Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

EFRAG: Η ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην ΕλλάδαΑθήνα, 19 Απριλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ EFRAG


Στις 20 Μαρτίου 2019 στις Βρυξέλλες στα γραφεία της EFRAG πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση των ειδικευμένων σε θέματα οικονομικής πληροφόρησης τεχνικών συμβούλων (EFRAG TEG) με τη συμβουλευτική ομάδα των Ρυθμιστών Εθνικών Λογιστικών Προτύπων (EFRAG CFSS).

H ΕΛΤΕ εκπροσωπήθηκε στη συνάντηση ως ρυθμιστής των λογιστικών προτύπων στην Ελλάδα.

Τα κυριότερα θέματα που αναπτύχθηκαν στην συνάντηση αφορούσαν:

α) Λογιστική αντιμετώπιση των ICO (Initial Coin Offerings) και των Token στη Γαλλία.

β) Πρωτοβουλία γνωστοποιήσεων – Τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» και ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση Εύλογης Αξίας» όσον αφορά τις παρεχόμενες γνωστοποιήσεις που προβλέπουν.

γ) Αλλαγή λογιστικών αρχών (Προτεινόμενη τροποποίηση του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές αρχές και μεθόδους, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη»).

δ) IFRS Foundation – Εξέταση του εγχειριδίου «Due Process Handbook».

ε) Παρουσίαση της AABS’s (Australian Accounting Standards Board) σχετικά με την βελτίωση του μοντέλου ελέγχου απομείωσης που προβλέπεται από το ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων».

στ) Ειδικά θέματα συνενώσεων επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο (BCUCC).

ζ) Διερεύνηση ύπαρξης ενδιαφέροντος σχετικά με την δημιουργία προτύπου από την IASB βάσει του οποίου θα δίνεται απαλλαγή για μέρος των γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α., σε μικρομεσαίες θυγατρικές εισηγμένων εταιρειών.

η) Παρουσίαση της AABS’s (Australian Accounting Standards Board) σχετικά με το APS2, στο οποίο δίνεται καθοδήγηση σχετικά με την αξιολόγηση της ουσιώδους επίδρασης των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και άλλων αναδυόμενων κινδύνων επί των οικονομικών καταστάσεων και την παροχή γνωστοποιήσεων σχετικά με το θέμα αυτό.

θ) Διερεύνηση ανάγκης στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις».

ι) Επαχθείς Συμβάσεις - Δαπάνες για την εκπλήρωση συμβολαίου (Προτεινόμενες Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις»).

κ) Σχολιασμός επί προτεινόμενων αλλαγών στο πλαίσιο του εγχειρήματος ανανέωσης του IFRS Practice Statement 1: Management Commentary σχετικά με το προτεινόμενο περιεχόμενο έκθεσης διαχείρισης οντοτήτων που καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. Συγκεκριμένα προτάθηκε η συμπερίληψη πληροφοριών στην έκθεση διαχείρισης σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη μεγεθών (forecasts) της οντότητας και της επίδρασης του φόρου στο μέλλον που ενδέχεται να μην παρέχονται από το ΔΛΠ 12.


Ο Β΄ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Χαράλαμπος Ξένος
Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο