Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Γέννηση προσωπικής και αλληλέγγυου ευθύνης προσώπων που είναι εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου για την πληρωμή παρακρατηθέντων από το νομικό πρόσωπο φόρων


Γέννηση προσωπικής και αλληλέγγυου ευθύνης των προσώπων που είναι εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου, για την πληρωμή παρακρατηθέντων από το νομικό πρόσωπο φόρων.

http://www.adjustice.gr

ΔΠΑ 582/2018, 19ο Τμήμα


 

Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 115 του ΚΦΕ καθώς και των καταστατικών διατάξεων του υπό κρίση κοινωφελούς ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συνάγεται ότι, σε περίπτωση ασκηθείσας ανακοπής από τον Πρόεδρο του κοινωφελούς ιδρύματος, κατά ατομικής ειδοποίησης, εμπεριέχουσας των αντιστοίχων ταμειακών βεβαιώσεων οφειλομένων από το νομικό πρόσωπο παρακρατηθέντων φόρων, η ευθύνη του ανακόπτοντος, ως Προέδρου, είναι αντικειμενική και απορρέει από την προαναφερόμενη ιδιότητά του, είναι δε αδιάφορο το εάν αυτός ασκούσε πράγματι ουσιαστική διαχείριση.

Εξάλλου, η ανωτέρω αντικειμενικότητα της ευθύνης, δεν αντιβαίνει στην αρχή της αναλογικότητας, διότι η ρύθμιση αυτή έχει τεθεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ δεν εισάγει μέτρα απρόσφορα για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και αφορά πρόσωπα που εκ της θέσης τους γνωρίζουν και υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου.

Περαιτέρω, ο ανακόπτων μπορεί να απαλλαγεί από την ευθύνη για την πληρωμή των παρακρατηθέντων από το νομικό πρόσωπο φόρων, των οποίων η λήξη της προθεσμίας απόδοσης είχε συντελεστεί έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του ως Προέδρου του, περιοριζόμενου του οφειλομένου ποσού μέχρι την ημερομηνία αυτή, μόνο αν επικαλεσθεί και αποδείξει, είτε ότι αγνοούσε τον ορισμό του ως Προέδρου, είτε ότι δεν τον αποδέχθηκε, είτε ότι η Φορολογική Αρχή τελούσε σε γνώση πράξεων και γεγονότων που είχαν ως αποτέλεσμα την παύση της εκπροσώπησης του νομικού προσώπου από το ίδιο.

Στην περίπτωση δε, που ο ανακόπτων αποδεχθεί τον ορισμό του ως Προέδρου, παρότι δεν υποχρεούταν, καθώς από το καταστατικό του κοινωφελούς ιδρύματος προβλέπεται ρητά και αναλυτικά ο τρόπος αντικατάστασης του, κρίνεται, ότι ο ανακόπτων δεν αποδεικνύει επαρκώς ότι συντρέχουν στην προκείμενη περίπτωση οι προϋποθέσεις απαλλαγής του από την ευθύνη του ως Προέδρου, και συνεπώς, ευθύνεται για την πληρωμή των παρακρατηθέντων φόρων, των οποίων η λήξη της προθεσμίας απόδοσης είχε συντελεστεί έως τη λήξη της θητείας του ως Προέδρου.

Απαλλακτικές κανονιστικές διατάξεις που αφορούν διαφορετική κατηγορία προσώπων και δεν έχουν αναδρομική ισχύ καθώς και απαλλακτικές διατάξεις που αφορούν άλλες κατηγορίες φόρων δεν τυγχάνουν εφαρμογής εν προκειμένω.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο