Το εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2019)
Κοινοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η 1η έκδοση (Ιούνιος 2019) για το εγχειρίδιο ερωταπαντήσεων για φορολογικά θέματα.

Δείτε το Εγχειρίδιο από το φορολογικό αρχείο του κόμβου ή κατεβάστε το από εδώ.

https://www.taxheaven.gr