Ειδήσεις Επισημάνσεις

Ένταξη ανένταχτων στο ειδικό καθεστώς αγροτών
Επιμέλεια:
Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου
Λογιστής - Φοροτεχνικός
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων Ν. Καρδίτσας)
Γ.Γ. ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό Οικονομικό Φορολογικό Ινστιτούτο)
Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ΚαρδίτσαςΣτις αρχές του έτους, είχα συντάξει ένα άρθρο αναφορικά με τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όπου μεταξύ άλλων ανέφερα ότι, «δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο όσον αφορά το χρόνο ένταξης κάποιου στο ειδικό καθεστώς και άρα, αυτή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε». Δημοσιεύθηκε πρόσφατα το από 24.05.19 και με αρ. πρωτ. 1077193 ΕΞ 2019 έγγραφο, με το οποίο διευκρινίζονται αρκετά θέματα όσων αφορά το χρόνο ένταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών. Πλέον με το εν λόγω έγγραφο, αυτό καθίσταται ξεκάθαρο. Δεν μπορεί κανείς να ενταχθεί με ημερομηνία (υπό προϋποθέσεις) προγενέστερη της 31.12 του προηγούμενου έτους. Διαβάζουμε στο έγγραφο τα ακόλουθα:

«[...] Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ1 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), όπως ισχύουν2 (και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1201/2016)3 υπάρχει ανατρεπτική προθεσμία υπαγωγής, ήτοι η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς απαιτείται να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30.1 εκάστου έτους. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή, η υποβολή δήλωσης ένταξης στην οποία αναφέρεται ημερομηνία ένταξης προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, με σκοπό την αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς, και ο υποκείμενος έστω και αν τηρεί όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του ειδικού καθεστώτος εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (σχετ. απόφαση ΔΕΕ C-566/16)[...]».

Και καταλήγει: «[...]Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή. Συγκεκριμένα, στην προκειμένη περίπτωση, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης επιστροφής η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς με δηλούμενη ημερομηνία ένταξης τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για το φορολογικό αυτό έτος».

Συμπερασματικά, έχουμε τα κάτωθι:

- Προσεχώς, δεν μπορεί να ενταχθεί κάποιος ανένταχτος παραγωγός στο ειδικό καθεστώς με προγενέστερη ημερομηνία, πλην της 31.12.18.

- Αν διαπιστώσω π.χ. εντός του 2019 (είτε κατά το διάστημα που συντάσσουμε τις φορολογικές δηλώσεις, είτε αργότερα), ότι κάποιος έχεις πωλήσεις για τις οποίες μπορεί να εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ, μπορεί να απευθυνθεί στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ., μέχρι τις 31.10 και να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, με ημερομηνία ένταξης την 31.12.18, προκειμένου να αποκτήσει το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%.

- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η ένταξη στο ειδικό καθεστώς γίνεται εντός των πρώτων 30 ημερών εκάστου έτους, με ημερομηνία ένταξης 01.01, ή με ημερομηνία την οποία υποβάλλει κάποιος την αίτηση ένταξης Μ0 στο τμήμα του Μητρώου.

- Οποιοσδήποτε θελήσει να ενταχθεί με ημερομηνία προγενέστερη της 31.12 του προηγούμενου έτους (και υπό την προϋπόθεση ότι έχει βάσιμο λόγο που το ζητά, αυτόν της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ), θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς.


Χαίρομαι ιδιαίτερα με τη δημοσίευση αυτού του εγγράφου, γιατί ξεκαθαρίζει τον τρόπο και το χρόνο ένταξης ενός ανένταχτου καλλιεργητή στο ειδικό καθεστώς, κάνοντας τη δουλειά των συναδέλφων περισσότερο απλή και χωρίς προβληματισμό για το εν λόγω θέμα.

________________________________
[1] [Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη Φορολογική Διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περιπτώσεων α' έως και δ' της παραγράφου 5.]
[2] [β. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή νομική οντότητα, που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητες επιχειρηματικού περιεχομένου υποβάλλει δήλωση έναρξης στο φορολογικό μητρώο. Η δήλωση έναρξης υποβάλλεται πριν την πραγματοποίηση της πρώτης συναλλαγής στο πλαίσιο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση εγγραφής, αυτή γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης].
[3] [Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, πριν την υποβολή της δήλωσης - αίτησης επιστροφής του φόρου εγγράφονται στο καθεστώς αυτό με δηλούμενη ημερομηνία τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν κατά το φορολογικό έτος αυτό].
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο