ΕΛΤΕ: Κριτήρια για παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίεςΒουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα, Τ: 210 3242648, F: 210 3234141, www.elte.org.gr

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 014/2019

Κριτήρια για παροχή συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης από τις ελεγκτικές εταιρίες


To Δ.Σ. της ΕΛΤΕ στην υπ’ αρ. 169/31-05-2019 Συνεδρίασή του και λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α’ 7/24.1.2017) αποφάσισε να τεθούν κριτήρια για τις ελεγκτικές εταιρίες που μπορούν να παρέχουν συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση στα μέλη τους.

Στα πλαίσια αυτά και για την αποδοχή των ελεγκτικών εταιρειών ως φορείς παροχής της συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης, θα πρέπει αυτές να αριθμούν τουλάχιστον πέντε (5) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές (ΟΕΛ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο της ΕΛΤΕ.

Τα ανωτέρω ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Ανακοίνωσης.


Ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος


https://www.taxheaven.gr