Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ο νέος νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβουΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νέος νόμος 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.».

Ο νέος νόμος επέφερε αλλαγές στα παρακάτω νομοθετήματα:

 • 4270/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4270 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 • 4305/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις - Ρύθμιση των οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση - Ρύθμιση των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης
 • 4354/2015 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 • 4369/2016 ΝΟΜΟΣ 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 • 4440/2016 Νόμος 4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις

Ο νόμος περιέχει σχετικές διατάξεις με φορολογικό ενδιαφέρον σε θέματα που αναφέρονται σε άλλους νόμους. Αναλυτικά σχετικές διατάξεις προστέθηκαν στους παρακάτω νόμους:Ο νέος νόμος κατήργησε ή επανέφερε σε ισχύ άρθρα στους παρακάτω νόμους:

 • 4320/2015 Το άρθρο 25 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 24 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 22 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 21 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 20 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 19 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 18 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 17Α καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 17 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 26 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 27 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4412/2016 Το άρθρο 179 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4178/2013 Το άρθρο 54 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4389/2016 Το άρθρο 170 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4389/2016 Το άρθρο 169 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4389/2016 Το άρθρο 161 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 22 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 21 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4440/2016 Το άρθρο 20 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 28 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 16 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 15 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 10 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 9 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 7 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 5 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 4 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 3 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 2 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 11 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 12 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 13 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 14 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 13 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 12 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 11 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 10 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 9 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 8 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 7 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4320/2015 Το άρθρο 6 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
 • 4369/2016 Το άρθρο 1 καταργήθηκε με το άρθρο 119 στις 2019-08-07
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο