ΗΔΙΚΑ: Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής εφαρμογής για απονομή ΑΜΚΑ, ενημέρωσης ασφαλιστικής ικανότητας και εφαρμογών ΣΗΣ και ΠΦΥ την Κυριακή, 23 Ιουνίουwww.idika.gr

Σύμφωνα με δύο σημερινές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ:

Μη διαθεσιμότητα εφαρμογών ΣΗΣ και ΠΦΥ στις 23-6-2019

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 23-6-2019 από τις 10:00 έως 18:00 δε θα είναι διαθέσιμα τα συστήματα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Μη διαθεσιμότητα διαδικτυακής εφαρμογής για απονομή ΑΜΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 23-6-2019 δε θα είναι διαθέσιμες οι διαδικτυακές εφαρμογές απονομής ΑΜΚΑ και ενημέρωσης ασφαλιστικής ικανότητας λόγω εργασιών αναβάθμισης των συστημάτων.


https://www.taxheaven.gr