νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα, ακολούθησαν τα προγράμματα για την «πράσινη» επιχειρηματικότητα και πλέον είναι έτοιμο το πακέτο που αφορά την ενίσχυση της ποιότητας.

Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των τριών προγραμμάτων έχουν ως εξής:

«Σύγχρονη Επιχείρηση». Στοχεύει στην ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων, βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης, ενίσχυση των υποδομών προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίησή τους, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ο προϋπολογισμός είναι 80 εκατ. ευρώ, από τα οποία 40 εκατ. η δημόσια δαπάνη, ενώ τα έργα που θα ενταχθούν πρέπει να έχουν προϋπολογισμό 30.000 - 150.000 ευρώ για μεταποίηση και τουρισμό ή 30.000 - 80.000 για υπηρεσίες και εμπόριο. Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50%, ενώ στα νησιά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους, τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές είναι 60%.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν βιβλία Β'Α ή Γ'Α κατηγορίας, να ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών πάνω από 30.000 ευρώ το 2007 και 2008 και να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαλήθευση και πιστοποίηση, διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμό για ηλεκτρομηχανολογικά, υλικό Η/Υ, λογισμικό κ.λπ. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 28 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.

«Διαπιστευθείτε». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Ο προϋπολογισμός είναι 24 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου, υπηρεσίες συμβούλων & φορέα διαπίστευσης.

«Στηρίζω». Στοχεύει σε διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των έργων από 10.000 έως 60.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, ή 60% σε μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες:

· Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης.

· Eχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000-2 εκατ. ευρώ.

· Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από 20.000-2 εκατ. ευρώ.

· Απασχολούσαν 0-9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας το 2008.

· Διαθέτουν μέσο όρο κύκλου εργασιών, την τελευταία τριετία, από 20.000-2 εκατ. ευρώ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής, άυλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κ.λπ.). Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο