Εργασίες συντήρησης πληροφοριακής υποδομής ΓΓΠΣ την Πέμπτη από τις 15:00 έως τις 20:00
Μάιος 7, 2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα πραγματοποιήσει εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της την Πέμπτη 9/5/2019 από τις 15:00 έως τις 20:00, με αποτέλεσμα να παρουσιαστούν ενδεχομένως δυσλειτουργίες στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών μέσω διαπιστευτηρίων Taxisnet (OAuth) της ΑΑΔΕ, καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες (ιστοσελίδες κ.τ.λ.), που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Από την ΓΔΨΠ&ΗΔ


https://www.taxheaven.gr