Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Ψηφίστηκε η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου - Ποιές διατάξεις καταργούνται


Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, στο οποίο είχε εισαχθεί η τροπολογία για την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου.

Υπ. τροπ. 2234/195 ως έχει     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: -
ΔΗ.ΣΥ: -
Χ.Α: -
Κ.Κ.Ε: ΠΑΡΟΝ
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ: ΠΑΡΟΝΥπενθυμίζουμε ότι η τροπολογία προβλέπει :


"Άρθρο δωδέκατο
Κατάργηση των άρθρων 10 -13 του ν. 4472/2017 Τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του ν.4472/2017 (Α΄ 74) καταργούνται."
Τα άρθρα 10- έως 13 τα οποία καταργούνται :

Αρθρο 10. Τροποποιήσεις στις µειώσεις φόρου του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος - Κείμενο νόμου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε χίλια τριακόσια πενήντα (1.350) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε χίλια τετρακόσια πενήντα (1.450) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2020 και εφεξής.


Αρθρο 11. Τροποποιήσεις στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων - Κείμενο νόμου

α. Στο άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄287) μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όταν το συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως προσδιορίζεται με βάση τα άρθρα 4 και 5, δεν υπερβαίνει τα επτακόσια (700) ευρώ, χορηγείται μείωση αυτού κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%), η οποία δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα (70) ευρώ. Στις περιπτώσεις των δικαιούχων της έκπτωσης της παραγράφου 1, το όριο των επτακοσίων (700) ευρώ διπλασιάζεται.»
β. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013 αναριθμείται σε 5.

Αρθρο 12. Τροποποιήσεις στην Κλίµακα Φορολογίας Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων - Κείμενο νόμου

Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 Εισόδημα (Μισθοί, Συντάξεις, Επίχ. Δραστηριότητα)
Εισόδημα από (ευρώ) Εισόδημα έως (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής
0 20.000 20%
20.000,01 30.000 29%
30.000,01 40.000 37%
>=40.000,01   45%


Αρθρο 13. Τροποποιήσεις στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του ν. 4172/2013 - Κείμενο νόμου

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της παραγράφου 1 υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:
Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης
Εισόδημα από (ευρώ) Εισόδημα έως (ευρώ) Συντελεστής
0 30.000 0%
30.000,01 40.000 2%
40.000,01 65.000 5%
65.000,01 220.000 9%
>220.000   10%
Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 10 έως 13 του νόμου 4472/2017 οι οποίες καταργούνται θα ετίθεντο σε εφαρμογή από 1.1.2020 σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει το άρθρο 15 του νόμου 4472/2017
Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο