Ρύθμιση οφειλών τ. ΟΕΚ: Νέα απόφαση για τους δανειολήπτες
Με τη νέα απόφαση 19296/ 1750/2019 τροποποιείται η απόφαση 13097/661/2017 σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Ο.Ε.Κ. και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.

Δείτε την 19296/1750/2019 και την κωδικοποιημένη 13097/661/13.4.2017 από το αρχείο του κόμβου


https://www.taxheaven.gr