Σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα για τον ΟΑΕΔ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 110/02-07-2019 το Προεδρικό Διάταγμα 70/2019 για τον Οργανισμό του ΟΑΕΔ.

Από την έναρξη ισχύος του διατάγματος καταργούνται: α) το β.δ. 404/1971, το β.δ. 405/1971, το π.δ. 416/1990, το π.δ. 396/1998, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.
β) η απόφαση Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. αριθμ. Β 109798/10.04.2000.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 53 του β.δ. 266/1971, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 1005/ 1980, καταργείται.

Η ισχύς του Π.Δ/τος αρχίζει μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
https://www.taxheaven.gr