Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019


Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. το Tax Administration Monitor Μαρτίου 2019, για τα στοιχεία του οποίου σας αποστέλλουμε πρόσθετες διευκρινίσεις:

- Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 104.315.214.30 (μείωση κατά 0,27% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

- Ανεπίδεκτα είσπραξης: 18.268.515.667.230  €

- Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο: 86.046.698.638 €

- Πλήθος οφειλετών: 3.940.098 (μείωση κατά 1,63% σε σχέση με Φεβρουάριο 2019)

- Παλαιό Ληξιπρόθεσμο:

 

KPI 1

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

       354.228.686  

    350.000.000  

101,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

       297.417.622  

    325.000.000  

91,5%

ΜΑΡΤΙΟΣ

       272.230.876  

    295.000.000  

92,3%

3ΜΗΝΟ

       923.877.185

    970.000.000  

95,2%

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1

2018

2019

2018/2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

350.020.554

354.228.686

1,20%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

357.795.501

297.417.622

-16,87%

ΜΑΡΤΙΟΣ

277.164.526

272.230.876

-1,78%

3ΜΗΝΟ

984.980.581

923.877.185

-6,20%

 

- Νέο ληξιπρόθεσμο:

1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάρτιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 488 εκ , ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 776 εκ (μείωση κατά 37,1%)

Το 97,4% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες κατηγορίες:

 

Μάρτιος 2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

              60.166.385  

              55.331.289  

-8,04%

Εισόδημα

            133.150.510  

              71.040.745  

-46,65%

Φόροι στην Περιουσία

                8.167.412  

                4.830.240  

-40,86%

Φ.Π.Α.

            279.537.252  

            243.680.688  

-12,83%

Τέλη και Χαρτόσημα

                3.229.500  

                4.450.425  

37,81%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                3.321.154  

                   708.948  

-78,65%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

              14.224.532  

              14.450.104  

1,59%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

              89.007.887  

              64.176.845  

-27,90%

Δάνεια

              42.319.725  

                1.513.722  

-96,42%

Λοιπά Πρόστιμα μη-φο

              14.234.319  

                9.977.761  

-29,90%

 Δικαστικά έξοδα

            102.534.966  

                5.321.730  

-94,81%

 

          749.893.642  

        475.482.496  

-36,59%

 

97,48%

97,40%

 

 

2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (ΜΑΡΤΙΟ), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 466 εκ, ενώ την ίδια περίοδο το 2018 είχε φτάσει τα 708 εκ (μείωση κατά 34,1%)

Το 99% περίπου προέρχεται από τις κάτωθι  κατηγορίες:

 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

              60.166.385  

              55.331.289  

-8,0%

Εισόδημα

            133.150.510  

              71.040.745  

-46,6%

Φόροι στην Περιουσία

                8.167.412  

                4.830.240  

-40,9%

Φ.Π.Α.

            279.537.252  

            243.680.688  

-12,8%

Τέλη και Χαρτόσημα

                3.229.500   

                4.450.425  

37,8%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

                3.321.154  

                   708.948  

-78,7%

Πρόστιμα Εμμέσων Φόρ

              14.224.532  

              14.450.104  

1,6%

Πρόστιμα Κ.Β.Σ.

              89.007.887  

              64.176.845  

-27,9%

Δικαστικά έξοδα

            102.534.966  

                5.321.730  

-94,8%

 

        693.339.597  

        463.991.013  

-33%

 

97,83%

99,38%

 

 

3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου:

 Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπροθέσμου για το Μάρτιο (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 138εκ, (έναντι 177εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018) εκ των οποίων το μεγαλύτερο % (93,3%)  οφείλεται στις παρακάτω κατηγορίες φόρων:
 

 

Μάρτιος  2018

Μάρτιος 2019

Μεταβολή

Άλλοι άμεσοι φόροι

26.404.697

24.750.275

-6,3%

Εισόδημα

29.130.702

18.640.614

-36,0%

Φόροι στην Περιουσία

13.757.516

14.592.824

6,1%

Φ.Π.Α.

65.303.756

71.002.559

8,7%

ΣΥΝΟΛΟ

134.596.670  

128.986.272  

-4,17%

 

76,01%

93,3%

 

 

KPI 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ

3ΜΗΝΟ 2019

15,2%

16,0%

94,90%

 

KPI 2: ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

2018

2019

2018/2019

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΝΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ 2ΜΗΝΟ

12,5%

15,2%

21,92%

 

- Συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2017

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019/2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

393.730.214  

461.204.743  

462.195.280  

0,2%

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

405.062.230

496.209.557

422.238.586  

-14,9%

ΜΑΡΤΙΟΣ

454.448.469

458.085.538

412.552.761

-9,9%

3 ΜΗΝΟ

1.253.240.913

1.415.499.837

1.296.986.628

-8,4%

 
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο