ΣΕΠΕ: Η νέα απόφαση με τις παραβάσεις και τον καθορισμό των προστίμων
Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Δείτε την απόφαση 29164/755/27-06-2019 από το αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr