Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Τροπολογία για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Κατατέθηκε νέα τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την οποία:

α)
Επεκτείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών του ν.4469/2017, και στις οφειλές προς το Δημόσιο και υπέρ τρίτων πιστωτών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 (σήμερα υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017).
Ως προς τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) προβλέπεται πως αντί να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 (που ισχύει σήμερα), μπορούν να υπαχθούν στην ως άνω διαδικασία οφειλές που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β)
Επεκτείνεται έως την 31η Μαΐου 2019, από την 30η Απριλίου 2019 που ισχύει, η δυνατότητα, για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών, στις εκκρεμείς αιτήσεις του ν.3968/2010 που υποβλήθηκαν μέχρι την 28η Φεβρουάριου 2019 (αίτηση προς τα αρμόδιο δικαστήριο για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών λόγω μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής τους), προκειμένου οι αιτήσεις αυτές να θεωρηθούν παραδεκτές.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το άρθρο 1 επιχειρείται η περαιτέρω βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017 (Ά 62), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μέσω της πρόβλεψης της υπαγωγής των οφειλών έως 31.12.2018. Με τις παραγράφους 1-5 προβλέπεται η υπαγωγή των οφειλών αυτών, ενώ με την παράγραφο 6 θεσμοθετείται μεταβατική διάταξη, ώστε η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών του 2018 να καταλαμβάνει τόσο τις εκκρεμείς αιτήσεις όσο και τη δυνατότητα επαναϋποβολής αιτήσεων που κηρύχθηκε η διαδικασία ως άκαρπη, εφόσον έχουν οφειλές το 2018.

Με τη διάταξη του άρθρου 2 επεκτείνεται η δυνατότητα για την προσκόμιση βεβαίωσης οφειλών στις εκκρεμείς αιτήσεις Ν. 3869/2010 έως την 31η Μαΐου 2019.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο.....

1. Στην περίπτωση ιστ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 (Α' 62) οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2018».

2. Στην περίπτωση ιζ' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/201η ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Δεκεμβρίου 2018».

3. Η περίπτωση ιη' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 4».

4. Στην περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2018».

5. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεμβρίου 2018».

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του. Αιτήσεις, στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, μπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συμπεριλαμβάνουν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5. Σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι οφειλέτες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησής τους με ταυτόχρονη επανυποβολή της, κατά το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. 86768/13.8.2018 (Β' 3498) απόφασης χωρίς να απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παραπάνω άρθρου, προκειμένου να συμπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5.

Άρθρο.....

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 83 του ν. 4605/2019 (Α' 52) η ημερομηνία «30η Απριλίου 2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Μαΐου 2019».
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο