Ειδήσεις Επιχειρήσεων Νέα

Στο «κόκκινο» 17% των επιχειρήσεων

ΣTH ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου βρίσκεται το 17% των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της ICAP, στην οποία επισημαίνεται ότι το 29% των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν εμφάνισαν για την περίοδο 2003 - 2009 επιδείνωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ενώ για το ίδιο διάστημα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας εμφάνισε το 21% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Στο «κόκκινο» 17% των επιχειρήσεων              

 ΣTH ζώνη υψηλού πιστωτικού κινδύνου βρίσκεται το 17% των ελληνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη της ICAP, στην οποία επισημαίνεται ότι το 29% των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν εμφάνισαν για την περίοδο 2003 - 2009 επιδείνωση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, ενώ για το ίδιο διάστημα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας εμφάνισε το 21% των επιχειρήσεων του δείγματος.

Παράλληλα, από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι οι εταιρίες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 32% (από 21.498 επιχειρήσεις σε 28.405).

Σημειώνεται ότι η ICAP Group πραγματοποίησε μελέτη η οποία αποτυπώνει την εξέλιξη της πιστοληπτικής ικανότητας του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την εξαετία 2003 - 2008. Η μελέτη αυτή βασίστηκε σε δείγμα 170.301 επιχειρήσεων (92.009 Α.Ε. - ΕΠΕ και 78.292 Ο.Ε. - Ε.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις) οι οποίες είχαν διαβαθμιστεί τα έτη 2003 - 2008 και εξέτασε την εξέλιξη της πιστοληπτικής τους ικανότητας.

Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι κατά την εξαετία αυτή το μέσο ποσοστό των εταιριών που η πιστοληπτική τους ικανότητα επιδεινώθηκε ανερχόταν σε 29%. Αντίθετα, το μέσο ποσοστό των εταιριών που η πιστοληπτική τους ικανότητα αναβαθμίστηκε ανερχόταν σε 21%.

Η διαφορά αυτή, δηλαδή η επικράτηση των επιχειρήσεων των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε έναντι αυτών των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε, ανέρχεται στο 38% (για κάθε μία εταιρία, δηλαδή, που η πιστοληπτική της ικανότητα αναβαθμίστηκε αντιστοιχεί 1,38 εταιρίες των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε).

Από τα στοιχεία του δείγματος παρατηρείται ότι αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 32% οι εταιρίες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου (από 21.498 επιχειρήσεις σε 28.405) ενώ μειώθηκαν κατά μέσο όρο 9% οι εταιρίες που είχαν καταταγεί στην περιοχή Χαμηλού Πιστωτικού Κινδύνου (από 49.503 επιχειρήσεις σε 45.088) και κατά 2,5% οι επιχειρήσεις Μεσαίου Πιστωτικού Κινδύνου (από 99.300 επιχειρήσεις σε 96.808).

Εξετάζοντας τη συναλλακτική συμπεριφορά (πτωχεύσεις και καθυστερήσεις πληρωμών) των επιχειρήσεων για κάθε ένα από τα έτη που εξετάζονται στη συγκεκριμένη μελέτη, συμπεραίνονται τα εξής:

– 2004: οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 7,76% (2004: 2,64% έναντι 2003: 2,45%)

– 2005: οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 15,15% (2005: 3,04% έναντι 2004: 2,64%)

– 2006: οι ασυνεπείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 32,24% (2006: 4,02% έναντι 2005: 3,04%).

Βελτίωση της επίδοσης των επιχειρήσεων παρατηρείται το 2007, όπου μειώθηκαν οι ασυνεπείς επιχειρήσεις κατά 11,19% (2007: 3,57% έναντι 2006: 4,02%), γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα ιδιαίτερα καλά οικονομικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν στους ισολογισμούς της συγκεκριμένης χρήσης.

Παρ'Α όλα αυτά, η βελτίωση αυτή δεν συνεχίστηκε και για το 2008, οπότε και παρατηρείται αύξηση της ασυνέπειας κατά 4,48% (2008: 3,73% έναντι 2007: 3,57%). Η τάση αυτή προφανώς διαμορφώθηκε και από την ύφεση στην οποία εισήλθε η διεθνής οικονομία το τελευταίο τρίμηνο του 2008.

Οι Α.Ε. - ΕΠΕ επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα αναβαθμίστηκε –ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας– κατά το 2008 παρουσίασαν:
 Μέση αύξηση του καθαρού περιθωρίου κέρδους κατά 51%

 Μέση αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων τους κατά 38%

 Μείωση του μέσου συνόλου των υποχρεώσεών τους κατά 3%

 Μείωση του μέσου όρου είσπραξης απαιτήσεων κατά 11%.

Αντίστοιχα, οι Α.Ε. - ΕΠΕ επιχειρήσεις των οποίων η πιστοληπτική ικανότητα επιδεινώθηκε –ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας– κατά το 2008 παρουσίασαν:

 Μέση μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους κατά 24%

 Μέση μείωση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων τους κατά 16%

 Αύξηση του μέσου συνόλου των υποχρεώσεών τους κατά 5%

Αύξηση του μέσου όρου είσπραξης απαιτήσεων κατά 12%.

Ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ICAP Group, δήλωσε σχετικά: «Είναι αποδεδειγμένο πλέον ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επηρεάζει έντονα και αρνητικά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Παρ'Α όλα αυτά θα ήταν πρώιμο κάποιος να αναφερθεί σε μεγέθη καθώς ακόμα δεν έχουν δημοσιευθεί τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2008 και σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2009 για να δούμε πώς κινήθηκαν τα θεμελιώδη μεγέθη των επιχειρήσεων.

Γεγονός είναι ότι κατά τις εκτιμήσεις μας θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας πάντοτε τους επιμέρους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Κλάδοι όπως η υγεία, τα τρόφιμα κ.ά. εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν λιγότερο σε σχέση με κλάδους οι οποίοι σχετίζονται με την οικοδομική δραστηριότητα, το real estate, καθώς και κλάδους οι οποίοι εμφανίζουν υψηλή εξάρτηση από το τραπεζικό σύστημα και από τις χρηματοδοτήσεις, διότι οι τράπεζες θα κινηθούν ιδιαίτερα προσεκτικά αναλαμβάνοντας όσο το δυνατό μικρότερο ρίσκο».
 
Πηγή: Express.gr
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο