Ειδήσεις Οικονομικές Ειδήσεις

Παράταση για το «Brexit» μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

Παράταση μέχρι 31/10/2019 συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποχώρησής του από την ΕΕ.

Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 50)
(10 Απριλίου 2019)

Συμπεράσματα – 10 Απριλίου 2019


1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την επιστολή της Πρωθυπουργού κας Theresa May της 5ης Απριλίου 2019 με την οποία ζητείται περαιτέρω παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.

2. Σε απάντηση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να δοθεί παράταση ώστε να καταστεί δυνατή η επικύρωση της συμφωνίας για την αποχώρηση. Η εν λόγω παράταση θα πρέπει να έχει τη διάρκεια που θα κριθεί απαραίτητη και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει την ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου 2019. Εάν η συμφωνία για την αποχώρηση επικυρωθεί από αμφότερα τα μέρη πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί.

3. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η παράταση δεν μπορεί να υπονομεύσει την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να αποτελεί κράτος μέλος της ΕΕ στις 23-26 Μαΐου 2019 και εάν δεν έχει επικυρώσει τη συμφωνία για την αποχώρηση έως τις 22 Μαΐου 2019, θα υπέχει την υποχρέωση να διενεργήσει τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο δεν τηρήσει την εν λόγω υποχρέωση, η αποχώρηση θα λάβει χώρα την 1η Ιουνίου 2019.

4. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί να ανοίξει η συμφωνία για την αποχώρηση και ότι κάθε μονομερής δέσμευση, δήλωση ή άλλη πράξη θα πρέπει να είναι συμβατή με το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας για την αποχώρηση και δεν πρέπει να παρακωλύει την εφαρμογή της.

5. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι η παράταση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την έναρξη διαπραγματεύσεων για τη μελλοντική σχέση. Ωστόσο, σε περίπτωση που η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου τροποποιηθεί, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να επανεξετάσει την πολιτική διακήρυξη για τη μελλοντική σχέση σε εναρμόνιση με τις θέσεις και τις αρχές που δηλώνονται στους προσανατολισμούς του και στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων και όσον αφορά το πεδίο εδαφικής εφαρμογής της μελλοντικής σχέσης.

6. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι, για όσο διάστημα διαρκέσει η παράταση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει κράτος μέλος με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με το άρθρο 50 ΣΕΕ, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη γνωστοποίησή του ανά πάσα στιγμή.

7. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου να ενεργήσει με εποικοδομητικό και υπεύθυνο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της παράτασης σύμφωνα με το καθήκον της καλόπιστης συνεργασίας και αναμένει από το Ηνωμένο Βασίλειο να εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση και εκ της Συνθήκης υποχρέωση κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει την κατάστασή του ως αποχωρούντος κράτους μέλους. Προς την επίτευξη αυτού του σκοπού, το Ηνωμένο Βασίλειο θα διευκολύνει την Ένωση στην εκπλήρωση των καθηκόντων της και θα απόσχει από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου ικανού να υπονομεύσει την επίτευξη των στόχων της Ένωσης, ειδικότερα κατά τη συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ένωσης.

8. Πέραν των συνόδων δυνάμει του άρθρου 50 ΣΕΕ, τα 27 κράτη μέλη και η Επιτροπή, κατά περίπτωση από κοινού με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης, θα εξακολουθήσουν να συνεδριάζουν χωριστά σε όλα τα επίπεδα για να συζητούν ζητήματα σχετικά με την κατάσταση μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

9. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εξακολουθήσει να έχει υπό την εποπτεία του το ζήτημα και θα επανεξετάσει την πρόοδο κατά τη σύνοδό του τον Ιούνιο του 2019.


1Έπειτα από γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 50 της ΣΕΕ, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αντιπροσωπεύει το αποχωρούν κράτος μέλος δεν συμμετέχει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ούτε στις αποφάσεις που το αφορούν.


Ετικέτες για αναζήτηση Brexit brexit BREXIT


Τα σχόλια και οι απόψεις που δημοσιεύονται δεν υιοθετούνται από τον κόμβο και εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.
Θα παρακαλούσαμε πολύ να διατηρήσετε τα σχόλια σας ευγενικά, πολιτισμένα και ουσιώδη. Αποφύγετε χαρακτηρισμούς απέναντι σε άλλους σχολιαστές και προσπαθήστε οι συζητήσεις να γίνονται σε ευπρεπή πλαίσια.

Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο διαγράφονται αυτόματα χωρίς προειδοποίηση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη από τους νόμους 2121/1993, 2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ. Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ : Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ: H αναδημοσίευση μόνο των ελεύθερων ειδήσεων του κόμβου και όχι αυτών που η πρόσβαση επιτρέπεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του (ένδειξη: αρθρο μόνο για συνδρομητές) με ΡΗΤΗ αναφορά στην πηγή και στον σχετικό σύνδεσμο του άρθρου/είδησης (url).
Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο