Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

4,3 εκατ. περίπου οι οφειλέτες στην εφορία - Στα 105 δις τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Tax Administration Monitor 9ος 2019: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕΑναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2019, για τα στοιχεία του οποίου η ΑΑΔΕ δίνει πρόσθετες διευκρινίσεις:

• Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 104.915.645.925
• Ανεπίδεκτα είσπραξης: € 19.214.112.817
• Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: € 85.701.533.108 
• Πλήθος οφειλετών: 4.351.315

Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

 KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

354.228.686

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

297.417.622

ΜΑΡΤΙΟΣ

272.230.876

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

241.393.686

ΜΑΙΟΣ

244.263.816

ΙΟΥΝΙΟΣ

219.496.360

ΙΟΥΛΙΟΣ

239.888.433

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

159.804.219

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

225.137.578

9ΜΗΝΟ

2.253.861.277ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

-22,13%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964

244.263.816

-6,44%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885

219.496.360

-9,37%

ΙΟΥΛΙΟΣ

248.152.712

239.888.433

-3,33%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

182.430.799

159.804.219

-12,40%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

172.807.572

225.137.578

30,28%

9ΜΗΝΟ

2.401.646.800

2.253.861.277

-6,15%


Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:
 
Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 588 εκ. , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 1.419 εκ. (μείωση κατά 58,6%)
 
Το 96% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

 

Σεπτέμβριος 2018

Σεπτέμβριος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

22.606.615

1.959.568

-91%

Εισόδημα

114.321.560

132.180.290

16%

Φόροι στην Περιουσία

13.114.613

6.663.982

-49%

Φ.Π.Α.

250.011.301

264.780.381

6%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

48.236.834

33.156.134

-31%

Δάνεια

877.952.025

26.174.125

-97%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

11.871.240

25.120.617

112%

Δικαστικά έξοδα

8.985.859

72.041.844

702%

Καταλογισμοί

9.526.466

4.052.812

-57%

ΣΥΝΟΛΟ

1.356.626.513

566.129.753

-58,03%

 

 

 

 
   
   
   
 

95,59%

96,36%

 

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας  εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:
 
Για το μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  529 εκ., ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 514 εκ. (αύξηση κατά 2,9%)
 
Το 98% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι  κατηγορίες:
 

 

Σεπτέμβριος 2018

Σεπτέμβριος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

                  22.606.615  

                    1.959.568  

-91,3%

Εισόδημα

                114.321.560  

                132.180.290  

15,6%

Φόροι στην Περιουσία

                  13.114.613  

                    6.663.982  

-49,2%

Φ.Π.Α.

                250.011.301  

                264.780.381  

5,9%

Τέλη και Χαρτόσημα

                    4.407.956  

                    2.059.220  

-53,3%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                    6.114.267  

                       786.536  

-87%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

                    4.871.655  

                    4.555.950  

-6%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

                  48.236.834  

                  33.156.134  

-31%

Δικαστικά έξοδα

                    8.985.859  

                  72.041.844  

702%

 ΣΥΝΟΛΟ

            472.670.660  

             518.183.905  

9,6%

 

 

 

 
   
   
   
 

92%

98,02%

 

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Σεπτέμβριο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 233εκ. (έναντι 240 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (95%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

 

Σεπτέμβριος 2018

Σεπτέμβριος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

37.672.813

28.280.629

-24,9%

Εισόδημα

81.925.950

83.998.398

2,5%

Φόροι στην Περιουσία

15.083.538

18.734.683

24,2%

Φ.Π.Α.

85.636.868

104.917.736

22,5%

ΣΥΝΟΛΟ

                    220.319.169  

               235.931.445  

7,1%

  93,35% 95,04%  KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2018

2019

2018/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 9ΜΗΝΟ

25,8%

29,8%

15,5%


• Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

           393.730.214  

         461.204.743  

          462.195.280  

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

          405.062.230

         496.209.557

       422.238.586  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

          454.448.469

         458.085.538

     412.552.761

-9,9%

     ΑΠΡΙΛΙΟΣ

          350.013.994 

         528.510.780 

         367.932.556  

-30,4%

ΜΑΙΟΣ

       384.414.200  

     410.760.698  

     353.972.485  

-13,8%

ΙΟΥΝΙΟΣ

      361.067.713

    394.631.112

    363.383.493

-7,92%

ΙΟΥΛΙΟΣ

       399.250.942 

    405.839.583  

     432.322.900

6,5%

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

        396.945.810  

      418.236.648  

       395.472.071  

-5,44%

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

   407.718.133  

   420.777.064  

      476.793.696  

13,3%
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο