Ενίσχυση παραγωγής οπτικοακουστικών έργων - Νέα απόφαση για τα ψηφιακά παιχνίδια
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η νέα απόφαση της ΑΑΔΕ Α 1220/2019 με την οποία τροποποιείται η Α 1007/2019 και καθορίζονται οι δαπάνες που περιοριστικά αναγνωρίζονται ως επιλέξιμες για οπτικοακουστικά έργα με περιεχόμενο ψηφιακό παιχνίδι.

Δείτε την Α.1220/2019 και την κωδικοποιημένη Α.1007/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου
https://www.taxheaven.gr