Εκτός λειτουργίας το sepenet.gr τη Δευτέρα 22 Ιουλίου - Επικαιροποίηση e-mail για λήψη εγγράφων και πράξεων από το ΣΕΠΕwww.sepenet.gr

05-07-2019

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 22/7/2019 η διαδικτυακή πύλη του Σ.ΕΠ.Ε. θα είναι εκτός λειτουργίας λόγω ενημέρωσής της με νέα έκδοση λογισμικού. Κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης, οι εργοδότες θα μπορούν να λαμβάνουν έγγραφα και πράξεις από το Σ.ΕΠ.Ε. στον προσωπικό τους λογαριασμό βάσει του αρθ. 40 του Ν. 4554/2018.

Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι χρήστες λογαριασμών του SEPEnet.gr να επικαιροποιήσουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις προκειμένου να λαμβάνουν τις ενημερώσεις τους και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).


https://www.taxheaven.gr