Δυτ. Μακεδονία: Πρόγραμμα προεργασίας και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 29491/556/19 καταρτίζεται το πρόγραμμα προεργασίας και το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.

Τα προγράμματα έχουν ως διττό σκοπό:

α) την προετοιμασία των νέων ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι συνεχίζουν να πλήττονται από την ανεργία, καθώς επίσης και την αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε κρίσιμους τομείς που σχετίζονται με την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ),

β) την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες στην κ.υ.α. 29491/556/2019 από το αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr