Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τα ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο Ιουνίου 2019Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το
Tax Administration Monitor Ιουνίου 2019, για τα στοιχεία του οποίου δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις:

Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 104.110.883.772 € (μείωση κατά 0,09% σε σχέση με Μάιο 2019)

Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.534.163.581.830 €

Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 85.576.720.190 €

Πλήθος οφειλετών: 3.750.195 € (μείωση κατά 2,4% σε σχέση με Μάιο 2019)

Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

354.228.686

350.000.000

101,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

297.417.622

325.000.000

91,5%

ΜΑΡΤΙΟΣ

272.230.876

295.000.000

92,3%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

241.393.686

275.000.000

87,8%

ΜΑΙΟΣ

244.263.816

255.000.000

95,80%

ΙΟΥΝΙΟΣ

219.496.360

250.000.000

87,8%

6ΜΗΝΟ

1.629.031.047

1.750.000.000

93,1%

  

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

310.001.287

241.393.686

-22,13%

ΜΑΙΟΣ

261.073.964

244.263.816

-6,44%

ΙΟΥΝΙΟΣ

242.199.885

219.496.360

-9,37%

6ΜΗΝΟ

1.798.255.717

1.629.031.047

-9,41%

Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά στο συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 473 εκ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 428εκ   (αύξηση κατά 10,6%).

Το 93% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:


Ιούνιος 2018

Ιούνιος 2019

Μεταβολή

 

Άλλοι άμεσοι φόροι

20.154.888

25.734.193

28%

 

Εισόδημα

72.414.441

33.407.045

-54%

 

Φόροι στην Περιουσία

8.570.161

4.387.584

-49%

 

Φ.Π.Α.

203.333.081

293.670.762

44%

 

Τέλη και Χαρτόσημα

3.425.092

3.550.690

4%

 

Λοιποί έμμεσοι φόροι

3.653.772

2.465.836

-33%

 

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

6.215.449

5.301.544

-15%

 

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

44.368.211

16.250.299

-63%

 

Δάνεια

17.660.905

4.768.016

-73%

 

Λοιπά Πρόστιμα μη-φορολογικά

11.261.173

26.516.142

135%

 

Δικαστικά έξοδα

8.147.039

17.288.686

112%

 

Καταλογισμοί

2.975.076

3.083.451

4%

 

Πρόστιμα  Άμεσοι

5.745.988

4.032.873

-30%

 

ΣΥΝΟΛΟ

407.925.276

440.457.121

8,0%

 


 

 


 

 


 

 


 

 


95,3%

93,06%

 

 

 


`
2.  Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας,  εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

 Για το μήνα αναφοράς (Ιούνιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα  432 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 392 εκ (αύξηση κατά 10,2%)

Το 95% περίπου προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:


Ιούνιος 2018

Ιούνιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

20.154.888

25.734.193

28%

Εισόδημα

72.414.441

33.407.045

-54%

Φόροι στην Περιουσία

8.570.161

4.387.584

-49%

Φ.Π.Α.

203.333.081

293.670.762

44%

Τέλη και Χαρτόσημα

3.425.092

3.550.690

4%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

3.653.772

2.465.836

-33%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων

6.215.449

5.301.544

-15%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

44.368.211

16.250.299

-63%

Δικαστικά έξοδα

8.147.039

17.288.686

112%

Πρόστιμα  Άμεσοι

5.745.988

4.032.873

-30%

ΣΥΝΟΛΟ

376.028.122

406.089.512

8,0%


96,03%

94,09%


3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

Σε ό,τι αφορά στις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για τον Ιούνιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν στα 143 εκ. (έναντι 145 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό (96%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:

 

Ιούνιος 2018

Ιούνιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

21.457.065

19.376.119

-9,7%

Εισόδημα

18.450.786

20.139.428

9,2%

Φόροι στην Περιουσία

15.238.294

15.313.710

0,5%

Φ.Π.Α.

77.863.170

79.912.763

2,6%

Τέλη και Χαρτόσημα

2.115.673

2.197.974

3,9%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

3.840.925

1.104.269

-71,2%

ΣΥΝΟΛΟ

138.965.913

138.044.263

-0,7%

 KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

 

6ΜΗΝΟ 2019

22,7%

21,0%

108,1%

 

 

KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2018

2019

2018/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 6ΜΗΝΟ

20,0%

21,0%

5,00%

  

Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

393.730.214

461.204.743

462.195.280

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

405.062.230

496.209.557

422.238.586

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

454.448.469

458.085.538

412.552.761

-9,9%

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

350.013.994

528.510.780

367.932.556

-30,4%

ΜΑΙΟΣ

384.414.200  

410.760.698

353.972.485

-13,8%

ΙΟΥΝΙΟΣ

361.067.713

394.631.112

363.383.493

-7,92%

6ΜΗΝΟ

2.348.736.820

2.749.402.427

2.382.275.161

-13,4%

 

Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο